saltar al contingut principal
Cercar
URV

La exclusión social y sus determinantes relacionados con la salud y la discapacidad (2017)

La hipótesis que se ha formulado sostiene que la probabilidad de padecer una situación de exclusión social aumenta a medida que las personas presentan perfiles que acumulan determinantes sociales que afectan a su salud y a sus capacidades expresadas en limitaciones para la vida cotidiana. Para ello presentamos un constructo de exclusión social basado en la adición de determinantes sociales y que actúa como variable dependiente. Los análisis bivariados y un análisis de regresión logística contrastan la hipótesis formulada y descubren los perfiles de vulnerabilidad que presentan mayores probabilidades de estar excluidos. Se presentan también las limitaciones del estudio y propuestas para seguir profundizando en análisis de las relaciones entre salud, exclusión social y discapacidad.

Belzunegui, A. y Puig, Xavier (2017). La exclusión social y sus determinantes relacionados con la salud y la discapacidad. Áreas. Revista Internacional de Ciencias Sociales, nº 36, 183-196.


L'ocultació de la qüestió del gènere en les estadístiques sobre pobresa (2017)

Aquest treball ofereix una lectura dels principals resultats sobre pobresa a Catalunya en homes i en dones. D'entrada, constatem que les dones presenten uns pitjors registres de pobresa que els homes malgrat que no són equiparables als nivells de desigualtat que trobem en altres indicadors, com l'accés al mercat laboral o a la protecció social. Alertem que les estadístiques oficials sobre pobresa són cegues a la qüestió del gènere perquè dilueixen les condicions de vida dels membres de la llar en una única mesura: la renda conjunta. Finalment mostrem els resultats, en homes i en dones, en assumir una proposta metodològica alternativa que deixa d'estar basada en la renda conjunta de la llar, per centrar-se en els ingressos individuals. Aquesta alternativa evidencia la posició de dependència financera de les dones a Catalunya: gairebé la meitat disposa d'uns ingressos individuals inferiors al llindar de pobresa.

Valls, F. i Belzunegui, A. (2017). L'ocultació de la qüestió del gènere en les estadístiques sobre pobresa. Revista Barcelona Societat, núm 21, 65-80.