saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils

Branca: enginyeria i arquitectura

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 42 18 -- -- -- 60
2n 6 54 -- -- -- 60
3r -- 30 6 12 (obligatòria) 12 60
TOTALS 48 102 6 12 12 180

Continguts (itinerari a temps complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer quadrimestre    
17264001 Fonaments de Programació I 6 Bàsica Informàtica Enginyeria i Arquitectura
17264013 Física 6 Bàsica Física Enginyeria i Arquitectura
17264005 Anàlisi Matemàtica I 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
17264007 Àlgebra Lineal 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
17264101 Orientació Professional i Acadèmica 6 Obligatòria    
Segon quadrimestre    
17264002 Fonaments de Computadors 6 Bàsica Informàtica Enginyeria i Arquitectura
17264006 Anàlisi Matemàtica II 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
17264008 Economia i Organització d'Empreses 6 Bàsica Empresa Enginyeria i Arquitectura
17264102 Fonaments de Programació II 6 Obligatòria    
17264103 Bases de Dades 6 Obligatòria    

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer quadrimestre    
17264011 Estadística 6 Bàsica Estadística Enginyeria i Arquitectura
17264122 Arquitectures per Aplicacions en Xarxa 6 Obligatòria    
17264125 Enginyeria de Llocs Web 6 Obligatòria    
17264114 Programació 6 Obligatòria    
17264118 Xarxes de Dades 6 Obligatòria    
Segon quadrimestre    
17264105 Anàlisi i Disseny d’Aplicacions 6 Obligatòria    
17264106 Aplicacions i Serveis Mòbils 6 Obligatòria    
17264115 Estructures de Dades 6 Obligatòria    
17264112 Fonaments de Sistemes Operatius 6 Obligatòria    
17264123 Seguretat en Xarxes 6 Obligatòria    

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
17264401 Pràctiques Externes I (**) 12 Obligatòria
Primer quadrimestre
17264138 Programació Avançada de Dispositius Mòbils 6 Obligatòria
17264117 Tècniques Avançades de Programació 6 Obligatòria
17264121 Desenvolupament Avançat d’Aplicacions Web 6 Obligatòria
17264126 Base de Dades Avançades 6 Obligatòria
17264113 Computació Ubiqua 6 Obligatòria
Segon quadrimestre
17264301 Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
(*) Per poder matricular-se de l'assignatura Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 60% dels crèdits totals del grau.
(**) Per poder matricular-se de l'assignatura Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 60% dels crèdits totals del grau.