saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Begudes Fermentades

Màster universitari en Begudes Fermentades - 9a edició

Màster universitari en Begudes Fermentades

Pla d'estudis

ESTRUCTURA ESPECIALITAT EN AVENÇOS DE LA RECERCA ENOLÒGICA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER   CRÈDITS TOTALS
1r 15 21 9 (Obligatòria) 15 (Obligatòria) 60
TOTALS 15 21 9 15 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Anuals
19625301 Treball Fi de Màster 15
Primer quadrimestre
19625101 Begudes Fermentades 3
19625102 Seguretat Alimentària 3
19625103 Quimiometria pel Control de Begudes Fermentades 3
19625104 Preparació i Presentació de Projectes 3
19625105 Avaluació de Sostenibilitat: Anàlisi del Cicle de Vida 3
  Optatives 15
Segon quadrimestre
19625401 Pràctiques Externes 9
  Optatives 6

ASSIGNATURES OPTATIVES

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar-les, cal que en consulteu l’activació anual.

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2020-21
19625201 Comunicació Científica 3 No
19625202 Anàlisi Enològica Avançada i Sensometria 3
19625203 Macromolècules del Raïm i el Vi 3
19625204 Avenços Científics en Llevats Vínics 3
19625205 Nous Reptes a la Fermentació Malolàctica 3
19625206 Biotecnologia i Control Microbiològic del Vi 3
19625207 Últims Avenços en Elaboració de Vinagres i Destil·lats 3
19625208 Innovació en Tractaments Pre i Post Fermentatius 3 No
19625209 Altres Microorganismes d’Interès en Enologia i Viticultura 3

ESPECIALITAT EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS VINS ESCUMOSOS

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 15 21 9 (Obligatòria) 15 (Obligatòria) 60
TOTALS 15 21 9 15 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Anuals
19625301 Treball Fi de Màster 15
  Optatives 6
Primer quadrimestre
19625101 Begudes Fermentades 3
19625102 Seguretat Alimentària 3
19625103 Quimiometria pel Control de Begudes Fermentades 3
19625104 Preparació i Presentació de Projectes 3
19625105 Avaluació de Sostenibilitat: Anàlisi del Cicle de Vida 3
  Optatives 3
Segon quadrimestre
19625401 Pràctiques Externes 9
  Optatives 12

ASSIGNATURES OPTATIVES

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar-les, cal que en consulteu l’activació anual.

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2020-21
19625210 Tecnologia de Vins Escumosos 6 No
19625211 Anàlisi Sensorial de Vins Escumosos del Món 3 No
19625212 Fisicoquímica de l'Efervescència 3 No
19625213 Varietats Destinades a Escumosos: Característiques i Zonificació 3 No
19625214 Viticultura de Qualitat 3 No
19625215 Gestió d'Inòculs per a la Segona Fermentació 3 No

ESPECIALITAT EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE LA CERVESA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 15 21 9 (Obligatòria) 15 (Obligatòria) 60
TOTALS 15 21 9 15 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI  ASSIGNATURA CRÈDITS
Anuals
19625301 Treball Fi de Màster 15
  Optatives 6
Primer quadrimestre
19625101 Begudes Fermentades 3
19625102 Seguretat Alimentària 3
19625103 Quimiometria pel Control de Begudes Fermentades 3
19625104 Preparació i Presentació de Projectes 3
19625105 Avaluació de Sostenibilitat: Anàlisi del Cicle de Vida 3
  Optatives 3
Segon quadrimestre
19625401 Pràctiques Externes 9
  Optatives 12

ASSIGNATURES OPTATIVES: 

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar-les, cal que en consulteu l’activació anual.

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2020-21
19625216 El Sector Cerveser 3
19625217 Malta i Tecnologia del Malt 3
19625218 Tecnologia Cervesera 9
19625219 Microbiologia de la Cervesa 3
19625220 Anàlisi Sensorial de Cervesa 3
19625221 Gestió Econòmica i Màrqueting No
  • L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
19224102 Microbiologia i Bioquímica Enològiques I 6
19224103 Química Enològica 6
19224104 Anàlisi Química Enològica I 3
19224105 Edafologia i Climatologia Vitícoles 3
19224106 Enologia General I 6
19224107 Anàlisi Sensorial I 3
19224108 Economia i Màrqueting Vitivinícola 6
19224109 Microbiologia i Bioquímica Enològiques II 6
19224110 Anàlisi Química Enològica II 6
19224111 Ampelografia 3
19224112 Viticultura I 6
19224113 Anàlisi Sensorial II 3
19224115 Enologia General II 9
19224116 Cultura vitivinícola 6
19224117 Anàlisi Sensorial III 3
19224118 Anàlisi Instrumental Enològica 3
19224119 Viticultura II 6
19224120 Normativa i Legislació Vitivinícola 3
19224122 Criança i envelliment 6
19224123 Elaboració de vins escumosos 3
19224124 Anàlisi Sensorial IV 3
19224125 Gestió de la Qualitat i la Seguretat en la Indústria Vitivinícola 3
19224127 Patologia Vitícola 3

Calendari d'extinció del pla preexistent

CURS 2014-15 CURS 2015-16 CURS 2016-17 CURS 2017-18
1r curs Tutoria 1r curs Examen 1r curs Extingit ---

Observacions

  • Després que les assignatures corresponents a un curs hagin passat per les fases de tutoria i examen, en el curs acadèmic immediatament següent l'estudiant pot demanar autorització per poder gaudir d'una convocatòria extraordinària d'avaluació dins d'aquell mateix curs.
    Si amb aquestes convocatòries no supera les assignatures, no podrà finalitzar la carrera per aquest pla d'estudis. 
  • En el cas d'assignatures compartides amb el màster, el centre pot oferir docència alternativa durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
  • En les assignatures amb tutoria o docència alternativa, l'estudiant ha de pagar l'import íntegre del preu del crèdit. En les assignatures amb només dret a examen, l'estudiant ha de pagar el 15% del preu del crèdit.
  • Els alumnes que no puguin finalitzar els estudis en aquest pla poden demanar adaptació al nou pla d'estudis implantat.

Afecta els estudiants amb estudis de màster en Enologia

ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT
Màster en Enologia (2010)
ASSIGNATURES NOU PLA
Màster en Begudes Fermentades (2014)
Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura Crèdits
19605101 Comunicació Científica 3 19625201 Comunicació Científica 3
19605214

19605213
Biotecnologia dels Microorganismes Enològics
o
Tècniques Moleculars d'Anàlisi i Control Microbiològic
3

3
19625206 Biotecnologia i Control Microbiològic del Vi 3
9605202 Noves Tendències en l'Anàlisi Instrumental del Vi 3 19625202 Anàlisi Enològica Avançada i Sensometria 3
19605210 Compostos Fenòlics, Polisicàrids i Proteïnes del Vi 3 19625203 Macromolècules del Raïm i el Vi 3
19605212 Llevats i Fermentació Alcohòlica 3 19625204 Avenços Científics en Llevats Vínics 3
19605227 Subproductes Enològics: Vinagres i Destil·lats 3 19625207 Últims Avenços en l'Elaboració de Vinagres i Destil·lats 3
19605211 Tècniques d'Estudi en Micologia 3 19625209 Altres Microorganismes d'Interès en Enologia i Viticultura 3
19605201 Tractaments Prefermentatius i Postfermentatius en l'Elaboració de Vins 3 19625208 Innovació en Tractaments Prefermentatius i Postfermentatius 3
19605215 Bacteris Làctics i Fermentació Malolàctica 3 19625205 Nous Reptes en la Fermentació Malolàctica 3