saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Llengua i Literatura Catalanes (2009)

Branca: Art i Humanitats

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 60 -- -- -- -- 60
2n -- 60 -- -- -- 60
3r -- 42 18 12 (Optativa) -- 60
4t -- 30 18 12 (Obligatòria) 60
TOTALS 60 132 36 12 12 240

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Anual  
12254001 Literatura 12 Bàsica Literatura Arts i Humanitats
12254006 Lingüística 12 Bàsica Lingüística Arts i Humanitats
Primer Quadrimestre  
12254002 Anglès I 6 Bàsica Idioma Modern  Arts i Humanitats
12254004 Comunicació Escrita en Català 6 Bàsica Llengua Arts i Humanitats
12254005 Comunicació Escrita en Espanyol 6 Bàsica Llengua Arts i Humanitats
Segon Quadrimestre  
12254003 Anglès II 6 Bàsica Idioma Modern Arts i Humanitats
12254009 Literatura i Societat 6 Bàsica Literatura Arts i Humanitats
12254011 Llengua i Societat 6 Bàsica Llengua Arts i Humanitats

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12254105 Literatura Romànica 6 Obligatòria
12254106 Creació Catalana Contemporània (Segle XX) 6 Obligatòria
12254115 Llatí 6 Obligatòria
12254116 Comunicació Oral en Català 6 Obligatòria
12254102 Llengua Francesa I 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12254107 Crisi i Modernitat (Segles XIX-XX) 6 Obligatòria
12254113 Lingüística Romànica 6 Obligatòria
12254114 El Llegat Clàssic 6 Obligatòria
12254117 Comunicació Oral en Espanyol 6 Obligatòria
12254104 Literatura Francesa I 6 Obligatòria

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12254120 Gramàtica Històrica de la Llengua Catalana 9 Obligatòria
Primer Quadrimestre
12254108 Romanticisme i Realisme (Segle XIX) 6 Obligatòria
12254110 Etnopoètica 6 Obligatòria
12254111 Crítica Literària Catalana 6 Obligatòria
  Optativa 6 Optativa
Segon Quadrimestre
12254109 Literatura Catalana Tardomedieval i Moderna 6 Obligatòria
12254122 Morfologia Catalana 3 Obligatòria
12254121 Sociolingüística Catalana 6 Obligatòria
  Optatives 12 Optativa

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12254123 Dialectologia Catalana 9 Obligatòria
12254124 Sintaxi Catalana 9 Obligatòria
12254301 Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
Primer Quadrimestre
12254112 Literatura Catalana Medieval    
  Optatives 9 Optativa
Segon Quadrimestre
12254125 Correcció i Edició de Textos Catalans    
  Optatives 9 Optativa

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Anual  
12254001 Literatura 12 Bàsica Literatura Arts i Humanitats
12254006 Lingüística 12 Bàsica Lingüística Arts i Humanitats
Primer Quadrimestre  
12254002 Anglès I 6 Bàsica Idioma Modern  Arts i Humanitats
12254004 Comunicació Escrita en Català 6 Bàsica Llengua Arts i Humanitats
12254005 Comunicació Escrita en Espanyol 6 Bàsica Llengua Arts i Humanitats
Segon Quadrimestre  
12254003 Anglès II 6 Bàsica Idioma Modern Arts i Humanitats
12 Crèdits de formació bàsica opcionals a escollir entre les quatre assignatures següents, de 6 crèdits cadascuna:
12254007 Problemes de la Societat Actual 6 Bàsica Sociologia Arts i Humanitats
12254008 Antropologia Cultural 6 Bàsica Antropologia Arts i Humanitats
12254009 Literatura i Societat 6 Bàsica Literatura Arts i Humanitats
12254010 Filosofia Moderrna i Contemporània 6 Bàsica Filosofia Arts i Humanitats

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12254105 Literatura Romànica 6 Obligatòria
12254106 Creació Catalana Contemporània (Segle XX) 6 Obligatòria
12254115 Llatí 6 Obligatòria
12254116 Comunicació Oral en Català 6 Obligatòria
A escollir entre les tres opcions:
12254118 Llengua Anglesa I 6 Obligatòria
12254101 Llengua Alemanya I 6 Obligatòria
12254102 Llengua Francesa 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12254107 Crisi i Modernitat (Segles XIX-XX) 6 Obligatòria
12254113 Lingüística Romànica 6 Obligatòria
12254114 El Llegat Clàssic 6 Obligatòria
12254117 Comunicació Oral en Espanyol 6 Obligatòria
S'ha de correspondre amb l'opció triada al primer quadrimestre:
12254119 Llengua Anglesa II 6 Obligatòria
12254103 Llengua Alemanya II 6 Obligatòria
12254104 Literatura Francesa 6 Obligatòria

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12254120 Gramàtica Històrica de la Llengua Catalana 9 Obligatòria
Primer Quadrimestre
12254108 Romanticisme i Realisme (Segle XIX) 6 Obligatòria
12254110 Etnopoètica 6 Obligatòria
12254111 Crítica Literària Catalana 6 Obligatòria
  Optativa   Optativa
Segon Quadrimestre
12254109 Literatura Catalana Tardomedieval i Moderna 6 Obligatòria
12254122 Morfologia Catalana 3 Obligatòria
12254121 Sociolingüística Catalana 6 Obligatòria
  Optatives 12 Optativa

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12254123 Dialectologia Catalana 9 Obligatòria
12254124 Sintaxi Catalana 9 Obligatòria
12254301 Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
(*) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
Primer Quadrimestre
12254112 Literatura Catalana Medieval 6 Obligatòria
  Optatives 9 Optativa
Segon Quadrimestre
12254125 Correcció i Edició de Textos Catalans 6 Obligatòria
  Optatives 9 Optativa