saltar al contingut principal
Cercar
URV

Complements de Formació

L’admissió a alguns programes de doctorat pot incloure l’exigència de complements de formació específics, segons el previst al programa de doctorat.

La Comissió acadèmica dels programes que contemplen complements de formació, una vegada valorat l’expedient de cada candidat admès, resol si cal que superi complements de formació, i ha de concretar les assignatures que ha de matricular, cursar i superar.

Aquests complements tenen, als efectes de preus públics i de consideració de beques i ajuts a l’estudi, la consideració de formació de nivell de màster.

El seu desenvolupament no computa a efectes del límit establert sobre la durada dels estudis.

A nivell general, les assignatures han de matricular-se el curs acadèmic en què accedeix al Doctorat.