saltar al contingut principal
Cercar
URV

Doble titulació de Grau en Dret i Relacions Laborals i Recursos Humans

Branca: Ciències Socials i Jurídiques

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 72 -- -- -- 72
2n 18 53 -- -- 71
3r 6 61 -- -- 67
4t -- 67 -- -- 67
-- 45 9 14 68
TOTALS 96 226 9 14 345

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre    
15914001 Dret Individual del Treball I 6 Bàsica Marc Normatiu de les Relacions Laborals --
15914002 Dret Romà 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
15914003 Habilitats del Jurista 6 Bàsica Habilitats del Jurista Ciències Socials i Jurídiques
15914004 Història del Dret 6 Bàsica Dret Ciències Socials Jurídiques
15914005 Mètodes Quantitatius d'Investigació Social 6 Bàsica Estadística Ciències Socials i Jurídiques
15914006 Teoria del Dret 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
Segon Quadrimestre    
15914007 Ciència Política 6 Bàsica Ciència Política Ciències Socials i Jurídiques
15914008 Constitució i Sistema de Fonts 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
15914009 Dret de la Seguretat Social I 6 Bàsica Marc Normatiu de la Protecció Social Ciències Socials i Jurídiques
15914010 Economia 6 Bàsica Economia Ciències Socials i Jurídiques
15914011 Introducció a la Gestió de les Organitzacions 6 Bàsica Empresa Ciències Socials i Jurídiques
15914012 Sociologia del Treball i de les Relacions Laborals 6 Bàsica Sociologia Ciències Socials i Jurídiques

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
15914101 Dret de la Seguretat Social II 6 Obligatòria
15914102 Fonaments de Dret Públic de Catalunya 6 Obligatòria
15914013 Introducció al Dret Processal 6 Bàsica
15914103 Organització i Institucions Bàsiques Administratives 6 Obligatòria
15914104 Prevenció de riscos Laborals 6 Obligatòria
15914105 Règim d'Estrangeria 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
15914106 Activitat Administrativa i Control de les Administracions Públiques 4 Obligatòria
15914107 Dret Individual del Treball II 6 Obligatòria
15914108 Dret Internacional Públic 8 Obligatòria
15914109 Drets Fonamentals 5 Obligatòria
15914014 Introducció a la Psicologia del Treball 6 Bàsica
15914015 Part General del Dret Civil 6 Bàsica

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
15914110 Direcció de Recursos Humans 9 Obligatòria
15914111 Dret de l'Ocupació i del Treball Autònom 6 Obligatòria
15914112 Dret Mercantil: L'Empresari i la seva Activitat en el Mercat. L'Empresari Social 8 Obligatòria
15914114 Relacions Laborals Especials i la seva Protecció Social 6 Obligatòria
15914123 Dret Financer 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
15914117 Dret d'Obligacions i contractes 6 Obligatòria
15914118 Dret Penal: Part General 8 Obligatòria
15914119 Economia Laboral 6 Obligatòria
15914016 Institucions de Dret de la UE 6 Bàsica
15914120 L'Acció Administrativa Especialitzada i els Béns Públics 6 Obligatòria

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
15914113 Procés i Tècniques de Selecció 6 Obligatòria
15914121 Dret Comparat 3 Obligatòria
15914122 Dret de Família 4 Obligatòria
15914124 Dret Processal Civil 7 Obligatòria
15914125 Drets Reals 6 Obligatòria
15914126 Mercat de Treball Aplicat 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
15914127 Dret Internacional Privat 8 Obligatòria
15914128 Filosofia del Dret 3 Obligatòria
15914129 Dret Col·lectiu del Treball 6 Obligatòria
15914130 Dret Processal del Treball 6 Obligatòria
15914131 Eines Qualitatives d'Investigació i Auditoria Sociolaboral 6 Obligatòria
15914132 Comportament Humà en les Organitzacions 6 Obligatòria

5è curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
15914133 Dret de Successions 5 Obligatòria
15914134 Els Delictes en el Sistema Penal Espanyol 8 Obligatòria
15914135 Procediment Tributari 3 Obligatòria
15914136 Reptes en Drets Humans i Medi Ambient en les Organitzacions 6 Obligatòria
15914137 Sistema Tributari 7 Obligatòria
Segon Quadrimestre
15914138 Dret Mercantil: Insolvència i Tràfic Jurídic de l'Empresari 7 Obligatòria
15914139 Dret Processal Penal 3 Obligatòria
15914401 Pràctiques Externes ** 9 Obligatòria
15914140 Reptes de Gènere en les Organitzacions 6 Obligatòria
Anuals
15914301 Treball de Fi de Grau I (Dret) * 6 Obligatòria
15914302 Treball de Fi de Grau II (Relacions Laborals i Recursos Humans) * 8 Obligatòria

(*) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
(**) Per poder matricular l'assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 65% dels crèdits totals del grau i el 70% dels crèdits de la titulació per poder cursar-les.