saltar al contingut principal
Cercar
URV

Unitat de Gestió Administrativa Descentralitzada

Viatjar a càrrec d'un projecte de recerca

En les darreres anualitats, en la fase de justificació dels projectes, s'ha produït una demanda creixent d'informació per part dels ens atorgants sobre els viatges efectuats pels investigadors a càrrec de projectes i ajuts a la recerca. Per tal de millorar la qualitat i l'eficiència en la gestió dels viatges a càrrec de projectes finançats amb fons públic, així com intentar disminuir el nombre d'incidències en els tràmits econòmics i de justificació de les despeses de viatges, us facilitem els següents enllaços i documents:

La Normativa interna de viatges a càrrec d'un projecte de recerca recull la normativa interna de la URV per a la realització de viatges, els requisits de finançament segons convocatòria i el format i contingut mínim de les factures de viatge per poder ser admeses a tràmit dins de la URV.