saltar al contingut principal
Cercar
URV

Taula de Reconeixement del la Facultat d'Economia i Empresa

Reconeixements del PFG d'Economia i Empresa: Grau de Finances i Comptabilitat / Grau d'ADE / Grau d'Econonomia


Curs
GRAU DE: FINANCES I COMPTABILITAT GRAU DE: ADE GRAU DE: ECONOMIA 
Codi Assignatura ECTS Codi Assignatura ECTS Codi Assignatura ECTS
Assignatures Bàsiques Assignatures Bàsiques Assignatures Bàsiques
1r 16204002 Comptabilitat Financera 6 16214002
16234002
Comptabilitat Financera 6 16224002 Comptabilitat Financera 6
1r 16204010 Dret Mercantil 6 16214010
16234010
Dret Mercantil 6 16224010 Dret Mercantil 6
1r 16204007 Estadística I 6 16214007
16234007
Estadística I 6 16224007 Estadística I 6
1r 16204001 Introducció a la Comptabilitat 6 16214001
16234001
Introducció a la Comptabilitat 6 16224001 Introducció a la Comptabilitat 6
1r 16204005 Introducció a la Macroeconomia 6 16214005
16234005
Introducció a la Macroeconomia 6 16224005 Introducció a la Macroeconomia 6
1r 16204004 Introducció a la Microeconomia 6 16214004
16234004
Introducció a la Microeconomia 6 16224004 Introducció a la Microeconomia 6
1r 16204008 Matemàtiques I 6 16214008
16234008
Matemàtiques I 6 16224008 Matemàtiques I 6
1r 16204009 Matemàtiques II 6 16214009
16234009
Matemàtiques II 6 16224009 Matemàtiques II 6
1r 16204003 Organització d'Empreses 6 16214003
16234003
Organització d'Empreses 6 16224003 Organització d'Empreses 6
1r 16204006 Principis d'Economia Aplicada 6 16214006
16234006
Principis d'Economia Aplicada 6 16224006 Principis d'Economia Aplicada 6
Total crèdits 1r curs: 60 Assignatures Obligatòries Assignatures Obligatòries   Assignatures Obligatòries  
2n 16204101 Direcció Financera: Inversió 6 16214101
16234101
Direcció Financera: Inversió 6 16224101 Direcció Financera: Inversió 6
2n 16204104 Estadística II 6 16214104
16234104
Estadística II 6 16224104 Estadística II 6
2n 16204103 Microeconomia 6 16214103
16234103
Microeconomia 6 16224103 Microeconomia 6
Total crèdits 2n curs: 18
3r 16204102 Direcció Financera: Finançament 6 16214102
16234102
Direcció Financera: Finançament 6 16224102 Direcció Financera: Finançament 6
3r 16204105 Economia Mundial 6 16214105
16234105
Economia Mundial 6 16224105 Economia Mundial 6
3r 16204225 Ciutadania 6 16214236
16234235
Ciutadania 6 16224221 Ciutadania 6
Total crèdits 3r curs: 18
4t 16204401 Pràctiques Acadèmiques Externes 24 16214401
16234401
Pràctiques Acadèmiques Externes 24 16224401 Pràctiques Acadèmiques Externes 24
Total crèdits 4t curs: 24 Assignatures Optatives   Assignatures Optatives   Assignatures Optatives 
--- 16204205 Dret del Mercat Internacional 6 16214205
16234205
Dret del Mercat Internacional 6 16224205 Dret del Mercat Internacional 6
--- 16204203 Economia Internacional 6 16214203
16234203
Economia Internacional 6 16224203 Economia Internacional 6
--- 16204206 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I 6 16214206
16234206
Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I 6 16224206 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I 6
--- 16204207 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II 12 16214207
16234207
Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II 12 16224207 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II 12
--- 16204208 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat III 12 16214208
16234208
Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat III 12 16224208 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat III 12
--- 16204202 Finances Internacionals 6 16214202
16234202
Finances Internacionals 6 16224202 Finances Internacionals 6
--- 16204201 Màrqueting Internacional 6 16214201
16234201
Màrqueting Internacional 6 16224201 Màrqueting Internacional 6
--- 16204204 Relacions Econòmiques Internacionals 6 16214204
16234204
Relacions Econòmiques Internacionals 6 16224204 Relacions Econòmiques Internacionals 6

GRAU D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES DOBLE GRAU D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES I DRET
Curs Codi Assignatura Crèdits Curs Codi Assignatura Crèdits
2 16214114 Fonaments de Màrqueting 6 1 16914141 Fonaments de Màrqueting 6
1 16214001 Introducció a la Comptabilitat 6 1 16914005 Introducció a la Comptabilitat 6
1 16214008 Matemàtiques I 6 1 16914006 Matemàtiques I 6
1 16214002 Comptabilitat Financera 6 1 16914009 Comptabilitat Financera 6
1 16214009 Matemàtiques II 6 1 16914012 Matemàtiques II 6
1 16214003 Organització d'Empreses 6 1 16914013 Organització d'Empreses 6
1 16214007 Estadística I 6 2 16914014 Estadística I 6
2 16214113 Matemàtiques de les Operacions Financeres 6 2 16914103 Matemàtiques de les Operacions Financeres 6
1 16214004 Introducció a la Microeconomia 6 2 16914016 Introducció a la Microeconomia 6
1 16214005 Introducció a la Macroeconomia 6 2 16914017 Introducció a la Macroeconomia 6
2 16214104 Estadística II 6 2 16914107 Estadística II 6
1 16214006 Principis d'Economia Aplicada 6 2 16914019 Principis d'Economia Aplicada 6
2 16214107 Comportament Organitzatiu 6 3 16914109 Comportament Organitzatiu 6
4 16214117 Comptabilitat de Gestió 6 3 16914110 Comptabilitat de Gestió 6
2 16214108 Direcció d'Operacions 6 3 16914111 Direcció d'Operacions 6
3 16214111 Gestió de la Qualitat 6 3 16914112 Gestió de la Qualitat 6
2 16214103 Microeconomia 6 3 16914113 Microeconomia 6
1 16214010 Dret Mercantil 6 3 16914122 Dret Mercantil: L'Empresari i la seva Activitat en el Mercat. L'empresari Social 8
4 16214121 Anàlisi dels Estats Financers 6 3 16914142 Anàlisi dels Estats Financers 6
Optativa 16214220 Dret del Treball 6 Optativa 16914117 Dret del Treball i de la Seguretat Social 8
3 16214110 Direcció Estratègica 6 4 16914124 Direcció Estratègica 6
2 16214115 Direcció Estratègica de Màrqueting 6 4 16914125 Direcció Estratègica de Màrqueting 6
2 16214101 Direcció Financera: Inversió 6 4 16914126 Direcció Financera: Inversió 6
2 16214109 Direcció de Recursos Humans 6 4 16914127 Direcció de Recursos Humans 6
2 16214118 Macroeconomia 6 4 16914128 Macroeconomia 6
4 16214119 Sociologia de l'Empresa 6 4 16914129 Sociologia de l'Empresa 6
4 16214112 Tècniques de Decisió Empresarial 6 4 16914130 Tècniques de Decisió Empresarial 6
3 16214102 Direcció Financera: Finançament 6 5 16914131 Direcció Financera: Finançament 6
3 16214105 Economia Mundial 6 5 16914134 Economia Mundial 6
3 16214116 Investigació de Mercats i Aplicacions 6 5 16914135 Investigació de Mercats i Aplicacions 6
4 16214120 Fiscalitat 6 5 16914136 Sistema Tributari 7
4 16214301 Treball de Fi de Grau 6 5 16914302 Treball de Fi de Grau - ADE 6
4 16214401 Pràctiques Acadèmiques Externes 24 6 16914401 Pràctiques Acadèmiques Externes 24

Aquest reconeixement no tindrà cap cost.

GRAU DE FINANCES I COMPTABILITAT DOBLE GRAU D’ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES I FINANCES I COMPTABILITAT
Curs Codi Assignatura Crèdits Curs Codi Assignatura Crèdits
1 16204010 Dret Mercantil 6 1 16904010 Dret Mercantil 6
1 16204007 Estadística I 6 1 16904007 Estadística I 6
2 16204118 Màrqueting 6 1 16904127 Fonaments de Màrqueting 6
1 16204001 Introducció a la Comptabilitat 6 1 16904001 Introducció a la Comptabilitat 6
1 16204004 Introducció a la Microeconomia 6 1 16904004 Introducció a la Microeconomia 6
1 16204008 Matemàtiques I 6 1 16904008 Matemàtiques I 6
1 16204002 Comptabilitat Financera 6 1 16904002 Comptabilitat Financera 6
1 16204005 Introducció a la Macroeconomia 6 1 16904005 Introducció a la Macroeconomia 6
1 16204009 Matemàtiques II 6 1 16904009 Matemàtiques II 6
1 16204003 Organització d'Empreses 6 1 16904003 Organització d'Empreses 6
1 16204006 Principis d'Economia Aplicada 6 1 16904006 Principis d'Economia Aplicada 6
2 16204111 Administració d'Empreses 6 2 16904101 Comportament Organitzatiu 6
2 16204107 Comptabilitat Financera Superior 6 2 16904102 Comptabilitat Financera Superior 6
2 16204112 Matemàtiques de les Operacions Financeres 6 2 16904105 Matemàtiques de les Operacions Financeres 6
2 16204103 Microeconomia 6 2 16904106 Microeconomia 6
2 16204108 Anàlisi dels Estats Financers 6 2 16904107 Anàlisi dels Estats Financers 6
2 16204101 Direcció Financera: Inversió 6 2 16904108 Direcció Financera: Inversió 6
2 16204104 Estadística II 6 2 16904110 Estadística II 6
2 16204113 Fonaments dels Mercats Financers 6 2 16904111 Fonaments dels Mercats Financers 6
2 16204119 Macroeconomia Monetària 6 2 16904112 Macroeconomia 6
3 16204210 Direcció Estratègica (Optativa 1) 6 3 16904113 Direcció Estratègica 6
3 16204102 Direcció Financera: Finançament 6 3 16904114 Direcció Financera: Finançament 6
3 16204105 Economia Mundial 6 3 16904115 Economia Mundial 6
3 16204115 Mercats i Actius Financers I 6 3 16904117 Mercats i Actius Financers I 6
3 16204114 Valoració d'Actius Financers 6 3 16904118 Valoració d'Actius Financers 6
3 16204109 Comptabilitat de Gestió 6 3 16904119 Comptabilitat de Gestió 6
3 16204219 Sociologia de l'Empresa (Optativa 2) 6 3 16904120 Sociologia de l'Empresa 6
4 16204110 Auditoria 6 4 16904122 Auditoria 6
4 16204120 Fiscalitat 6 4 16904124 Fiscalitat 6
4 16204117 Mercats i Actius Financers II 6 4 16904125 Mercats i Actius Financers II 6
4 16204116 Planificació Econòmica i Financera 6 4 16904126 Planificació Econòmica i Financera 6
4 16204121 Anàlisi de Dades Financeres 6 6 16904129 Anàlisi de Dades Financeres 6
4 16204401 Pràctiques Acadèmiques Externes 24 4 16904401 Pràctiques Acadèmiques Externes 24
Optativa 16204201 Màrqueting Internacional 6 Optativa 16904201 Màrqueting Internacional 6
Optativa 16204202 Finances Internacionals 6 Optativa 16904202 Finances Internacionals 6
Optativa 16204203 Economia Internacional 6 Optativa 16904203 Economia Internacional 6
Optativa 16204204 Relacions Econòmiques Internacionals 6 Optativa 16904204 Relacions Econòmiques Internacionals 6
Optativa 16204205 Dret del Mercat Internacional 6 Optativa 16904205 Dret del Mercat Internacional 6
Optativa 16204211 Màrqueting de Serveis Financers 6 Optativa 16904207 Màrqueting de Serveis Financers 6
Optativa 16204209 Control de Gestió i Sistemes d'Informació 6 Optativa 16904206 Control de Gestió i Sistemes d'Informació 6
Optativa 16204218 Història Econòmica 6 Optativa 16904213 Història Econòmica 6
Optativa 16204212 Consolidació d'Estats Financers 6 Optativa 16904208 Consolidació d'Estats Financers 6
Optativa 16204213 Comptabilitat i Fiscalitat 6 Optativa 16904209 Comptabilitat i Fiscalitat 6
Optativa 16204214 Gestió del Risc en les Operacions Financeres 6 Optativa 16904210 Gestió del Risc en les Operacions Financeres 6
Optativa 16204215 Direcció Financera: Gestió de Riscos Corporatius 6 Optativa 16904211 Direcció Financera: Gestió de Riscos Corporatius 6
Optativa 16204216 Tècniques Estadístiques per a les Finances 6 Optativa 16904214 Tècniques Estadístiques per a les Finances 6
Optativa 16204217 Dret dels Mercats Financers 6 Optativa 16904212 Dret dels Mercats Financers 6
Optativa 16204224 Jocs d’Empresa 6 Optativa 16904224 Jocs d'Empresa 6
Optativa 16204225 Ciutadania 6 Optativa 16904226 Ciutadania 6
Optativa 16204226 Emprenedoria 6 Optativa 16904229 Emprenedoria 6
Optativa 16204227 Finances Sostenibles  6 Optativa 16904228 Finances Sostenibles  6
Optativa 16204206 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I 6 Optativa 16904218 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I 6
Optativa 16204207 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II 12 Optativa 16904219 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II 12
Optativa 16204208 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat III 12 Optativa 16904220 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat III 12
Optativa 16204220 Activitats Universitàries Reconegudes I 3 Optativa 16904221 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
Optativa 16204221 Activitats Universitàries Reconegudes II 3 Optativa 16904222 Activitats Universitàries Reconegudes II 3
4 16204301 Treball de Fi de Grau 6 4 16904301 Treball de Fi de Grau I- FIC  6

Aquest reconeixement no tindrà cap cost.

DOBLE GRAU D’ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES I FINANCES I COMPTABILITAT GRAU D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
Curs Codi Assignatura Crèdits Curs Codi Assignatura Crèdits
1 16904010 Dret Mercantil 6 1 16214010 Dret Mercantil 6
1 16904007 Estadística I 6 1 16214007 Estadística I 6
1 16904127 Fonaments de Màrqueting 6 2 16214114 Fonaments de Màrqueting 6
1 16904001 Introducció a la Comptabilitat 6 1 16214001 Introducció a la Comptabilitat 6
1 16904004 Introducció a la Microeconomia 6 1 16214004 Introducció a la Microeconomia 6
1 16904008 Matemàtiques I 6 1 16214008 Matemàtiques I 6
1 16904002 Comptabilitat Financera 6 1 16214002 Comptabilitat Financera 6
1 16904128 Direcció Estratègica de Màrqueting 6 2 16214115 Direcció Estratègica de Màrqueting 6
1 16904005 Introducció a la Macroeconomia 6 1 16214005 Introducció a la Macroeconomia 6
1 16904009 Matemàtiques II 6 1 16214009 Matemàtiques II 6
1 16904003 Organització d'Empreses 6 1 16214003 Organització d'Empreses 6
1 16904006 Principis d'Economia Aplicada 6 1 16214006 Principis d'Economia Aplicada 6
2 16904101 Comportament Organitzatiu 6 2 16214107 Comportament Organitzatiu 6
2 16904103 Direcció d'Operacions 6 2 16214108 Direcció d'Operacions 6
2 16904104 Gestió de la Qualitat 6 3 16214111 Gestió de la Qualitat 6
2 16904105 Matemàtiques de les Operacions Financeres 6 2 16214113 Matemàtiques de les Operacions Financeres 6
2 16904106 Microeconomia 6 2 16214103 Microeconomia 6
2 16904107 Anàlisi dels Estats Financers 6 4 16214121 Anàlisi dels Estats Financers 6
2 16904108 Direcció Financera: Inversió 6 2 16214101 Direcció Financera: Inversió 6
2 16904109 Direcció de Recursos Humans 6 2 16214109 Direcció de Recursos Humans 6
2 16904110 Estadística II 6 2 16214104 Estadística II 6
2 16904111 Fonaments dels Mercats Financers 6 2 16214218 Fonaments dels Mercats Financers 6
2 16904112 Macroeconomia 6 2 16214118 Macroeconomia 6
3 16904113 Direcció Estratègica 6 3 16214110 Direcció Estratègica 6
3 16904114 Direcció Financera: Finançament 6 3 16214102 Direcció Financera: Finançament 6
3 16904115 Economia Mundial 6 3 16214105 Economia Mundial 6
3 16904116 Investigació de Mercats i Aplicacions 6 3 16214116 Investigació de Mercats i Aplicacions 6
3

4
16904117

16904125
Mercats i Actius Financers I
i
Mercats i Actius Financers II
6

6
3 16214217 Mercats i Instruments Financers 6
3 16904118 Valoració d'Actius Financers 6 3 16214216 Valoració d'Actius Financers 6
3 16904119 Comptabilitat de Gestió 6 4 16214117 Comptabilitat de Gestió 6
3 16904120 Sociologia de l'Empresa 6 4 16214119 Sociologia de l'Empresa 6
3 16904121 Tècniques de Decisió Empresarial 6 4 16214112 Tècniques de Decisió Empresarial 6
4 16904124 Fiscalitat 6 4 16214120 Fiscalitat 6
4 16904401 Pràctiques Acadèmiques Externes 24 4 16214401 Pràctiques Acadèmiques Externes 24
Optativa 16904201 Màrqueting Internacional 6 Optativa 16214201 Màrqueting Internacional 6
Optativa 16904202 Finances Internacionals 6 Optativa 16214202 Finances Internacionals 6
Optativa 16904203 Economia Internacional 6 Optativa 16214203 Economia Internacional 6
Optativa 16904204 Relacions Econòmiques Internacionals 6 Optativa 16214204 Relacions Econòmiques Internacionals 6
Optativa 16904205 Dret del Mercat Internacional 6 Optativa 16214205 Dret del Mercat Internacional 6
Optativa 16904207 Màrqueting de Serveis Financers 6 Optativa 16214212 Màrqueting Industrial i de Serveis 6
Optativa 16904215 e-Màrqueting 6 Optativa 16214211 e-Màrqueting 6
Optativa 16904216 Tècniques de Comunicació i Vendes 6 Optativa 16214213 Tècniques de Comunicació i Vendes 6
Optativa 16904217 Comportament del Consumidor 6 Optativa 16214214 Comportament del Consumidor 6
Optativa 16904206 Control de Gestió i Sistemes d'Informació 6 Optativa 16214209 Control de Gestió i Sistemes d'Informació 6
Optativa 16904213 Història Econòmica 6 Optativa 16214221 Història Econòmica 6
Optativa 16904218 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I 6 Optativa 16214206 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I 6
Optativa 16904219 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II 12 Optativa 16214207 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II 12
Optativa 16904220 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat III 12 Optativa 16214208 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat III 12
Optativa 16904221 Activitats Universitàries Reconegudes I 3 Optativa 16214222 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
Optativa 16904222 Activitats Universitàries Reconegudes II 3 Optativa 16214223 Activitats Universitàries Reconegudes II 3
Optativa 16904224 Jocs d’Empresa 6 Optativa 16214234 Jocs d’Empresa  6
Optativa 16904226 Ciutadania 6 Optativa 16214236 Ciutadania 6
Optativa 16904229 Emprenedoria 6 Optativa 16214237 Emprenedoria 6
Optativa 16904209 Comptabilitat i Fiscalitat 6 Optativa 16214239 Comptabilitat i Fiscalitat 6
Optativa 16904210 Gestió del Risc en les Operacions Financeres 6 Optativa 16214240 Gestió del Risc en les Operacions Financeres 6
4 16904302 Treball de Fi de Grau II - ADE 6 4 16214301 Treball de Fi de Grau 6

Aquest reconeixement no tindrà cap cost.

Reconeixements entre el grau d'Administració i Direcció d'Empreses i el doble grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Màrqueting

GRAU D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES  DOBLE GRAU D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES I MÀRQUETING
Curs Codi Assignatura Crèdits Curs Codi Assignatura Crèdits
1 16214001
16234001
Introducció a la Comptabilitat 6 1 16934001
16944001
Introducció a la Comptabilitat 6
1 16214004
16234004
Introducció a la Microeconomia 6 1 16934002
16944002
Introducció a la Microeconomia 6
1 16214007
16234007
Estadística I 6 1 16934003
16944003
Estadística I 6
1 16214008
16234008
Matemàtiques I 6 1 16934004
16944004
Matemàtiques I 6
1 16214010
16234010
Dret Mercantil 6 1 16934005
16944005
Dret Mercantil 6
1 16214002
16234002
Comptabilitat Financera 6 1 16934008
16944008
Comptabilitat Financera 6
1 16214003
16234003
Organització d'Empreses 6 1 16934006
16944006
Organització d'Empreses 6
1 16214005
16234005
Introducció a la Macroeconomia 6 1 16934007
16944007
Introducció a la Macroeconomia 6
1 16214006
16234006
Principis d'Economia Aplicada 6 1 16934012
16944012
Principis d'Economia Aplicada 6
1 16214009
16234009
Matemàtiques II 6 1 16934013
16944013
Matemàtiques II 6
1 16214119
16234119
Sociologia de l'Empresa 6 1 16934101
16944101
Sociologia de l'Empresa 6
2 16214103
16234103
Microeconomia 6 2 16934104
16944104
Microeconomia 6
2 16214107
16234107
Comportament Organtizatiu 6 2 16934105
16944105
Comportament Organtizatiu 6
2 16214108
16234108
Direcció d'Operacions 6 2 16934106
16944106
Direcció d'Operacions 6
2 16214113
16234113
Matemàtiques de les Operacions Financeres 6 2 16934107
16944107
Matemàtiques de les Operacions Financeres 6
2 16214114
16234114
Fonaments de Màrqueting 6 2 16934108
16944108
Fonaments de Màrqueting 6
2 16214101
16234101
Direcció Financera: Inversió 6 2 16934109
16944109
Direcció Financera: Inversió 6
2 16214104
16234104
Estadística II 6 2 16934110
16944110
Estadística II 6
2 16214115
16234115
Direcció Estratègica de Màrqueting 6 2 16934111
16944111
Direcció Estratègica de Màrqueting 6
2 16214118
16234118
Macroeconomia 6 2 16934112
16944112
Macroeconomia 6
4 16214117
16234117
Comptabilitat de Gestió 6 2 16934113
16944113
Comptabilitat de Gestió 6
4 16214120
16234120
Fiscalitat 6 2 16934114
16944114
Fiscalitat 6
3 16214102
16234102
Direcció Financera: Finançament 6 3 16934115
16944115
Direcció Financera: Finançament 6
3 16214105
16234105
Economia Mundial 6 3 16934116
16944116
Economia Mundial 6
3 16214110
16234110
Direcció Estratègica 6 3 16934117
16944117
Direcció Estratègica 6
3 16214111
16234111
Gestió de la Qualitat 6 3 16934118
16944118
Gestió de la Qualitat 6
3 16214116
16234116
Investigació de Mercats i Aplicacions 6 3 16934119
16944119
Investigació de Mercats i Aplicacions 6
4 16214121
16234121
Analisis dels Estats Financers 6 4 16934138
16944139
Analisis dels Estats Financers 6
4 16214112
16234112
Tècniques de decisió empresarial 6 4 16934127
16944127
Mètodes de Decisió Aplicades al Màrqueting 4,5
Optativa 16214209
16234209
Control de gestió i sistemes d'informació 6 4 16934128
16944128
Màrqueting i Sistemes d’Informació Aplicats 4,5
Optativa 16214213
16234213
Tècniques de Comunicació i Vendes 6 4 16934129
16944129
Comunicació i Publicitat 6
Optativa 16214214
16234214
Comportament del Consumidor 6 4 16934130
16944130
Comportament del Consumidor I 4,5
Optativa 16214201
16234201
Màrqueting Internacional 6 4 16934132
16944132
Direcció de Màrqueting Internacional 6
Optativa 16214211
16234211
E-màrqueting 6 4 16934133
16944133
Estratègies de Màrqueting Digital 6
2 16214109
16234109
Direcció de Recursos Humans 6 4 16934136
16944136
Direcció de Recursos Humans 4,5
Optativa 16214221
16234221
Història Econòmica 6 5 16934011
16944011
Història Econòmica 6
Optativa

16214212
16234212

Màrqueting Industrial i de Serveis 6 5 16934213
16944213
El Nou Màrqueting de Serveis 4.5
Optativa 16214222
16234222
Activitats Universitàries Reconegudes I 3 Optativa 16934209
16944209
Activitats UniversitàriesReconegudes I 3
Optativa 16214223
16234223
Activitats Universitàries Reconegudes II 3 Optativa 16934210
16944210
Activitats Universitàries Reconegudes II 3
Optativa 16214206
16234206
Estudis en el Marc de Convcenis de Mobilitat I 6 Optativa 16934214
16944214
Estudis en el Marc de Convcenis de Mobilitat I 6
Optativa 16214207
16234207
Estudis en el Marc de Convcenis de Mobilitat II 12 Optativa 16934215
16944215
Estudis en el Marc de Convcenis de Mobilitat II 12
Optativa 16214208
16234208
Estudis en el Marc de Convcenis de Mobilitat III 12 Optativa 16934216
16944216
Estudis en el Marc de Convcenis de Mobilitat III 12
4 16214401
16234401
Pràctiques Acadèmiques Externes 24 5 16934401
16944401
Pràctiques Acadèmiques Externes 24
4 16214301
16234301
Treball Fi de Grau – ADE 6 5 16934301
16944301
Treball Fi de Grau II – ADE  6

Aquest reconeixement no tindrà cap cost.

Reconeixements entre el grau d'Administració i Direcció d'Empreses i el doble grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Tècniques de Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils

GRAU D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES  DOBLE GRAU D'ADE I TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS WEB I MÒBILS 
Curs Codi Assignatura Crèdits Curs Codi Assignatura Crèdits
1 16214010 Dret Mercantil 6 1 16924010 Dret Mercantil 6
1 16214001 Introducció a la Comptabilitat 6 1 16924008 Introducció a la Comptabilitat 6
1 16214008 Matemàtiques I 6 1 16924005 Anàlisi Matemàtica I 6
1 6 1 16924007 Àlgebra Lineal 6
1 16214002 Comptabilitat Financera 6 1 16924009 Comptabilitat Financera 6
1 16214006 Principis d'Economia Aplicada 6 1 16924012 Principis d'Economia Aplicada 6
1 16214003 Organització d'Empreses 6 1 16924003 Organització d'Empreses 6
1 16214009 Matemàtiques II 6 1 16924006 Anàlisi Matemàtica II 6
1 16214007 Estadística I 6 1 16924014 Estadística I 6
1 16214004 Introducció a la Microeconomia 6 1 16924004 Introducció a la Microeconomia 6
2 16214107 Comportament Organitzatiu 6 2 16924107 Comportament Organitzatiu 6
2 16214108 Direcció d'Operacions 6 2 16924108 Direcció d'Operacions 6
2 16214114 Fonaments de Màrqueting 6 2 16924104 Fonaments de Màrqueting 6
2 16214113 Matemàtiques de les Operacions Financeres 6 2 16924113 Matemàtiques de les Operacions Financeres 6
1 16214005 Introducció a la Macroeconomia 6 2 16924015 Introducció a la Macroeconomia 6
2 16214115 Direcció Estratègica de Màrqueting 6 2 16924124 Direcció Estratègica de Màrqueting 6
2 16214101 Direcció Financera: Inversió 6 2 16924101 Direcció Financera: Inversió 6
2 16214109 Direcció de Recursos Humans  6 2 16924109 Direcció de Recursos Humans  6
4 16214106 Ciutadania 6 2 16924106 Ciutadania 6
4 16214119 Sociologia de l'Empresa 6 2 16924119 Sociologia de l'Empresa 6
2 16214104 Estadística II 6 3 16924011 Estadística 6
2 16214103 Microeconomia 6 4 16924131 Microeconomia 6
3 16214110 Direcció Estratègica 6 4 16924110 Direcció Estratègica 6
3 16214102 Direcció Financera: Finançament 6 4 16924128 Direcció Financera: Finançament 6
3 16214105 Economia Mundial 6 4 16924129 Economia Mundial 6
3 16214111 Gestió de la Qualitat  6 4 16924111 Gestió de la Qualitat  6
3 16214116 Investigació de Mercats i Aplicacions 6 4 16924116 Investigació de Mercats i Aplicacions 6
Optativa 16214229 Enginyeria de llocs web 6 3 16924125 Enginyeria de llocs web 6
Optativa 16214230 Xarxa de Dades 6 3 16924118 Xarxa de Dades 6
Optativa 16214231 Aplicacions i Serveis Mòbils 6 3 16924127 Aplicacions i Serveis Mòbils 6
Optativa 16214232 Base de Dades 6 3 16924103 Base de Dades 6
Optativa 16214233 Seguretat de Xarxes 6 3 16924123 Seguretat de Xarxes 6
2 16214118 Macroeconomia 6 4 16924130 Macroeconomia 6
4 16214117 Comptabilitat de Gestió 6 4 16924117 Comptabilitat de Gestió 6
4 16214120 Fiscalitat 6 4 16924120 Fiscalitat 6
4 16214112 Tècniques de Decisió Empresarial  6 4 16924132 Tècniques de Decisió Empresarial  6
4 16214301 Treball de Fi de Grau  6 4 16924301 Treball de Fi de Grau I – ADE 6
4 16214401 Pràctiques Acadèmiques Externes 24 5 16924401 Pràctiques Acadèmiques Externes 24
               

Aquest reconeixement no tindrà cap cost.