saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Bioquímica i Biologia Molecular (2009): Itinerari a Temps Parcial

Contingut (Itinerari a Temps Parcial)

1r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
13214005 Biologia 6 Bàsica Biologia
13214009 Química I 6 Bàsica Química
Segon Quadrimestre
13214006 Biologia Cel·lular 6 Bàsica Biologia
13214007 Genètica 6 Bàsica Biologia
13214010 Química II 6 Bàsica Química

1r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
13214001 Matemàtiques   9 Bàsica Matemàtiques
13214004 Estadística    6 Bàsica Estadística
13214011 Física I 3 Bàsica Física
Segon Quadrimestre
13214012 Física II 6 Bàsica Física
13214008 Bioquímica 6 Bàsica Bioquímica

2n curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
13214101 Química Orgànica 6 Obligatòria
13214106 Enzimologia 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
13214102 Expressió i Replicació Gèniques 6 Obligatòria
13214103 Bioinformàtica 6 Obligatòria
13214113 Biofísica 6 Obligatòria

2n curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
13214107 Estructura i Funcions de Biomolècules 6 Obligatòria
13214108 Biologia Animal i Vegetal 6 Obligatòria
13214114 Metodologia i Experimentació en Bioquímica 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
13214111 Metodologia i Experimentació en Biologia Molecular 6 Obligatòria
13214115 Senyalització i Control de Funcionament Cel·lular 6 Obligatòria

3r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
13214104 Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular 6 Obligatòria
13214119 Metabolisme i la seva Regulació 9 Obligatòria
Segon Quadrimestre
13214110 Metabolisme de Microorganismes 6 Obligatòria
13214118 Bioquímica de la Nutrició 6 Obligatòria
13214120 Metabolisme Vegetal 3 Obligatòria

3r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
13214109 Immunologia 6 Obligatòria
13214112 Genètica Molecular i Enginyeria Genètica 6 Obligatòria
13214121 Metodologia i Experimentació en Biociències Moleculars I 3 Obligatòria
Segon Quadrimestre
13214105 Biologia Molecular de Sistemes 6 Obligatòria
13214116 Bioquímica Clínica i Patologia Molecular 6 Obligatòria
13214117 Metodologia i Experimentació en Biociències Moleculars II 3 Obligatòria

4t curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
13214122 Bioètica i Societat 3 Obligatòria
Primer Quadrimestre
  Optatives 15 Optativa
Segon Quadrimestre
13214401 Pràctiques Externes (*) 12 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.

4t curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
  Optatives 15 Optativa
Segon Quadrimestre
13214302 Treball de Fi de Grau (**) 15 Obligatòria
(**) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau. En aquest 70% han d’estar incloses totes les assignatures de 1r i 2n curs.