saltar al contingut principal
Cercar
URV

Doble titulació de grau en Enginyeria Elèctrica i en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Branca: Enginyeria i Arquitectura

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 54 17 0 --- ---  71
2n 12 61 0 --- ---  73
3r --- 69 0 0 ---  69
4t --- 60 0 12+12  84
TOTALS 66 207 0 0 24 297

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre    
17904001 Fonaments de Programació 6 Bàsica Informàtica Enginyeria i Arquitectura
17904003 Física I 6 Bàsica Física Enginyeria i Arquitectura
17904005 Anàlisi Matemàtica I 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
17904007 Àlgebra Lineal 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
17904010 Fonaments Químics de l'Enginyeria 6 Bàsica Química Enginyeria i Arquitectura
17904101 Orientació Professional i Acadèmica 6 Obligatòria    
Segon Quadrimestre    
17904002 Fonaments de Computadors 6 Bàsica Informàtica Enginyeria i Arquitectura
17904004 Física II 6 Bàsica Física Enginyeria i Arquitectura
17904006 Anàlisi Matemàtica II 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
17904008 Economia i Organització d'Empreses 6 Bàsica Empresa Enginyeria i Arquitectura
17904102 Anglès Tècnic 6 Obligatòria    
17904113 Ciència i Resistència de Materials 5 Obligatòria    

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre    
17904009 Estadística i Mètodes Transformats 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
17904011 Dibuix Tècnic 6 Bàsica Expressió Gràfica Enginyeria i Arquitectura
17904116 Electrònica Digital 6 Obligatòria    
17904107 Informàtica Industrial I 6 Obligatòria    
17904108 Luminotècnia 3 Obligatòria    
17904111 Termodinàmica i Hidràulica 6 Obligatòria    
17904103 Teoria de Circuits I 6 Obligatòria    
Segon Quadrimestre    
17904109 Fonaments d'Electrònica 5 Obligatòria    
17904110 Fonaments de Màquines Elèctriques 5 Obligatòria    
17904112 Màquines i Mecanismes 5 Obligatòria    
17904114 Organització Industrial 6 Obligatòria    
17904115 Tecnologies Mediambientals 3 Obligatòria    
17904105 Fonaments d'Instal·lacions Elèctriques 5 Obligàtoria    
17904104 Teoria de Circuits II 5 Obligàtoria    

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
17904117 Electrònica Analògica 6 Obligatòria
17904118 Electrònica de Potència 6 Obligatòria
17904119 Màquines Elèctriques 6 Obligatòria
17904120 Oficina Tècnica 6 Obligatòria
17904121 Manteniment Industrial 3 Obligatòria
17904122 Automatització  6 Obligatòria 
17904106 Instal·lacions Elèctriques 6 Obligàtoria
Segon Quadrimestre
17904123 Microcontroladors 6 Obligatòria
17904124 Equips Electrònics 6 Obligatòria
17904125 Instrumentació 6 Obligatòria
17904126 Sistemes Elèctrics de Potència 6 Obligatòria
17904127 Control Automàtic 6 Obligatòria

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
17904128 Centrals Elèctriques 6 Obligatòria
17904130 Sistemes Electrònics de Potència 6 Obligatòria
17904131 Control de Màquines Elèctriques 6 Obligatòria
17904132 Informàtica Industrial II 6 Obligatòria
17904133 Modelització de Sistemes i Control de Processos 6 Obligatòria
17904134 Transport d'Energia Elèctrica 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
17904129  Sistemes Robotitzats  6 Obligatòria
17904135 Energies Renovables 6 Obligatòria
17904136 Disseny de Màquines Elèctriques 6 Obligatòria
17904137 Projecte Integrador 3 Obligatòria
17904138 Projectes d'Enginyeria Elèctrica 3 Obligatòria
17904301 Treball de Fi de Grau I (Grau Electrònica Industrial i Automàtica) (*) 12 Obligatòria
17904302 Treball de Fi de Grau II (Grau Enginyeria Elèctrica) (*) 12 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 66% dels crèdits totals del grau.