saltar al contingut principal
Cercar
URV

Taula de Reconeixement del la Facultat d'Economia i Empresa

Curs GRAU DE: FINANCES I COMPTABILITAT GRAU DE: ADE GRAU DE: ECONOMIA
Codi Assignatura ECTS Codi Assignatura ECTS Codi Assignatura ECTS
Assignatures Bàsiques Assignatures Bàsiques Assignatures Bàsiques
1r 16204002 Comptabilitat Financera 6 16214002
16234002
Comptabilitat Financera 6 16224002 Comptabilitat Financera 6
1r 16204010 Dret Mercantil 6 16214010
16234010
Dret Mercantil 6 16224010 Dret Mercantil 6
1r 16204007 Estadística I 6 16214007
16234007
Estadística I 6 16224007 Estadística I 6
1r 16204001 Introducció a la Comptabilitat 6 16214001
16234001
Introducció a la Comptabilitat 6 16224001 Introducció a la Comptabilitat 6
1r 16204005 Introducció a la Macroeconomia 6 16214005
16234005
Introducció a la Macroeconomia 6 16224005 Introducció a la Macroeconomia 6
1r 16204004 Introducció a la Microeconomia 6 16214004
16234004
Introducció a la Microeconomia 6 16224004 Introducció a la Microeconomia 6
1r 16204008 Matemàtiques I 6 16214008
16234008
Matemàtiques I 6 16224008 Matemàtiques I 6
1r 16204009 Matemàtiques II 6 16214009
16234009
Matemàtiques II 6 16224009 Matemàtiques II 6
1r 16204003 Organització d'Empreses 6 16214003
16234003
Organització d'Empreses 6 16224003 Organització d'Empreses 6
1r 16204006 Principis d'Economia Aplicada 6 16214006
16234006
Principis d'Economia Aplicada 6 16224006 Principis d'Economia Aplicada 6
Total crèdits 1r curs: 60 Assignatures Obligatòries Assignatures Obligatòries   Assignatures Obligatòries  
2n 16204101 Direcció Financera: Inversió 6 16214101
16234101
Direcció Financera: Inversió 6 16224101 Direcció Financera: Inversió 6
2n 16204104 Estadística II 6 16214104
16234104
Estadística II 6 16224104 Estadística II 6
2n 16204103 Microeconomia 6 16214103
16234103
Microeconomia 6 16224103 Microeconomia 6
Total crèdits 2n curs: 18
3r 16204102 Direcció Financera: Finançament 6 16214102
16234102
Direcció Financera: Finançament 6 16224102 Direcció Financera: Finançament 6
3r 16204105 Economia Mundial 6 16214105
16234105
Economia Mundial 6 16224105 Economia Mundial 6
Total crèdits 3r curs: 12
4t 16204106 Ciutadania 6 16214106
16234106
Ciutadania 6 16224106 Ciutadania 6
Total crèdits 4t curs: 6 Assignatures Optatives   Assignatures Optatives   Assignatures Optatives 
--- 16204205 Dret del Mercat Internacional 6 16214205
16234205
Dret del Mercat Internacional 6 16224205 Dret del Mercat Internacional 6
--- 16204203 Economia Internacional 6 16214203
16234203
Economia Internacional 6 16224203 Economia Internacional 6
--- 16204206 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I 6 16214206
16234206
Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I 6 16224206 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I 6
--- 16204207 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II 12 16214207
16234207
Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II 12 16224207 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II 12
--- 16204208 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat III 12 16214208
16234208
Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat III 12 16224208 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat III 12
--- 16204202 Finances Internacionals 6 16214202
16234202
Finances Internacionals 6 16224202 Finances Internacionals 6
--- 16204201 Màrqueting Internacional 6 16214201
16234201
Màrqueting Internacional 6 16224201 Màrqueting Internacional 6
--- 16204204 Relacions Econòmiques Internacionals 6 16214204
16234204
Relacions Econòmiques Internacionals 6 16224204 Relacions Econòmiques Internacionals 6
--- 16204401 Pràctiques Externes 24 16214401
16234401
Pràctiques Externes 24 16224401 Pràctiques Externes 24

GRAU D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES DOBLE GRAU D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES I DRET
Curs Codi Assignatura Crèdits Curs Codi Assignatura Crèdits
2 16214114 Fonaments de Màrqueting 6 1 16914141 Fonaments de Màrqueting 6
1 16214001 Introducció a la Comptabilitat 6 1 16914005 Introducció a la Comptabilitat 6
1 16214008 Matemàtiques I 6 1 16914006 Matemàtiques I 6
1 16214002 Comptabilitat Financera 6 1 16914009 Comptabilitat Financera 6
1 16214009 Matemàtiques II 6 1 16914012 Matemàtiques II 6
1 16214003 Organització d'Empreses 6 1 16914013 Organització d'Empreses 6
1 16214007 Estadística I 6 2 16914014 Estadística I 6
2 16214113 Matemàtiques de les Operacions Financeres 6 2 16914103 Matemàtiques de les Operacions Financeres 6
1 16214004 Introducció a la Microeconomia 6 2 16914016 Introducció a la Microeconomia 6
1 16214005 Introducció a la Macroeconomia 6 2 16914017 Introducció a la Macroeconomia 6
2 16214104 Estadística II 6 2 16914107 Estadística II 6
1 16214006 Principis d'Economia Aplicada 6 2 16914019 Principis d'Economia Aplicada 6
4 16214106 Ciutadania 6 3 16914108 Ciutadania 6
2 16214107 Comportament Organitzatiu 6 3 16914109 Comportament Organitzatiu 6
4 16214117 Comptabilitat de Gestió 6 3 16914110 Comptabilitat de Gestió 6
2 16214108 Direcció d'Operacions 6 3 16914111 Direcció d'Operacions 6
3 16214111 Gestió de la Qualitat 6 3 16914112 Gestió de la Qualitat 6
2 16214103 Microeconomia 6 3 16914113 Microeconomia 6
1 16214010 Dret Mercantil 6 3 16914122 Dret Mercantil: L'Empresari i la seva Activitat en el Mercat. L'empresari Social 8
Optativa 16214220 Dret del Treball 6 Optativa 16914117 Dret del Treball i de la Seguretat Social 8
3 16214110 Direcció Estratègica 6 4 16914124 Direcció Estratègica 6
2 16214115 Direcció Estratègica de Màrqueting 6 4 16914125 Direcció Estratègica de Màrqueting 6
2 16214101 Direcció Financera: Inversió 6 4 16914126 Direcció Financera: Inversió 6
2 16214109 Direcció de Recursos Humans 6 4 16914127 Direcció de Recursos Humans 6
2 16214118 Macroeconomia 6 4 16914128 Macroeconomia 6
4 16214119 Sociologia de l'Empresa 6 4 16914129 Sociologia de l'Empresa 6
4 16214112 Tècniques de Decisió Empresarial 6 4 16914130 Tècniques de Decisió Empresarial 6
3 16214102 Direcció Financera: Finançament 6 5 16914131 Direcció Financera: Finançament 6
3 16214105 Economia Mundial 6 5 16914134 Economia Mundial 6
3 16214116 Investigació de Mercats i Aplicacions 6 5 16914135 Investigació de Mercats i Aplicacions 6
4 16214120 Fiscalitat 6 5 16914136 Sistema Tributari 7
4 16214301 Treball de Fi de Grau 6 5 16914302 Treball de Fi de Grau - ADE 6
4 16214401 Pràctiques Externes 24 6 16914401 Pràctiques Externes 24

Aquest reconeixement no tindrà cap cost.

DOBLE GRAU D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES I DRET GRAU DE DRET
Curs Codi Assignatura Crèdits Curs Codi Assignatura Crèdits
1 16914001 Constitució i Sistema de Fonts 6 1 15214005 Constitució i Sistema de Fonts 6
1 16914002 Dret Romà 6 1 15214002 Dret Romà 6
1 16914004 Habilitats del Jurista 6 1 15214001 Habilitats del Jurista 6
1 16914011 Teoria del Dret 6 1 15214004 Teoria del Dret 6
1 16914008 Ciència Política 6 1 15214009 Ciència Política 6
1 16914102 Fonaments de Dret Públic de Catalunya 6 1 15214101 Fonaments de Dret Públic de Catalunya 6
1 16914015 Introducció al Dret Processal 6 1 15214006 Introducció al Dret Processal 6
2 16914101 Dret Internacional Públic 8 2 15214103 Dret Internacional Públic 8
2 16914007 Història del Dret 6 1 15214003 Història del Dret 6
2 16914104 Organització i Institucions Bàsiques Administratives 6 2 15214110 Organització i Institucions Bàsiques Administratives 6
2 16914016 Introducció a la Microeconomia 6 1 15214010 Economia 6
2 16914017 Introducció a la Macroeconomia 6
2 16914106 Drets Fonamentals 5 2 15214102 Drets Fonamentals 5
2 16914105 Activitat Administrativa i Control de les Administracions Públiques 4 2 15214111 Activitat Administrativa i Control de les Administracions Públiques 4
2 16914018 Part General del Dret Civil 6 1 15214007 Part General del Dret Civil 6
3 16914122 Dret Mercantil: L'Empresari i la seva Activitat en el Mercat. L'empresari Social 8 3 15214117 Dret Mercantil: L'Empresari i la seva Activitat en el Mercat. L'empresari Social 8
3 16914123 Dret Processal Civil 7 3 15214119 Dret Processal Civil 7
3 16914121 Drets Reals 6 2 15214107 Drets Reals 6
3 16914117 Dret del Treball i de la Seguretat Social 8 3 15214116 Dret del Treball i de la Seguretat Social 8
3 16914020 Institucions de Dret de la Unió Europea 6 2 15214008 Institucions de Dret de la Unió Europea 6
4 16914118 Dret Comparat 3 2 15214113 Dret Comparat 3
4 16914119 Dret de Família 4 3 15214108 Dret de Família 4
4 16914120 Dret Financer 6 3 15214114 Dret Financer 6
4 16914116 Dret d'Obligacions i Contractes 6 2 15214106 Dret d'Obligacions i Contractes 6
4 16914114 Dret Penal: Part General 8 2 15214104 Dret Penal: Part General 8
4 16914115 L'Acció Administrativa Especialitzada i els Béns Públics 6 3 15214112 L'Acció Administrativa Especialitzada i els Béns Públics 6
5 16914138 Dret Mercantil: Insolvència i Tràfic Jurídic de l'Empresari 7 4 15214118 Dret Mercantil: Insolvència i Tràfic Jurídic de l'Empresari 7
5 16914139 Dret Processal Penal 3 4 15214120 Dret Processal Penal 3
5 16914133 Dret de Successions 5 3 15214109 Dret de Successions 5
5 16914136 Sistema Tributari 7 4 15214115 Sistema Tributari 7
5 16914137 Dret Internacional Privat 8 4 15214121 Dret Internacional Privat 8
5 16914132 Els Delictes en el Sistema Penal Espanyol 8 2 15214105 Els Delictes en el Sistema Penal Espanyol 8
5 16914140 Filosofia del Dret 3 4 15214122 Filosofia del Dret 3
5 16914301 Treball de Fi de Grau - Dret 6 4 15214301 Treball de Fi de Grau 6
6 16914401 Pràctiques Externes 24 4 15214401 Pràctiques Externes 6

Aquest reconeixement no tindrà cap cost.

GRAU DE FINANCES I COMPTABILITAT DOBLE GRAU D’ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES I FINANCES I COMPTABILITAT
Curs Codi Assignatura Crèdits Curs Codi Assignatura Crèdits
1 16204010 Dret Mercantil 6 1 16904010 Dret Mercantil 6
1 16204007 Estadística I 6 1 16904007 Estadística I 6
2 16204118 Màrqueting 6 1 16904127 Fonaments de Màrqueting 6
1 16204001 Introducció a la Comptabilitat 6 1 16904001 Introducció a la Comptabilitat 6
1 16204004 Introducció a la Microeconomia 6 1 16904004 Introducció a la Microeconomia 6
1 16204008 Matemàtiques I 6 1 16904008 Matemàtiques I 6
1 16204002 Comptabilitat Financera 6 1 16904002 Comptabilitat Financera 6
1 16204005 Introducció a la Macroeconomia 6 1 16904005 Introducció a la Macroeconomia 6
1 16204009 Matemàtiques II 6 1 16904009 Matemàtiques II 6
1 16204003 Organització d'Empreses 6 1 16904003 Organització d'Empreses 6
1 16204006 Principis d'Economia Aplicada 6 1 16904006 Principis d'Economia Aplicada 6
2 16204111 Administració d'Empreses 6 2 16904101 Comportament Organitzatiu 6
2 16204107 Comptabilitat Financera Superior 6 2 16904102 Comptabilitat Financera Superior 6
2 16204112 Matemàtiques de les Operacions Financeres 6 2 16904105 Matemàtiques de les Operacions Financeres 6
2 16204103 Microeconomia 6 2 16904106 Microeconomia 6
2 16204108 Anàlisi dels Estats Financers 6 2 16904107 Anàlisi dels Estats Financers 6
2 16204101 Direcció Financera: Inversió 6 2 16904108 Direcció Financera: Inversió 6
2 16204104 Estadística II 6 2 16904110 Estadística II 6
2 16204113 Fonaments dels Mercats Financers 6 2 16904111 Fonaments dels Mercats Financers 6
2 16204119 Macroeconomia Monetària 6 2 16904112 Macroeconomia 6
3 16204210 Direcció Estratègica (Optativa 1) 6 3 16904113 Direcció Estratègica 6
3 16204102 Direcció Financera: Finançament 6 3 16904114 Direcció Financera: Finançament 6
3 16204105 Economia Mundial 6 3 16904115 Economia Mundial 6
3 16204115 Mercats i Actius Financers I 6 3 16904117 Mercats i Actius Financers I 6
3 16204114 Valoració d'Actius Financers 6 3 16904118 Valoració d'Actius Financers 6
3 16204109 Comptabilitat de Gestió 6 3 16904119 Comptabilitat de Gestió 6
3 16204219 Sociologia de l'Empresa (Optativa 2) 6 3 16904120 Sociologia de l'Empresa 6
4 16204110 Auditoria 6 4 16904122 Auditoria 6
4 16204106 Ciutadania 6 4 16904123 Ciutadania 6
4 16204120 Fiscalitat 6 4 16904124 Fiscalitat 6
4 16204117 Mercats i Actius Financers II 6 4 16904125 Mercats i Actius Financers II 6
4 16204116 Planificació Econòmica i Financera 6 4 16904126 Planificació Econòmica i Financera 6
4 16204401 Pràctiques Externes 24 4 16904401 Pràctiques Externes 24
Optativa 16204201 Màrqueting Internacional 6 Optativa 16904201 Màrqueting Internacional 6
Optativa 16204202 Finances Internacionals 6 Optativa 16904202 Finances Internacionals 6
Optativa 16204203 Economia Internacional 6 Optativa 16904203 Economia Internacional 6
Optativa 16204204 Relacions Econòmiques Internacionals 6 Optativa 16904204 Relacions Econòmiques Internacionals 6
Optativa 16204205 Dret del Mercat Internacional 6 Optativa 16904205 Dret del Mercat Internacional 6
Optativa 16204211 Màrqueting de Serveis Financers 6 Optativa 16904207 Màrqueting de Serveis Financers 6
Optativa 16204209 Control de Gestió i Sistemes d'Informació 6 Optativa 16904206 Control de Gestió i Sistemes d'Informació 6
Optativa 16204218 Història Econòmica 6 Optativa 16904213 Història Econòmica 6
Optativa 16204212 Consolidació d'Estats Financers 6 Optativa 16904208 Consolidació d'Estats Financers 6
Optativa 16204213 Comptabilitat i Fiscalitat 6 Optativa 16904209 Comptabilitat i Fiscalitat 6
Optativa 16204214 Gestió del Risc en les Operacions Financeres 6 Optativa 16904210 Gestió del Risc en les Operacions Financeres 6
Optativa 16204215 Direcció Financera: Gestió de Riscos Corporatius 6 Optativa 16904211 Direcció Financera: Gestió de Riscos Corporatius 6
Optativa 16204216 Tècniques Estadístiques per a les Finances 6 Optativa 16904214 Tècniques Estadístiques per a les Finances 6
Optativa 16204217 Dret dels Mercats Financers 6 Optativa 16904212 Dret dels Mercats Financers 6
Optativa 16204223 Anàlisi de dades Financeres 6 Optativa 16904223 Anàlisi de dades Financeres 6
Optativa 16204224 Jocs d’Empresa 6 Optativa 16904224 Jocs d'Empresa 6
Optativa 16204206 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I 6 Optativa 16904218 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I 6
Optativa 16204207 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II 12 Optativa 16904219 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II 12
Optativa 16204208 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat III 12 Optativa 16904220 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat III 12
Optativa 16204220 Activitats Universitàries Reconegudes I 3 Optativa 16904221 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
Optativa 16204221 Activitats Universitàries Reconegudes II 3 Optativa 16904222 Activitats Universitàries Reconegudes II 3
4 16204301 Treball de Fi de Grau 6 4 16904301 Treball de Fi de Grau - FIC 6

Aquest reconeixement no tindrà cap cost.

DOBLE GRAU D’ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES I FINANCES I COMPTABILITAT GRAU D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
Curs Codi Assignatura Crèdits Curs Codi Assignatura Crèdits
1 16904010 Dret Mercantil 6 1 16214010 Dret Mercantil 6
1 16904007 Estadística I 6 1 16214007 Estadística I 6
1 16904127 Fonaments de Màrqueting 6 2 16214114 Fonaments de Màrqueting 6
1 16904001 Introducció a la Comptabilitat 6 1 16214001 Introducció a la Comptabilitat 6
1 16904004 Introducció a la Microeconomia 6 1 16214004 Introducció a la Microeconomia 6
1 16904008 Matemàtiques I 6 1 16214008 Matemàtiques I 6
1 16904002 Comptabilitat Financera 6 1 16214002 Comptabilitat Financera 6
1 16904128 Direcció Estratègica de Màrqueting 6 2 16214115 Direcció Estratègica de Màrqueting 6
1 16904005 Introducció a la Macroeconomia 6 1 16214005 Introducció a la Macroeconomia 6
1 16904009 Matemàtiques II 6 1 16214009 Matemàtiques II 6
1 16904003 Organització d'Empreses 6 1 16214003 Organització d'Empreses 6
1 16904006 Principis d'Economia Aplicada 6 1 16214006 Principis d'Economia Aplicada 6
2 16904101 Comportament Organitzatiu 6 2 16214107 Comportament Organitzatiu 6
2 16904103 Direcció d'Operacions 6 2 16214108 Direcció d'Operacions 6
2 16904104 Gestió de la Qualitat 6 3 16214111 Gestió de la Qualitat 6
2 16904105 Matemàtiques de les Operacions Financeres 6 2 16214113 Matemàtiques de les Operacions Financeres 6
2 16904106 Microeconomia 6 2 16214103 Microeconomia 6
2 16904107 Anàlisi dels Estats Financers 6 2 16214215 Anàlisi dels Estats Financers 6
2 16904108 Direcció Financera: Inversió 6 2 16214101 Direcció Financera: Inversió 6
2 16904109 Direcció de Recursos Humans 6 2 16214109 Direcció de Recursos Humans 6
2 16904110 Estadística II 6 2 16214104 Estadística II 6
2 16904111 Fonaments dels Mercats Financers 6 2 16214218 Fonaments dels Mercats Financers 6
2 16904112 Macroeconomia 6 2 16214118 Macroeconomia 6
3 16904113 Direcció Estratègica 6 3 16214110 Direcció Estratègica 6
3 16904114 Direcció Financera: Finançament 6 3 16214102 Direcció Financera: Finançament 6
3 16904115 Economia Mundial 6 3 16214105 Economia Mundial 6
3 16904116 Investigació de Mercats i Aplicacions 6 3 16214116 Investigació de Mercats i Aplicacions 6
3

4
16904117

16904125
Mercats i Actius Financers I
i
Mercats i Actius Financers II
6

6
3 16214217 Mercats i Instruments Financers 6
3 16904118 Valoració d'Actius Financers 6 3 16214216 Valoració d'Actius Financers 6
3 16904119 Comptabilitat de Gestió 6 4 16214117 Comptabilitat de Gestió 6
3 16904120 Sociologia de l'Empresa 6 4 16214119 Sociologia de l'Empresa 6
3 16904121 Tècniques de Decisió Empresarial 6 4 16214112 Tècniques de Decisió Empresarial 6
4 16904123 Ciutadania 6 4 16214106 Ciutadania 6
4 16904124 Fiscalitat 6 4 16214120 Fiscalitat 6
4 16904401 Pràctiques Externes 24 4 16214401 Pràctiques Externes 24
Optativa 16904201 Màrqueting Internacional 6 Optativa 16214201 Màrqueting Internacional 6
Optativa 16904202 Finances Internacionals 6 Optativa 16214202 Finances Internacionals 6
Optativa 16904203 Economia Internacional 6 Optativa 16214203 Economia Internacional 6
Optativa 16904204 Relacions Econòmiques Internacionals 6 Optativa 16214204 Relacions Econòmiques Internacionals 6
Optativa 16904205 Dret del Mercat Internacional 6 Optativa 16214205 Dret del Mercat Internacional 6
Optativa 16904207 Màrqueting de Serveis Financers 6 Optativa 16214212 Màrqueting Industrial i de Serveis 6
Optativa 16904215 e-Màrqueting 6 Optativa 16214211 e-Màrqueting 6
Optativa 16904216 Tècniques de Comunicació i Vendes 6 Optativa 16214213 Tècniques de Comunicació i Vendes 6
Optativa 16904217 Comportament del Consumidor 6 Optativa 16214214 Comportament del Consumidor 6
Optativa 16904206 Control de Gestió i Sistemes d'Informació 6 Optativa 16214209 Control de Gestió i Sistemes d'Informació 6
Optativa 16904213 Història Econòmica 6 Optativa 16214221 Història Econòmica 6
Optativa 16904218 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I 6 Optativa 16214206 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I 6
Optativa 16904219 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II 12 Optativa 16214207 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II 12
Optativa 16904220 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat III 12 Optativa 16214208 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat III 12
Optativa 16904221 Activitats Universitàries Reconegudes I 3 Optativa 16214222 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
Optativa 16904222 Activitats Universitàries Reconegudes II 3 Optativa 16214223 Activitats Universitàries Reconegudes II 3
Optativa 16904224 Joccs d’Empresa 6 Optativa 16214234 Jocs d’Empresa  6
4 16904302 Treball de Fi de Grau - ADE 6 4 16214301 Treball de Fi de Grau 6

Aquest reconeixement no tindrà cap cost.