saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enginyeria Mecànica (2010)

Contingut (Itinerari a Temps Parcial)

1r curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
20224001 Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador I 6 Bàsica Expressió Gràfica
20224009 Fonaments Químics de l'Enginyeria 6 Bàsica Química
20224004 Fonaments Físics de l'Enginyeria I 6 Bàsica Física
Segon Quadrimestre
20224005 Fonaments Físics de l'Enginyeria II 6 Bàsica Física
20224002 Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador II 6 Bàsica Expressió Gràfica

1r curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre 
20224010 Administració d'Empreses i Organització de la Producció Bàsica Empresa
20224006 Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria I 6 Bàsica Matemàtiques
Segon Quadrimestre
20224007 Fonaments Matèmatics de l'Enginyeria II 6 Bàsica Matemàtiques
20224003 Mètodes Numèrics i Programació Algorítmica 6 Bàsica Informàtica
20224125 Projecte Integrador I 6 Obligatòria  

2n curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
20224008 Mètodes Estadístics de l'Enginyeria 6 Bàsica Matemàtiques
20224103 Mecànica i Teoria de Mecanismes I 6 Obligatòria  
20224108 Enginyeria Tèrmica I 6 Obligatòria  
Segon Quadrimestre
20224102 Laboratori de Màquines i Mecanismes 3 Obligatòria  
20224104 Mecànica i Teoria de Mecanismes II 6 Obligatòria  
20224109 Enginyeria Tèrmica II 6 Obligatòria  

2n curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
20224106 Elasticitat i Resistència de Materials I 6 Obligatòria
20224112 Ciència i Tecnologia de Materials 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
20224105 Laboratori d'Elasticitat i Resistència de Materials 3 Obligatòria
20224126 Projecte Integrador II 6 Obligatòria
20224107 Elasticitat i Resistència de Materials II 6 Obligatòria

3r curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
20224110 Calor i Fred Industrial 3 Obligatòria
20224114 Enginyeria Fluïdomecànica 6 Obligatòria
20224111 Laboratori de Màquines Tèrmiques 3 Obligatòria
20224120 Fonaments de Tecnologia Elèctrica 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
20224113 Hidràulica 6 Obligatòria
20224121 Fonaments de Tècnologia Electrònica i Automàtica 6 Obligatòria
20224115 Laboratori d'Hidràulica 3 Obligatòria

3r curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
20224116 Tecnologia Mecànica 3 Obligatòria
20224117 Laboratori de Tecnologia Mecànica 3 Obligatòria
20224118 Teoria i Disseny d'Estructures 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
20224101 Direcció d'Operacions 3  Obligatòria
20224122 Disseny de Màquines 6  Obligatòria
20224127 Projecte Integrador III 6  Obligatòria

4t curs -1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
20224119 Construcció Industrial 3 Obligatòria
20224128 Oficina Tècnica 6 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
Segon Quadrimestre
20224129 Anglès Tècnic 3 Obligatòria
  Optatives 12 Optativa

4t curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
20224123 Dinàmica de Sistemes Mecànics 6 Obligatòria
20224124 Laboratori d'Assaig de Màquines 3 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
Segon Quadrimestre
20224301 Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau. En aquest 70% han d'estar incloses totes les assignatures de 1r i 2n curs.
  Optatives 3 Optativa