saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Medicina (2009)

Branca: Ciències de la Salut

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 54 6 -- -- -- 60
2n 6 45 9 -- -- 60
3r -- 51 9 -- -- 60
4t -- 57 3

--

-- 60
-- 57 3 -- -- 60
-- 54 -- -- 6 (obligatòria) 60
TOTALS 60 270 24 -- 6 360

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Anual  
14204001 Biologia Cel·lular i Fonaments de Genètica 9 Bàsica Biologia Ciències de la Salut
14204002 Bioquímica i Biologia Molecular 9 Bàsica Bioquímica Ciències de la Salut
14204003 Anatomia General i de l'Aparell Locomotor 12 Bàsica Anatomia Humana Ciències de la Salut
14204005 Bases de la Recerca i Documentació 6 Bàsica Documentació --
14204007 Bases de Comunicació i Ètica 6 Bàsica Ètica Arts i Humanitats
Primer Quadrimestre  
14204006 Bioestadística 6 Bàsica Estadística Ciències de la Salut
14204137 Física Mèdica 3 Obligatòria    
Segon Quadrimestre  
14204004 Fisiologia Humana 6 Bàsica Morfologia, Estructura i Funció del Cos Humà: Nivells Òrgans, Aparells i Sistemes --
14204102 Histologia i Diferenciació Cel·lular 3 Obligatòria    

2n curs

Codi Assignatura ECTS  Tipologia Matèria Branca de coneixement
Anual
 
 
14204103 Histologia dels Òrgans, Aparells i Sistemes 6 Obligatòria    
Primer Quadrimestre  
14204008 Psicologia Mèdica 6 Bàsica Bioquímica Ciències de la Salut
14204101 Genètica i Genòmica Humana 3 Obligatòria    
14204105 Anatomia del Tòrax i de l'Abdomen 6 Obligatòria    
14204107 Fisiologia del Transport, Defensa i Integració 6 Obligatòria    
  Optatives 9 Optativa    
 Segon Quadrimestre     
14204104 Histologia del Sistema Nerviós 3 Obligatòria    
14204106 Anatomia del Sistema Nerviós i Òrgans dels Sentits 4 Obligatòria    
14204108 Fisiologia del Control i Creixement 8 Obligatòria    
14204109 Habilitats Preclíniques 3 Obligatòria    
14204113 Introducció a la Clínica 3 Obligatòria    
14204134 Introducció a la Pediatria 3 Obligatòria    

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
14204114 Patologia General 6 Obligatòria
14204138 Diagnòstic per la Imatge 5 Obligatòria
14204140 Farmacologia General 6 Obligatòria
Primer Quadrimestre
14204141 Nutrició 3 Obligatòria
14204145 Anatomia Patològica General 4 Obligatòria
14204147 Microbiologia i Parasitologia Generals 6 Obligatòria
  Optatives 9 Optativa
Segon Quadrimestre
14204110 Epidemiologia General 3 Obligatòria
14204115 Oftalmologia 4 Obligatòria
14204116 Otorinolaringologia 4 Obligatòria
14204118 Microbiologia Clínica 3 Obligatòria
14204143 Introducció a la Cirurgia 3 Obligatòria
14204156 Anatomia Patològica Clínica 4 Obligatòria

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
14204127 Clínica I 6 Obligatòria
14204133 Obstetrícia i Ginecologia 9 Obligatòria
14204125 Geriatria 3 Obligatòria
14204126 Oncologia 3 Obligatòria
14204144 Rehabilitació, Dolor i Anestèsia 3 Obligatòria
14204117 Dermatologia 4 Obligatòria
Primer Quadrimestre
14204158 Malalties de l'Aparell Circulatori 5 Obligatòria
14204121 Malalties de l'Aparell Respiratori 4 Obligatòria
14204124 Malalties de l'Aparell Locomotor 4 Obligatòria
  Optatives 3 Optativa
Segon Quadrimestre
14204157 Malalties Infeccioses 4 Obligatòria
14204122 Malalties de l'Aparell Digestiu 4 Obligatòria
14204123 Malalties del Sistema Nerviós 5 Obligatòria
14204139 Radiologia Clínica 3 Obligatòria

5è Curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
14204132 Clínica II 6 Obligatòria
14204135 Pediatria 10 Obligatòria
14204136 Psiquiatria 5 Obligatòria
14204148 Habilitats Diagnòstiques 3 Obligatòria
Primer Quadrimestre
14204131 Malalties Renals i Urinàries 4 Obligatòria
14204142 Farmacologia Clínica 3 Obligatòria
14204111 Medicina Preventiva i Salut Pública i Comunitària 6 Obligatòria
14204159 Introducció Pràctica a la Recerca 3 Obligatòria
  Optatives 3 Optativa
Segon Quadrimestre
14204112 Medicina Legal i Toxicologia 6 Obligatòria
14204129 Malalties Sanguínies i Hematopoiètiques 4 Obligatòria
14204130 Malalties del Sistema Immunològic 3 Obligatòria
14204128 Malalties del Sistema Endocrí i Metabòliques 4 Obligatòria

6è Curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
14204149 Clínica Mèdica 18 Obligatòria
14204150 Clínica Quirúrgica 12 Obligatòria
14204151 Clínica Obstètrica i Ginecològica 4 Obligatòria
14204152 Clínica Pediàtrica 6 Obligatòria
14204153 Clínica Psiquiàtrica 3 Obligatòria
14204154 Atenció Primària 5 Obligatòria
14204155 Àmbits d'Actuació: Atenció Sociosanitària, Urgències, Intensius, Investigació, Medicina Legal, Gestió i Altres 6 Obligatòria
14204301 Treball de Fi de Grau (*) 6 Obligatòria
(*) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat 288 crèdits del grau.

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 54 6 -- -- -- 60
2n 6 45 9 -- -- 60
3r -- 51 9 -- -- 60
4t -- 57 3

--

-- 60
-- 54 6 -- -- 60
-- 54 -- -- 6 (obligatòria) 60
TOTALS 60 267 27 -- 6 360

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Anual  
14204001 Biologia Cel·lular i Fonaments de Genètica 9 Bàsica Biologia Ciències de la Salut
14204002 Bioquímica i Biologia Molecular 9 Bàsica Bioquímica Ciències de la Salut
14204003 Anatomia General i de l'Aparell Locomotor 12 Bàsica Anatomia Humana Ciències de la Salut
14204005 Bases de la Recerca i Documentació 6 Bàsica Documentació --
14204007 Bases de Comunicació i Ètica 6 Bàsica Ètica Arts i Humanitats
Primer Quadrimestre  
14204006 Bioestadística 6 Bàsica Estadística Ciències de la Salut
14204137 Física Mèdica 3 Obligatòria    
Segon Quadrimestre  
14204004 Fisiologia Humana 6 Bàsica Morfologia, Estructura i Funció del Cos Humà: Nivells Òrgans, Aparells i Sistemes --
14204102 Histologia i Diferenciació Cel·lular 3 Obligatòria    

2n curs

Codi Assignatura ECTS  Tipologia Matèria Branca de coneixement
Anual
 
 
14204103 Histologia dels Òrgans, Aparells i Sistemes 6 Obligatòria    
Primer Quadrimestre  
14204008 Psicologia Mèdica 6 Bàsica Bioquímica Ciències de la Salut
14204101 Genètica i Genòmica Humana 3 Obligatòria    
14204105 Anatomia del Tòrax i de l'Abdomen 6 Obligatòria    
14204107 Fisiologia del Transport, Defensa i Integració 6 Obligatòria    
  Optatives 9 Optativa    
 Segon Quadrimestre     
14204104 Histologia del Sistema Nerviós 3 Obligatòria    
14204106 Anatomia del Sistema Nerviós i Òrgans dels Sentits 4 Obligatòria    
14204108 Fisiologia del Control i Creixement 8 Obligatòria    
14204109 Habilitats Preclíniques 3 Obligatòria    
14204113 Introducció a la Clínica 3 Obligatòria    
14204134 Introducció a la Pediatria 3 Obligatòria    

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
14204114 Patologia General 6 Obligatòria
14204138 Diagnòstic per la Imatge 5 Obligatòria
14204140 Farmacologia General 6 Obligatòria
Primer Quadrimestre
14204141 Nutrició 3 Obligatòria
14204145 Anatomia Patològica General 4 Obligatòria
14204147 Microbiologia i Parasitologia Generals 6 Obligatòria
  Optatives 9 Optativa
Segon Quadrimestre
14204110 Epidemiologia General 3 Obligatòria
14204115 Oftalmologia 4 Obligatòria
14204116 Otorinolaringologia 4 Obligatòria
14204118 Microbiologia Clínica 3 Obligatòria
14204143 Introducció a la Cirurgia 3 Obligatòria
14204156 Anatomia Patològica Clínica 4 Obligatòria

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
14204127 Clínica I 6 Obligatòria
14204133 Obstetrícia i Ginecologia 9 Obligatòria
14204125 Geriatria 3 Obligatòria
14204126 Oncologia 3 Obligatòria
14204144 Rehabilitació, Dolor i Anestèsia 3 Obligatòria
14204117 Dermatologia 4 Obligatòria
Primer Quadrimestre
14204158 Malalties de l'Aparell Circulatori 5 Obligatòria
14204121 Malalties de l'Aparell Respiratori 4 Obligatòria
14204124 Malalties de l'Aparell Locomotor 4 Obligatòria
  Optatives 3 Optativa
Segon Quadrimestre
14204157 Malalties Infeccioses 4 Obligatòria
14204122 Malalties de l'Aparell Digestiu 4 Obligatòria
14204123 Malalties del Sistema Nerviós 5 Obligatòria
14204139 Radiologia Clínica 3 Obligatòria

5è Curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
14204132 Clínica II 6 Obligatòria
14204135 Pediatria 10 Obligatòria
14204136 Psiquiatria 5 Obligatòria
14204148 Habilitats Diagnòstiques 3 Obligatòria
Primer Quadrimestre
14204131 Malalties Renals i Urinàries 4 Obligatòria
14204142 Farmacologia Clínica 3 Obligatòria
14204111 Medicina Preventiva i Salut Pública i Comunitària 6 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
Segon Quadrimestre
14204112 Medicina Legal i Toxicologia 6 Obligatòria
14204129 Malalties Sanguínies i Hematopoiètiques 4 Obligatòria
14204130 Malalties del Sistema Immunològic 3 Obligatòria
14204128 Malalties del Sistema Endocrí i Metabòliques 4 Obligatòria

6è Curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
14204149 Clínica Mèdica 18 Obligatòria
14204150 Clínica Quirúrgica 12 Obligatòria
14204151 Clínica Obstètrica i Ginecològica 4 Obligatòria
14204152 Clínica Pediàtrica 6 Obligatòria
14204153 Clínica Psiquiàtrica 3 Obligatòria
14204154 Atenció Primària 5 Obligatòria
14204155 Àmbits d'Actuació: Atenció Sociosanitària, Urgències, Intensius, Investigació, Medicina Legal, Gestió i Altres 6 Obligatòria
14204301 Treball de Fi de Grau (*) 6 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat 288 crèdits del grau.

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 54 6 -- -- -- 60
2n 6 45 9 -- -- 60
3r -- 51 9 -- -- 60
4t -- 54 6

--

-- 60
-- 54 6 -- -- 60
-- 54 -- -- 6 (obligatòria) 60
TOTALS 60 264 30 -- 6 360

1r curs

Codi

Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Anual  
14204001 Biologia Cel·lular i Fonaments de Genètica 9 Bàsica Biologia Ciències de la Salut
14204002 Bioquímica i Biologia Molecular 9 Bàsica Bioquímica Ciències de la Salut
14204003 Anatomia General i de l'Aparell Locomotor 12 Bàsica Anatomia Humana Ciències de la Salut
14204005 Bases de la Recerca i Documentació 6 Bàsica Documentació --
14204007 Bases de Comunicació i Ètica 6 Bàsica Ètica Arts i Humanitats
Primer Quadrimestre  
14204006 Bioestadística 6 Bàsica Estadística Ciències de la Salut
14204137 Física Mèdica 3 Obligatòria    
Segon Quadrimestre  
14204004 Fisiologia Humana 6 Bàsica Morfologia, Estructura i Funció del Cos Humà: Nivells Òrgans, Aparells i Sistemes --
14204102 Histologia i Diferenciació Cel·lular 3 Obligatòria    

2n curs

Codi Assignatura ECTS  Tipologia Matèria Branca de coneixement
Anual
 
 
14204103 Histologia dels Òrgans, Aparells i Sistemes 6 Obligatòria    
Primer Quadrimestre  
14204008 Psicologia Mèdica 6 Bàsica Bioquímica Ciències de la Salut
14204101 Genètica i Genòmica Humana 3 Obligatòria    
14204105 Anatomia del Tòrax i de l'Abdomen 6 Obligatòria    
14204107 Fisiologia del Transport, Defensa i Integració 6 Obligatòria    
  Optatives 9 Optativa    
 Segon Quadrimestre     
14204104 Histologia del Sistema Nerviós 3 Obligatòria    
14204106 Anatomia del Sistema Nerviós i Òrgans dels Sentits 4 Obligatòria    
14204108 Fisiologia del Control i Creixement 8 Obligatòria    
14204109 Habilitats Preclíniques 3 Obligatòria    
14204113 Introducció a la Clínica 3 Obligatòria    
14204134 Introducció a la Pediatria 3 Obligatòria    

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
14204114 Patologia General 6 Obligatòria
14204138 Diagnòstic per la Imatge 5 Obligatòria
14204140 Farmacologia General 6 Obligatòria
14204117 Dermatologia 4 Obligatòria
Primer Quadrimestre
14204141 Nutrició 3 Obligatòria
14204145 Anatomia Patològica General 4 Obligatòria
14204147 Microbiologia i Parasitologia Generals 6 Obligatòria
  Optatives 9 Optativa
Segon Quadrimestre
14204110 Epidemiologia General 3 Obligatòria
14204115 Oftalmologia 4 Obligatòria
14204116 Otorinolaringologia 4 Obligatòria
14204118 Microbiologia Clínica 3 Obligatòria
14204143 Introducció a la Cirurgia 3 Obligatòria

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
14204127 Clínica I 6 Obligatòria
14204133 Obstetrícia i Ginecologia 9 Obligatòria
14204125 Geriatria 3 Obligatòria
14204126 Oncologia 3 Obligatòria
14204144 Rehabilitació, Dolor i Anestèsia 3 Obligatòria
Primer Quadrimestre
14204120 Malalties de l'Aparell Circulatori 4 Obligatòria
14204121 Malalties de l'Aparell Respiratori 4 Obligatòria
14204124 Malalties de l'Aparell Locomotor 4 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
Segon Quadrimestre
14204119 Malalties Infeccioses 3 Obligatòria
14204122 Malalties de l'Aparell Digestiu 4 Obligatòria
14204123 Malalties del Sistema Nerviós 5 Obligatòria
14204139 Radiologia Clínica 3 Obligatòria
14204146 Anatomia Patològica Clínica 3 Obligatòria

5è Curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
14204132 Clínica II 6 Obligatòria
14204135 Pediatria 10 Obligatòria
14204136 Psiquiatria 5 Obligatòria
14204148 Habilitats Diagnòstiques 3 Obligatòria
Primer Quadrimestre
14204131 Malalties Renals i Urinàries 4 Obligatòria
14204142 Farmacologia Clínica 3 Obligatòria
14204111 Medicina Preventiva i Salut Pública i Comunitària 6 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
Segon Quadrimestre
14204112 Medicina Legal i Toxicologia 6 Obligatòria
14204129 Malalties Sanguínies i Hematopoiètiques 4 Obligatòria
14204130 Malalties del Sistema Immunològic 3 Obligatòria
14204128 Malalties del Sistema Endocrí i Metabòliques 4 Obligatòria

6è Curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
14204149 Clínica Mèdica 18 Obligatòria
14204150 Clínica Quirúrgica 12 Obligatòria
14204151 Clínica Obstètrica i Ginecològica 4 Obligatòria
14204152 Clínica Pediàtrica 6 Obligatòria
14204153 Clínica Psiquiàtrica 3 Obligatòria
14204154 Atenció Primària 5 Obligatòria
14204155 Àmbits d'Actuació: Atenció Sociosanitària, Urgències, Intensius, Investigació, Medicina Legal, Gestió i Altres 6 Obligatòria
14204301 Treball de Fi de Grau (*) 6 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat 288 crèdits del grau.