saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Enginyeria Matemàtica i Física (2021)

Branca: Enginyeria i Arquitectura

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 60 --- --- --- --- 60
2n --- 60 --- --- --- 60
3r --- 54 6   --- 60
4t --- 18 18 12 (Optativa) 12 60
TOTALS 60 132 24 12 12 240

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre  
17274001 Àlgebra Lineal  7,5 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
17274002 Anàlisi Matemàtica I  7,5 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
17274003 Física I 9 Bàsica Física Enginyeria i Arquitectura
17274004 Programació Científica  6 Bàsica Informàtica Enginyeria i Arquitectura
Segon Quadrimestre  
17274005 Anàlisi Matemàtica II 7,5 Bàsica Matemàtiques  Enginyeria i Arquitectura
17274006 Equacions Diferencials I  6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
17274007 Física II 9 Bàsica Física Enginyeria i Arquitectura
17274008 Geometria 7,5 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
17274102 Combinatòria i Probabilitat 6 Obligatòria
17274103 Computació Algebraica 6 Obligatòria
17274104 Electromagnetisme 6 Obligatòria
17274105 Equacions Diferencials II 6 Obligatòria
17274106 Mecànica Clàssica  6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
17274107 Estadística 6 Obligatòria
17274108 Física Quàntica 6 Obligatòria
17274109 Mètodes Numèrics 6 Obligatòria
17274111 Teoria de Grafs 6 Obligatòria
17274112 Termodinàmica 6 Obligatòria

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
17274101 Anàlisi Complexa 6 Obligatòria
17274113 Biofísica 6 Obligatòria
17274114 Física de Fluids 6 Obligatòria
17274115 Física de l’Estat Sòlid i Superfícies  6 Obligatòria
17274116 Mecànica Estadística 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
17274110 Sistemes Dinàmics 6 Obligatòria
17274117 Electrònica Física 6 Obligatòria
17274118 Estructures Algebraiques 6 Obligatòria
17274119 Geometria Diferencial i Aplicacions  6 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
17274120 Electrònica Aplicada 6 Obligatòria
17274121 Òptica i Fotònica 6 Obligatòria
17274122 Projectes d’Enginyeria 6 Obligatòria
  Optatives 12 Optativa
Segon Quadrimestre
17274301 Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
  Optatives 18 Optativa
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.