saltar al contingut principal
Cercar
URV

Càtedra d'Entorns Saludables

L'entorn saludable es defineix com aquell ambient de treball o de lleure en empreses, institucions i espais de lleure en què els integrants col·laboren per protegir i promoure la salut i el benestar dels treballadors o dels membres de la comunitat i la sostenibilitat de l'espai de treball o de lleure, dins d'un procés de millora contínua. Les empreses, les institucions i els espais de lleure són àrees on les persones passen temps de la seva vida i són un punt clau per generar entorns saludables.

Aquests entorns inclouen diversos aspectes:

 • Els recursos de salut amb factors com ara el sedentarisme, els hàbits alimentaris, el consum de substàncies nocives per a la salut, les alteracions del son, els problemes ergonòmics, els treballadors especialment sensibles, etc., per als quals es proposen actuacions en línia amb la promoció del desplaçament actiu, els consells d'alimentació saludable, les xerrades de promoció de la salut, la informació per prevenir l'insomni o l'apnea, etc.
 • Els entorns de treball i de vida saludables i sostenibles així com d'aprenentatge sostenible i saludable.
 • La salut i el benestar depenen de l'entorn psicosocial, incloent-hi l'organització del treball i la cultura de l'espai, amb factors com l'organització, la cultura institucional, la millora de les condicions de treball o de planificació de les activitats, etc.

La Càtedra ha estat concebuda com una eina de reflexió interdisciplinària, de debat i divulgació a l'entorn del concepte d'empreses i entorns saludables, impulsat des de la Universitat en col·laboració amb el món empresarial i altres entorns, aquesta càtedra té els objectius següents:

 1. Analitzar l'escenari actual en aspectes de salut de l'empresa, la institució o l'espai de lleure.
 2. Promocionar la salut en un entorn determinat (empresa, institució o espai de lleure).
 3. Crear entorns de treball i de vida saludables i sostenibles així com d'aprenentatge sostenible i saludable.
 4. Contribuir a la salut, el benestar i la sostenibilitat de les persones que integren les empreses, les institucions i els espais de lleure.
 5. Integrar la salut i el desenvolupament sostenible com a aspectes transversals a la docència, la recerca, la transferència de coneixements i el treball a la URV.

Les activitats de la Càtedra s'articulen principalment al voltant dels quatre àmbits següents:

 • Formació: proposar activitats que contribueixin a la millora de les condicions de la salut dels treballadors o dels membres de les empreses, institucions i espais de lleure i donar-hi suport.
 • Recerca: generar coneixement en l'àmbit de la salut i del benestar de les persones.
 • Transferència: col·laborar amb tots els agents interessats a fer possible l'aplicació dels resultats de recerca aconseguits en aquest àmbit d'estudi.
 • Divulgació: difondre a través de cicles de conferències, jornades o debats els resultats aconseguits en els apartats anteriors i actuar com a observatori dels aspectes relacionats amb l'àmbit dels entorns saludables.