saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa Única del PAS a la URV

Criteris per l'elaboració de la Normativa Única del PAS
 1. Introducció
 2. Objectius de la Normativa Única del PAS
 3. El procés d'elaboració de la Normativa Única del PAS
La organització i els seus llocs de treball. La catalogació, la incorporació i el desenvolupament de l'organització.
 1. Règim jurídic dels llocs de treball del PAS de la URV
 2. El catàleg de llocs de treball de la URV (Manual d’Estructura Organitzativa del PAS)
 3. La relació de llocs de treball de la URV
 4. Oferta d'ocupació publica a la URV
 5. Accés i provisió de places per al PAS;
         • Acces i provisió de places per al PAS funcionari 
         • Acces i provisió de places per al PAS laboral
 6. Formació del PAS:
         • Política de Formació del PAS -Marc general per a la formació del PAS (2017)-
         • Reglament de Formació del PAS (2001)
 7. Mecanismes a establir com a resultat del procés de millora contínua:
         • Avaluació
         • Productivitat
         • Promoció: Criteris i Normativa
Àmbit de la reglamentació del PAS
 1. Drets i Deures del PAS
 2. Règim disciplinari del PAS
 3. Vacances, festius, permisos i llicències del PAS -Reglament de Gestió de la Presència del PAS-
 4. Jornades laborals, horais i seguiment de presència del PAS -Reglament de Gestió de la Presència del PAS-
 5. Autoritzacions excepcionals de dedicacions extraordinàries del PAS -Reglament de Gestió de la Presència del PAS-
 6. La mobilitat del PAS
 7. La representació sindical del PAS
 8. Els drets sindicals del PAS
 9. Conciliació entre la vida laboral i la vida familiar del PAS -Reglament de Gestió de la Presència del PAS-
Àmbits complementaris del PAS
 1. Prevenció de riscos laborals
 2. Serveis mèdics
 3. Jubilacions anticipades
 4. Ajut social, ajuts de matricula, i altres prestacions