saltar al contingut principal
Cercar
URV

Doble titulació de grau en Enginyeria Biomèdica i en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions

Branca: Enginyeria i Arquitectura

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 60 12 ---  72
2n 30 43,5 ---  73,5
3r --- 64,5 ---  64,5
4t 6 64,5 ---  70,5
--- 25,5 12 + 12 49,5
TOTALS 96 210 24 330

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre
17924001 Fonaments de Programació 6 Bàsica Informàtica Enginyeria i Arquitectura
17924003 Física I 6 Bàsica Física Enginyeria i Arquitectura
17924005 Anàlisi Matemàtica I 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
17924007 Àlgebra Lineal 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
17924012 Química  6 Bàsica Física i Química Enginyeria i Arquitectura
17924101 Orientació Professional i Acadèmica 6 Obligatòria    
Segon Quadrimestre
17924002 Fonaments de Computadors 6 Bàsica Informàtica Enginyeria i Arquitectura
17924004 Física II 6 Bàsica Física Enginyeria i Arquitectura
17924006 Anàlisi Matemàtica II 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
17924008 Economia i Organització d'Empreses 6 Bàsica Empresa Enginyeria i Arquitectura
17924013 Biologia Cel·lular 6 Bàsica Ciències Biomèdiques Bàsiques --
17924102 Anglès Tècnic 6 Obligatoria    

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre
17924009 Anàlisi de Circuits i Sistemes Lineals 6 Bàsica Senyals i Sistemes --
17924010 Programació 6 Bàsica Desenvolupament de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions --
17924011 Fonaments de Comunicacions I 6 Bàsica Comunicacions  
17924014 Biofluïdomecànica 6 Bàsica Ciències Biomèdiques Bàsiques --
17924103 Anàlisi de Dades i Bioestadística 6 Obligatòria    
17924105 Electrònica Digital 6 Obligatòria    
Segon Quadrimestre
17924015 Bioquímica 6 Bàsica Ciències Biomèdiques Bàsiques --
17924107 Electrònica Analògica 5 Obligatòria    
17924108 Fonaments de Comunicació II 6 Obligatòria    
17924109 Laboratori de Telecomunicacions 3 Obligatòria    
17924110 Transmissió i Propagació d’Ones 5 Obligatòria    
17924111 Enginyeria de Radiofreqüència 5 Oblitagòria    
17924142 Fisiologia 7,5 Obligatòria    

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
17924104 Xarxes de Dades i Internet 6 Obligatòria
17924112 Comunicacions Digitals 6 Obligatòria
17924117 Microcontroladors i Sistemes Embedded 6 Obligatòria
17924119 Antenes i Radiopropagació 6 Obligatòria
17924122 Fisiopatologia 4,5 Obligatòria
17924123 Física Mèdica Avançada 3 Obligatòria
Segon Quadrimestre
17924114 Serveis Multimèdia 6 Obligatòria
17924115 Aplicacions i Serveis Mòbils 6 Obligatòria
17924118 Sensors i Instrumentació 4,5 Obligatòria
17924120 Telefonia i Comunicacions Mòbils 6 Obligatòria
17924121 Tecnologies per a Xarxes de Sensors, la Internet de les Coses i les Ciutats Intel·ligents 4,5 Obligatòria
17924124 Biomaterials i Enginyeria  i Regeneració de Teixits 3 Obligatòria
17924125 Biomecànica I 3 Obligatòria

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre    
17924113 Tractament Digital del Senyal 6 Obligatòria    
17924116 Emissors i Receptors 6 Obligatòria    
17924126 Tecnologies Òmiques i Tractament de Dades 4,5 Obligatòria    
17924127 Biomecànica II 4,5 Obligatòria    
17924128 Projectes de Telecomunicacions 6 Obligatòria    
17924132 Laboratori de Sensors i Tecnologies Mòbils 3 Obligatòria    
17924136 Biomaterials i Enginyeria i Regeneració de Teixits II 3 Obligatòria    
Segon Quadrimestre    
17924016 Biofísica 6 Bàsica Ciències Biomèdiques Bàsiques --
17924106 Infraestructures per al Big Data 6 Obligatòria    
17924131 Innovació i Emprenedoria 6 Obligatòria    
17924133 Telemedicina 4,5 Obligatòria    
17924135 Telecomunicacions Industrials i Comptabilitat Electromagnètica 3 Obligatòria    
17924137 Equips per al Monitoratge, el Diagnòstic i la Teràpia 3 Obligatòria    
17924138 Processat d'Imatges Biomèdiques 4,5 Obligatòria    
17924139 Biologia Computacional i Analítica de Dades Biomèdiques 4,5 Obligatòria    

5è curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
17924129 Gestió de l’Energia en Sistemes de Telecomunicacions 3 Obligatòria
17924130 Disseny de Xarxes 6 Obligatòria
17924134 Comunicacions Òptiques i de Banda Ampla 6 Obligatòria
17924140 Gestió d’Infraestructures per a la Salut 6 Obligatòria
17924141 Robòtica Mèdica 4,5 Obligatòria
Segon Quadrimestre
17924301 Treball de Fi de Grau I (*) (Grau d'Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions) 12  
17924302 Treball de Fi de Grau II (*) (Grau d'Enginyeria Biomèdica) 12  
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.