saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Bioquímica i Biologia Molecular (2009)

Branca: Ciències

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 60 -- -- -- -- 60
2n -- 60 -- -- -- 60
3r -- 60 -- -- -- 60
4t -- 3 30 12 (obligatòria) 15 (obligatòria) 60
TOTALS 60 123 30 12 15 240

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre  
13214005 Biologia 6 Bàsica Biologia Ciències
13214001 Matemàtiques 9 Bàsica Matemàtiques Ciències
13214004 Estadística 6 Bàsica Estadística Ciències de la Salut
13214009 Química I 6 Bàsica Química Ciències
13214011 Física I 3 Bàsica Física Ciències
Segon Quadrimestre  
13214006 Biologia Cel·lular 6 Bàsica Biologia Ciències
13214007 Genètica 6 Bàsica Biologia Ciències
13214012 Física II 6 Bàsica Física Ciències
13214008 Bioquímica 6 Bàsica Bioquímica Ciències de la Salut
13214010 Química II 6 Bàsica Química Ciències

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
13214101 Química Orgànica 6 Obligatòria
13214106 Enzimologia 6 Obligatòria
13214107 Estructura i Funció de Biomolècules 6 Obligatòria
13214114 Metodologia i Experimentació en Bioquímica 6 Obligatòria
13214108 Biologia animal i Vegetal 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
13214102 Expressió i Replicació Gèniques 6 Obligatòria
13214111 Metodologia i Experimentació en Biologia Molecular 6 Obligatòria
13214103 Bioinformàtica 6 Obligatòria
13214113 Biofísica 6 Obligatòria
13214115 Senyalització i Control de Funcionament Cel·lular 6 Obligatòria

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
13214112 Genètica Molecular i Enginyeria Genètica 6 Obligatòria
13214119 Metabolisme i la seva Regulació 9 Obligatòria
13214121 Metodologia i Experimentació en Biociències Moleculars I 3 Obligatòria
13214104 Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular 6 Obligatòria
13214109 Immunologia 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
13214110 Metabolisme de Microorganismes 6 Obligatòria
13214120 Metabolisme Vegetal 3 Obligatòria
13214105 Biologia Molecular de Sistemes 6 Obligatòria
13214116 Bioquímica Clínica i Patologia Molecular 6 Obligatòria
13214117 Metodologia i Experimentació en Biociències Moleculars II 3 Obligatòria
13214118 Bioquímica de la Nutrició 6 Obligatòria

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
13214122 Bioètica i Societat 3 Obligatòria
Primer Quadrimestre
  Optatives 30 Optativa
Segon Quadrimestre
13214401 Pràctiques Externes (*) 12 Obligatòria
13214302 Treball de Fi de Grau (**) 15  Obligatòria

(*) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.

(**) Per matricular-se del TFG cal tenir superats com a mínim 168 ECTS d'assignatures obligatòries, incloent-hi totes les de primer i segons curs. Es recomana que els 48 crèdits restants corresponguin a assignatures de tercer curs, sense tenir en compte la Ciutadania.

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Anual  
13214013 Física 9 Bàsica Física Ciències
Primer Quadrimestre  
13214005 Biologia 6 Bàsica Biologia Ciències
13214001 Matemàtiques 9 Bàsica Matemàtiques Ciències
13214004 Estadística 6 Bàsica Estadística Ciències de la Salut
13214009 Química I 6 Bàsica Química Ciències
Segon Quadrimestre  
13214006 Biologia Cel·lular 6 Bàsica Biologia Ciències
13214007 Genètica 6 Bàsica Biologia Ciències
13214008 Bioquímica 6 Bàsica Bioquímica Ciències de la Salut
13214010 Química II 6 Bàsica Química Ciències

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
13214101 Química Orgànica 6 Obligatòria
13214106 Enzimologia 6 Obligatòria
13214107 Estructura i Funció de Biomolècules 6 Obligatòria
13214114 Metodologia i Experimentació en Bioquímica 6 Obligatòria
13214108 Biologia animal i Vegetal 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
13214102 Expressió i Replicació Gèniques 6 Obligatòria
13214111 Metodologia i Experimentació en Biologia Molecular 6 Obligatòria
13214103 Bioinformàtica 6 Obligatòria
13214113 Biofísica 6 Obligatòria
13214115 Senyalització i Control de Funcionament Cel·lular 6 Obligatòria

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
13214112 Genètica Molecular i Enginyeria Genètica 6 Obligatòria
13214119 Metabolisme i la seva Regulació 9 Obligatòria
13214121 Metodologia i Experimentació en Biociències Moleculars I 3 Obligatòria
13214104 Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular 6 Obligatòria
13214109 Immunologia 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
13214110 Metabolisme de Microorganismes 6 Obligatòria
13214120 Metabolisme Vegetal 3 Obligatòria
13214105 Biologia Molecular de Sistemes 6 Obligatòria
13214116 Bioquímica Clínica i Patologia Molecular 6 Obligatòria
13214117 Metodologia i Experimentació en Biociències Moleculars II 3 Obligatòria
13214118 Bioquímica de la Nutrició 6 Obligatòria

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
13214122 Bioètica i Societat 3 Obligatòria
Primer Quadrimestre
  Optatives 30 Optativa
Segon Quadrimestre
13214401 Pràctiques Externes (*) 12 Obligatòria
13214302 Treball de Fi de Grau (**) 15  Obligatòria

(*) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.

(**) Per matricular-se del TFG cal tenir superats com a mínim 168 ECTS d'assignatures obligatòries, incloent-hi totes les de primer i segons curs. Es recomana que els 48 crèdits restants corresponguin a assignatures de tercer curs, sense tenir en compte la Ciutadania.