saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010): Assignatures optatives

Optatives

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

Codi Assignatura ECTS
20214201 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
20214205 Activitats Universitàries Reconegudes II 3
20214202 Seminaris Interdisciplinaris 3
20214203 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat) 3
20214206 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat) 3
20214207 Pràctiques de Lideratge d'Equips 9
20214208 Anàlisi Instrumental per a la Indústria Química 3
20214209 Bioquímica Aplicada 3
20214210 Enginyeria de Bioprocessos 6
20214211 Bioprocessos en la Indústria Alimentària 3
20214212 Aliments Transgènics 3
20214213 Eines d'Anàlisi de Dades per al Laboratori Agroalimentari 3
20214214 Tecnologia Alimentària 3
20214215 Modelització de Processos Biotecnològics 3
L'oferta de matèries/assignatures optatives resta pendent de desplegament