saltar al contingut principal
Cercar
URV

Doble titulació de grau en Administració i Direcció d'Empreses i en Màrqueting

Branca: ciències socials i jurídiques
Àmbit: ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, màrqueting, comerç, comptabilitat i turisme

Pels estudiants que han iniciat estudis a partir del curs 2024-25

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 60 6 --- --- --- 66
2n --- 60 --- --- --- 60
3r 12 57 --- --- --- 69
4t --- 60 --- --- --- 60
12 6 19,5 24 (Obligatòria) 6+6 73,5
TOTALS 84 189 19,5 24 12 328,5

Continguts (itinerari a temps complet)

Els codis dels ensenyaments de grau tenen la correspondència següent: el primer, grup de Reus i el segon, grup de Tortosa.

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia   Àmbit de coneixement
Primer Quadrimestre  
16974001
16984001
Introducció a la Comptabilitat 6 Bàsica   Ciències Econòmiques, Administració i Direcció d'Empreses, Màrqueting, Comerç, Comptabilitat i Turisme
16974002
16984002
Introducció a l' Economia 6 Bàsica   Ciències Econòmiques, Administració i Direcció d'Empreses, Màrqueting, Comerç, Comptabilitat i Turisme
16974003
16984003
Estadística I 6 Bàsica   Matemàtiques i Estadística
16974004
16984004
Matemàtiques I 6 Bàsica   Matemàtiques i Estadística
16974005
16984005
Dret Mercantil 6 Bàsica   Dret i Especialitats Jurídiques
Segon Quadrimestre  
16974008
16984008
Comptabilitat Financera 6 Bàsica   Ciències Econòmiques, Administració i Direcció d'Empreses, Màrqueting, Comerç, Comptabilitat i Turisme
16974006
16984006
Organització d'Empreses 6 Bàsica   Ciències Econòmiques, Administració i Direcció d'Empreses, Màrqueting, Comerç, Comptabilitat i Turisme
16974007
16984007
Macroeconomia 6 Bàsica   Ciències Econòmiques, Administració i Direcció d'Empreses, Màrqueting, Comerç, Comptabilitat i Turisme
16974012
16984012
Principis d'Economia Aplicada 6 Bàsica   Ciències Econòmiques, Administració i Direcció d'Empreses, Màrqueting, Comerç, Comptabilitat i Turisme
16974013
16984013
Matemàtiques II 6 Bàsica   Matemàtiques i Estadística
16974101
16984101
Sociologia de l'Empresa 6 Obligatòria    

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
16974104
16984104
Microeconomia 6 Obligatòria
16974105
16984105
Comportament Organitzatiu 6 Obligatòria
16974106
16984106
Direcció d'Operacions 6 Obligatòria
16974107
16984107
Matemàtiques de les Operacions Financeres 6 Obligatòria
16974108
16984108
Fonaments de Màrqueting 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
16974109
16984109
Direcció Financera: Inversió 6 Obligatòria
16974110
16984110
Estadística II 6 Obligatòria
16974111
16984111
Direcció Estratègica de Màrqueting 6 Obligatòria
16974113
16984113
Comptabilitat de Gestió 6 Obligatòria
16974114
16984114
Fiscalitat 6 Obligatòria

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre    
16974112
16984112
Direcció de Recursos Humans 6 Obligatòria    
16974115
16984115
Direcció Financera: Finançament 6 Obligatòria    
16974116
16984116
Economia Mundial 6 Obligatòria    
16974117
16984117
Direcció Estratègica 6 Obligatòria    
16974119
16984119
Investigació de Mercats i Aplicacions 6 Obligatòria    

16974134
16984134

Anàlisi dels Estats Financers 6 Obligatòria    
Segon Quadrimestre       
16974120
16984120
Política de Producte 6 Obligatòria    
16974121
16984121
Política de Distribució 6 Obligatòria    
16974122
16984122
Gestió Estratègica de la Marca 4,5 Obligatòria    
16974123
16984123
Investigació de Mercats II 4,5 Obligatòria    
16974009
16984009
Idioma Modern 6 Bàsica Idioma Modern Arts i Humanitats
16974010
16984010
Informàtica Aplicada al Màrqueting 6 Bàsica Informàtica Enginyeria i Arquitectura

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
16974124
16984124
Política de Preus i Costos 6 Obligatòria
16974125
16984125
Tècniques de Negociació Comercial 4,5 Obligatòria
16974126
16984126
Màrqueting Relacional i Directe 4,5 Obligatòria
16974127
16984127
Mètodes de Decisió Aplicats al Màrqueting 4,5 Obligatòria
16974128
16984128
Màrqueting i Sistemes d'Informació Aplicats 4,5 Obligatòria
16974129
16984129
Comunicació i Publicitat 6 Obligatòria
16974130
16984130
Comportament del Consumidor I 4,5 Obligatòria
Segon Quadrimestre   
16974131
16984131
Direcció de Vendes 4,5 Obligatòria
16974132
16984132
Direcció de Màrqueting Internacional 6 Obligatòria
16974133
16984133
Estratègies de Màrqueting Digital 6 Obligatòria
16974102
16984102
Creació d'Empreses 4,5 Obligatòria
16974103
16984103
Comportament del Consumidor II 4,5 Obligatòria

5è curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre    
16974118
16984118
Pla de Màrqueting 6 Obligatòria    
16974014
16984014
Responsabilitat i Màrqueting Social Corporatiu 6 Bàsica Empresa Ciències Socials i Jurídiques
16974011
16984011
Història Econòmica 6 Bàsica Història Arts i Humanitats
  Optatives 19,5 Optativa    
16974401
16984401
Pràctiques Acadèmiques Externes  (*) 24 Obligatòria    
16974402
16984402
Pràctiques Externes  Màrqueting(*) 24 Obligatòria    
(*) Cal escollir UNA de les dues assignatures.
     Per poder matricular-se de l'assignatura de Pràctiques Acadèmiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 60% dels crèdits totals del grau.
Anual          
16934301
16944301
Treball de Fi de Grau ADE (**) 6 Obligatòria    
16934302
16944302
Treball de Fi de Grau Màrqueting (**) 6 Obligatòria    
(**) Per poder matricular-se de l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.

Guia de l'assignatura de Treball de Fi de Grau de la Facultat d'Economia i Empresa

Guia de Pràctiques Acadèmiques Externes de la Facultat d'Economia i Empresa

Pels estudiants que han iniciat estudis fins al curs 2023-24

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 60 6 --- --- --- 66
2n --- 66 --- --- --- 66
3r 12 57 --- --- --- 69
4t --- 64,5 --- --- --- 64,5
12 6 19,5 24 (Obligatòria) 6+6 73,5
TOTALS 84 199,5 19,5 24 12 339

Els codis dels ensenyaments de grau tenen la correspondència següent: el primer, grup de Reus i el segon, grup de Tortosa.

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre  
16934001
16944001
Introducció a la Comptabilitat 6 Bàsica Empresa Ciències Socials i Jurídiques
16934002
16944002
Introducció a la Microeconomia 6 Bàsica Economia Ciències Socials i Jurídiques
16934003
16944003
Estadística I 6 Bàsica Estadística Ciències Socials i Jurídiques
16934004
16944004
Matemàtiques I 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
16934005
16944005
Dret Mercantil 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
Segon Quadrimestre  
16934008
16944008
Comptabilitat Financera 6 Bàsica Empresa Ciències Socials i Jurídiques
16934006
16944006
Organització d'Empreses 6 Bàsica Empresa Ciències Socials i Jurídiques
16934007
16944007
Introducció a la Macroeconomia 6 Bàsica Economia Ciències Socials i Jurídiques
16934012
16944012
Principis d'Economia Aplicada 6 Bàsica Economia Ciències Socials i Jurídiques
16934013
16944013
Matemàtiques II 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
16934101
16944101
Sociologia de l'Empresa 6 Obligatòria    

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
16934104
16944104
Microeconomia 6 Obligatòria
16934105
16944105
Comportament Organitzatiu 6 Obligatòria
16934106
16944106
Direcció d'Operacions 6 Obligatòria
16934107
16944107
Matemàtiques de les Operacions Financeres 6 Obligatòria
16934108
16944108
Fonaments de Màrqueting 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
16934109
16944109
Direcció Financera: Inversió 6 Obligatòria
16934110
16944110
Estadística II 6 Obligatòria
16934111
16944111
Direcció Estratègica de Màrqueting 6 Obligatòria
16934112
16944112
Macroeconomia 6 Obligatòria
16934113
16944113
Comptabilitat de Gestió 6 Obligatòria
16934114
16944114
Fiscalitat 6 Obligatòria

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre    
16934115
16944115
Direcció Financera: Finançament 6 Obligatòria    
16934116
16944116
Economia Mundial 6 Obligatòria    
16934117
16944117
Direcció Estratègica 6 Obligatòria    
16934118
16944118
Gestió de la Qualitat 6 Obligatòria    
16934119
16944119
Investigació de Mercats i Aplicacions 6 Obligatòria    

16934138
16944138

Anàlisi dels Estats Financers 6 Obligatòria    
Segon Quadrimestre       
16934120
16944120
Política de Producte 6 Obligatòria    
16934121
16944121
Política de Distribució 6 Obligatòria    
16934122
16944122
Gestió Estratègica de la Marca 4,5 Obligatòria    
16934123
16944123
Investigació de Mercats II 4,5 Obligatòria    
16934009
16944009
Idioma Modern 6 Bàsica Idioma Modern Arts i Humanitats
16934010
16944010
Informàtica Aplicada al Màrqueting 6 Bàsica Informàtica Enginyeria i Arquitectura

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
16934124
16944124
Política de Preus i Costos 6 Obligatòria
16934125
16944125
Tècniques de Negociació Comercial 4,5 Obligatòria
16934126
16944126
Màrqueting Relacional i Directe 4,5 Obligatòria
16934127
16944127
Mètodes de Decisió Aplicats al Màrqueting 4,5 Obligatòria
16934128
16944128
Màrqueting i Sistemes d'Informació Aplicats 4,5 Obligatòria
16934129
16944129
Comunicació i Publicitat 6 Obligatòria
16934130
16944130
Comportament del Consumidor I 4,5 Obligatòria
Segon Quadrimestre   
16934131
16944131
Direcció de Vendes 4,5 Obligatòria
16934132
16944132
Direcció de Màrqueting Internacional 6 Obligatòria
16934133
16944133
Estratègies de Màrqueting Digital 6 Obligatòria
16934134
16944134
Creació d'Empreses 4,5 Obligatòria
16934135
16944135
Comportament del Consumidor II 4,5 Obligatòria
16934136
16944136
Direcció de Recursos Humans 4,5 Obligatòria

5è curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre    
16934137
16944137
Pla de Màrqueting 6 Obligatòria    
16934014
16944014
Responsabilitat i Màrqueting Social Corporatiu 6 Bàsica Empresa Ciències Socials i Jurídiques
  Optatives 19,5 Optativa    
16934011
16944011
Història Econòmica 6 Bàsica Història Arts i Humanitats
Segon Quadrimestre    
16934401
16944401
Pràctiques Acadèmiques Externes - URV (*) 24 Obligatòria    
16934402
16944402
Pràctiques Externes - ESIC (*) 24 Obligatòria    
(*) Cal escollir UNA de les dues assignatures.
     Per poder matricular-se de l'assignatura de Pràctiques Acadèmiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 60% dels crèdits totals del grau.
Anual    
16934301
16944301
Treball de Fi de Grau II- ADE (**) 6 Obligatòria    
16934302
16944302
Treball de Fi de Grau I - Màrqueting (**) 6 Obligatòria    
(**) Per poder matricular-se de l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.

Guia de l'assignatura de Treball de Fi de Grau de la Facultat d'Economia i Empresa

Guia de Pràctiques Acadèmiques Externes de la Facultat d'Economia i Empresa