saltar al contingut principal
Cercar
URV

Procediment per sol·licitar un certificat de docència

 • S'ha de fer un ingrés al compte núm. ES 5701 8260 35 4102 0161 8358 de BBVA, indicant el DNI i nom i cognoms. L'import a ingressar ha de ser per al curs vigent:
  •  27,27 - € taxa ordinària
  • 13,64 - € taxa família nombrosa (s'ha d'adjuntar una còpia del carnet de família nombrosa)
 • Un cop fet l'ingrés, el personal docent i investigador en actiu a la URV ha de sol·licitar un certificat de docència a través de la intranet, a l'apartat "Tràmits en línia", i adjuntar el justificant de pagament.
 • El personal docent i investigador que ja no treballi a la URV ha de sol·licitar  el certificat de docència per correu electrònic al Servei de Recursos Humans, a l'adreça gestiodepdi(ELIMINAR)@urv.cat indicant la data en què s'ha fet l'ingrés i adjuntant el comprovant bancari. També s'ha d'indicar la forma d'entrega del certificat: es recollirà personalment, per correu intern, per correu ordinari, etc. S'haurà d'indicar si el certificat s'ha d'emetre en català o castellà.
 • Se certificarà tota la docència impartida fins al curs vigent: les assignatures del primer quadrimestre es podran certificar al mes de març, i les assignatures del segon quadrimestre i les anuals, al mes de juliol.
 • Un cop comprovat el pagament de la taxa, el Servei de Recursos Humans redacta el certificat de docència i l'ha d'entregar en la forma indicada a la petició efectuada per correu electrònic o per la intranet.
 • Un cop comprovat el pagament de la taxa, el Servei de Recursos Humans redacta el certificat de docència i l'ha d'entregar en la forma indicada a la petició efectuada per correu electrònic o per la intranet.
 • El termini d'entrega dels certificats és de quinze dies aproximadament, a partir de la recepció de la sol·licitud del certificat.