saltar al contingut principal
Cercar
URV

Treballar a la URV


Procediment per a sol·licitar un certificat de docència

S'ha de fer un ingrés al compte núm. ES 5701 8260 35 4102 0161 8358 de BBVA, indicant el DNI i nom i cognoms. L'import a ingressar, ha de ser per al curs vigent:

  • 27,27 - € Taxa Ordinària
  • 13,64 - € Taxa Família Nombrosa (s'ha d'adjuntar còpia del carnet de família nombrosa)

Un cop fet l'ingrés, s'ha de sol·licitar l'elaboració del certificat de docència per correu electrònic al Servei de Recursos Humans, a l'adreça gestiodepdi@urv.cat indicant la data en que s'ha fet l'ingrés i adjuntant el comprovant bancari. També s'ha d'indicar, la forma d'entrega del certificat: es recollirà personalment, per correu intern, per correu ordinari... S'haurà d'indicar si el certificat s'ha d'emetre en català o castellà.

Es certificarà tota la docència impartida fins al curs vigent: les assignatures del primer quadrimestre es podran certificar al mes de març, i, les assignatures del segon quadrimestre i les anuals al mes de juliol.

Un cop comprovat el pagament de la taxa, el Servei de Recursos Humans elaborarà el certificat de docència, i l'entregarà en la forma indicada a la petició efectuada per correu electrònic.

El termini d'entrega dels certificats és de 15 dies aproximadament, a partir de la recepció del correu electrònic amb la sol·licitud del certificat.