saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Enginyeria Mecànica (2010)

Branca: Enginyeria i Arquitectura

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r  54 6 0 ---- ---- 60
2n  6 54 0 ---- ---- 60
3r  ---- 60 0 ---- ---- 60
4t  ---- 21 27 12
(Optativa)
12 60
TOTALS  60 141 27 12 12 240

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre  
20224001 Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador I 6 Bàsica Expressió Gràfica Enginyeria i Arquitectura
20224009 Fonaments Químics de l'Enginyeria 6 Bàsica Química Enginyeria i Arquitectura
20224010 Administració d'Empreses i Organització de la Producció 6 Bàsica Empresa Enginyeria i Arquitectura
20224006 Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria I 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
20224004 Fonaments Físics de l'Enginyeria I 6 Bàsica Física Enginyeria i Arquitectura
Segon Quadrimestre  
20224007 Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria II 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
20224005 Fonaments Físics de l'Enginyeria II 6 Bàsica Física Enginyeria i Arquitectura
20224002 Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador II 6 Bàsica Expressió Gràfica Enginyeria i Arquitectura
20224003 Mètodes Numèrics i Programació Algorítmica 6 Bàsica Informàtica Enginyeria i Arquitectura
20224125 Projecte Integrador I 6 Obligatòria    

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre  
20224008 Mètodes Estadístics de l'Enginyeria 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
20224106 Elasticitat i Resistència de Materials I 6 Obligatòria    
20224112 Ciència i Tecnologia de Materials 6 Obligatòria    
20224103 Mecànica i Teoria de Mecanismes I 6 Obligatòria    
20224108 Enginyeria Tèrmica I 6 Obligatòria    
Segon Quadrimestre  
20224102 Laboratori de Màquines i Mecanismes 3 Obligatòria    
20224105 Laboratori d'Elasticitat i Resitència de Materials  3 Obligatòria    
20224104 Mecànica i Teoria de Mecanismes II 6 Obligatòria    
20224109 Enginyeria Tèrmica II 6 Obligatòria    
20224126 Projecte Integrador II 6 Obligatòria    
20224107 Elasticitat i Resistència de Materials II 6 Obligatòria    

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
20224116 Tecnologia Mecànica 3 Obligatòria
20224117 Laboratori de Tecnologia Mecànica 3 Obligatòria
20224118 Teoria i Disseny d'Estructures 6 Obligatòria
20224110 Calor i Fred Industrial 3 Obligatòria
20224114 Enginyeria Fluïdomecànica 6 Obligatòria
20224111 Laboratori de Màquines Tèrmiques 3 Obligatòria
20224120 Fonaments de Tecnologia Elèctrica 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
20224113 Hidràulica 6 Obligatòria
20224101 Direcció d'Operacions 3 Obligatòria
20224121 Fonaments de Tecnologia Electrònica i Automàtica 6 Obligatoria
20224115 Laboratori d'Hidràulica 3 Obligatòria
20224122 Disseny de Màquines 6 Obligatòria
20224127 Projecte Integrador III 6 Obligatòria

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
20224119 Construcció Industrial 3 Obligatòria
20224123 Dinàmica de Sistemes Mecànics 6 Obligatòria
20224124 Laboratori d'Assaig de Màquines 3 Obligatòria
20224128 Oficina Tècnica 6 Obligatòria
  Optatives 12 Optativa
Segon Quadrimestre
20224129 Anglès Tècnic 3 Obligatòria
20224301 Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
  Optatives 15 Optativa
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau. En aquest 70% han d'estar incloses totes les assignatures de 1r i 2n curs.