saltar al contingut principal
Cercar
URV

Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Tècniques de Desenvolupament Web i Mòbils

Branca: ciències socials i jurídiques + enginyeria i arquitectura

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 66 6 --- --- 72
2n 18 54 --- --- 72
3r 6 60 --- --- 66
4t --- 60 --- 6 66
5e --- 30 24 (Obligatòria) 12 66
TOTALS 90 210 24 18 342

Continguts (itinerari a temps complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer quadrimestre
16924007 Àlgebra Lineal  6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
16924005 Anàlisi Matemàtica I 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
16924013 Física 6 Bàsica Física Enginyeria i Arquitectura
16924001 Fonaments de Programació I 6 Bàsica Informàtica Enginyeria i Arquitectura
16924010 Dret Mercantil 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
16924008 Introducció a la Comptabilitat 6 Bàsica Empresa Ciències Socials i Jurídiques
Segon quadrimestre
16924002 Fonaments de Computadors  6 Bàsica Informàtica Enginyeria i Arquitectura
16924102 Fonaments de Programació II 6 Obligatòria    
16924006 Anàlisi Matemàtica II  6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
16924009 Comptabilitat Financera 6 Bàsica Empresa Ciències Socials i Jurídiques
16924003 Organització d'Empreses 6 Bàsica Empresa Ciències Socials i Jurídiques
16924012 Principis d'Economia Aplicada 6 Bàsica Economia Ciències Socials i Jurídiques

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer quadrimestre
16924014 Estadística I 6 Bàsica Estadística Ciències Socials i Jurídiques
16924004 Introducció a la Microeconomia 6 Bàsica Economia Ciències Socials i Jurídiques
16924107 Comportament Organitzatiu 6 Obligatòria    
16924108 Direcció d'Operacions  6 Obligatòria    
16924104 Fonaments de Màrqueting 6 Obligatòria    
16924113 Matemàtiques de les Operacions Financeres 6 Obligatòria    
Segon quadrimestre
16924015 Introducció a la Macroeconomia 6 Bàsica Economia Ciències Socials i Jurídiques
16924106 Ciutadania 6 Obligatòria    
16924109 Direcció de Recursos Humans 6 Obligatòria    
16924124 Direcció Estratègica de Màrqueting 6 Obligatòria    
16924119 Sociologia de l'Empresa 6 Obligatòria    
16924101 Direcció Financera: Inversió 6 Obligatòria    

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer quadrimestre
16924122 Arquitectures per Aplicacions en Xarxa 6 Obligatòria    
16924125 Enginyeria de Llocs Web 6 Obligatòria    
16924114 Programació  6 Obligatòria    
16924118 Xarxes de Dades 6 Obligatòria    
16924011 Estadística 6 Bàsica Estadística Enginyeria i Arquitectura
Segon quadrimestre   
16924103 Bases de Dades 6 Obligatòria    
16924105 Anàlisi i Disseny d'Aplicacions 6 Obligatòria    
16924127 Aplicacions i Serveis Mòbils 6 Obligatòria     
16924115 Estructures de Dades 6 Obligatòria    
16924112 Fonaments de Sistemes Operatius 6 Obligatòria    
16924123 Seguretat en Xarxes 6 Obligatòria    

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
16924301 Treball de Fi de Grau I (Grau Administració i Direcció d'Empreses) (*) 6 Obligatòria
(*) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
Primer quadrimestre
16924110 Direcció Estratègica 6 Obligatòria
16924128 Direcció Financera: Finançament 6 Obligatòria
16924129 Economia Mundial 6 Obligatòria
16924111 Gestió de la Qualitat  6 Obligatòria
16924116 Ivestigació de Mercats i Aplicacions 6 Obligatòria
16924131 Microeconomia 6 Obligatòria
Segon quadrimestre   
16924117 Comptabilitat de Gestió  6 Obligatòria
16924120 Fiscalitat  6 Obligatòria
16924130 Macroeconomia 6 Obligatòria 
16924132 Tècniques de Decisió Empresarial 6 Obligatòria

5e curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer quadrimestre
16924138 Programació Avançada de Dispositius Mòbils 6 Obligatòria
16924134 Tècniques Avançades de Programació 6 Obligatòria
16924121 Desenvolupament Avançat d'Aplicacions Web 6 Obligatòria
16924126 Base de Dades Avançades   6 Obligatòria
16924135 Computació Ubiqua 6 Obligatòria
Segon quadrimestre
16924401 Pràctiques Acadèmiques Externes (**) 24 Obligatòria
16924302 Treball de Fi de Grau II (Grau de Tècniques de Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils) (*) 12 Obligatòria
(*) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 60% dels crèdits totals del grau.  
(**) Per poder matricular l'assignatura de Pràctiques Acadèmiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 60% dels crèdits totals del grau.