saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat (2018): Taula d'adaptacions

Grau de Geografia i Ordenació del Territori (2009) Grau de Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat (2018)
Codi Asignatura ECTS Codi Asignatura ECTS
21214010 Introducció al Dret 6 21234009 Introducció al Dret 6
21214001 Principis d'Economia 6 21234002 Principis d'Economia 6
21214008 Estadística Bàsica 6 21234005 Tècniques Quantitatives 6
21214005 Fonaments d'Anàlisi Geogràfica 6 21234001 Espais i Societats en un Món Global 6
21214006 Espais i Societats 6 21234006 Territori i Cultura 6
21214108 Geodemografia 6 21234104 Demografia: Tècniques per a l'Anàlisi de la Població 4
21214105 Geomorfologia 6 21234102 Geomorfologia: Processos i Dinàmiques del Relleu 4
21214102 Tècniques d'Informació Geogràfica i Turística 6 21234003 Tècniques d'Informació Geogràfica i Turística 6
21214101 Tècniques Quantitatives 6 21234118 Mètodes i Tècniques Quantitatives en Geografia 4
21214109 Geografia de les Activitats Econòmiques 6 21234121 Territori, Activitats Econòmiques i Desenvolupament Local 4
21214116 Geografia del Desenvolupament 6 21234007 Desigualtat i Cooperació 6
21214112 Sistemes d'Informació Geogràfica 6 21234114 Tecnologies de la Informació Geogràfica 4
21214103 Fonaments del Desenvolupament Sostenible 6 21234004 Medi Ambient i Sostenibilitat 6
21214113 Fotointerpretació i Teledetecció 6 21234109 Teledetecció Aplicada a l'Anàlisi Territorial 4
21214117 Geografia d'Europa. La Unió Europea 6 21234101 Espais Europeus 4
21214118 Marc de la Planificació Territorial 6 21234117 Marc de la Planificació Territorial i Urbanística 4
21214104 Tècniques Qualitatives 6 21234010 Tècniques Qualitatives en Ciències Socials 6
21214119 Anàlisi i Disseny de Propostes per a la Planificació Territorial: Àmbit Físic 6 21234129 Anàlisi i Disseny de Propostes per a la Planificació Territorial I 6
21214120 Anàlisi i Disseny de Propostes per a la Planificació Territorial: Àmbit Social i Econòmic 6 21234133 Anàlisi i Disseny de Propostes per a la Planificació Territorial II 6
21214114 Tècniques d'Anàlisi Espacial 6 21234116 Anàlisi Espacial i Geodisseny 4
21214107 Variabilitat i Canvi Climàtic 6 21234122 Variabilitat i Canvi Climàtic 4
21214401 Pràctiques Externes 12 21234401 Pràctiques Externes 12
21214217 Avaluació d'Impacte Ambiental 3 21234130 Avaluació Ambiental 3
21214245 Espais i Recursos Turístics 6 21234008 Espais i Recursos Turístics 6
21214211
21214212
Impactes del Canvi Climàtic sobre els Sistemes Naturals
Impactes del Canvi Climàtic sobre els Sistemes Humans
3
3
21234210 Impactes del Canvi Climàtic 3
21214203 Instruments de Gestió d'Espais Protegits i de Paisatge 3 21234131 Instruments de Gestió d'Espais Protegits i de Paisatge 3
21214267 Treball de Camp II 3 21234217 Treball de Camp II 3
21214247 Fonaments del Turisme Cultural 6 21234213 Paisatge Cultural i Pràctiques Turístiques 4
21214249 Planificació Sostenible de les Destinacions Turístiques 6 21234214 Planificació Sostenible de les Destinacions Turístiques 4