saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster interuniversitari en Arqueologia Clàssica Aplicada. Recerca i Transferència

Màster interuniversitari en Arqueologia Clàssica Aplicada. Recerca i Transferència - 15a edició

Màster interuniversitari en Arqueologia Clàssica Aplicada. Recerca i Transferència

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS

1r

39

9 12 60
TOTALS 39 9 12 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
12655101 Arqueologia de l'Escriptura en Època Clàssica 3
12655102 Arqueologia dels Rituals i del Món Funerari 6
12655103 Estudis Avançats en Cultura Ibèrica i Colonitzacions 6
12655104 Recerca Aplicada en l'Antiguitat Tardana 3
12655105 Recerca en Arqueologia Romana. Estudi de Projectes 6
12655106 Transferència en Arqueologia, Patrimoni i Recursos Culturals 6
Segon quadrimestre
12655107 Arqueologia del Territori. Mètodes i Tècniques 3
12655108 Interpretació de les Produccions Artístiques (**) 3
12655109 Recerca Aplicada en Arquitectura Antiga (*) 3
12655301 Treball de Fi de Màster 12
  Optatives 9

ASSIGNATURES OPTATIVES:

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2023-24
12655201 Anàlisi Tècnica i Restitució 3D de l'Arquitectura (*) 3
12655202 Arqueologia Ambiental 3
12655203 Arqueometria Aplicada a Materials Lapidis 3
12655204 Arqueometria Aplicada a Restes Bioarqueològiques 3
12655205 Ciutat i Arquitectura Romana a la Península Ibèrica (*) 3
12655206 Espai Públic i Privat en la Protohistòria i l'Antiguitat 3
12655207 Arqueologia Computacional (*) 3
12655208 Sistemes d'Informació Geogràfica, Anàlisis Espacials i Teledetecció 3
12655209 Tendències Actuals en Ceramologia (**) 3

(*) El màster s'imparteix en modalitat semipresencial. Les assignatures amb (*) s'imparteixen únicament en modalitat virtual 

(**) Aquestes assignatures es cursen al campus de la UAB

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
12304210 Excavació i Registre Arqueològic 6
12304111 Arqueologia de l'Arquitectura 6
12655601 Mètodes i Tècniques per a l’Arqueologia Històrica 6
12655602 Epigrafia i Numismàtica 6

L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.

ASSIGNATURES DEL MÀSTER D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA (2013) ASSIGNATURES DEL MÀSTER D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA APLICADA: RECERCA I TRANSFERÈNCIA (2022)
Codi Assignatura ECTS Codi Assignatura ECTS
12805213 Arqueologia de l'Antiguitat Tardana 3 12655104 Recerca Aplicada en l'Antiguitat Tardana 3
12805203 Arqueologia de l'Arquitectura 3 12655109 Recerca Aplicada en Arquitectura Antiga 3
12805205 Arqueologia de les Ciutats Romanes 3 12655205 Ciutat i Arquitectura Romana a la Península Ibèrica 3
12805109 Arqueologia del Paisatge. Mètodes i Tècniques 3 12655107 Arqueologia del Territori. Mètodes i Tècniques 3
12805104 Arqueometria. Materials Transformats i no Transformats 3 12655203 Arqueometria Aplicada a Materials Lapidis 3
12805102 Dibuix i Tècniques de Restitució de l'Arquitectura 6 12655201 Anàlisi Tècnica i Restitució 3D de l'Arquitectura 3
12805101 Evolució Històrica del Paisatge. Paleoambient i GIS 6

12655202

12655208

Arqueologia Ambiental
i
Sistemes d'Informació Geogràfica, Anàlisis Espacials i Teledetecció

3

3

12805106 Fonts Textuals per a la Investigació Històrica. Epigrafia i Papirologia 6 12655101 Arqueologia de l'Escriptura en Època Clàssica 3
12805103 Iconografia i Produccions Artístiques 3 12655108 Interpretació de les Produccions Artístiques 3
12805204 Introducció a la Ceramologia 3 12655209 Tendències Actuals en Ceramologia 3