saltar al contingut principal
Cercar
URV

Doble titulació de grau en Biotecnologia i en Bioquímica i Biologia Molecular

Branca: Ciències

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 60 -- -- -- -- 60
2n -- 64 -- -- -- 64
3r -- 61 -- -- -- 61
4t -- 55 6 -- -- 61
-- -- 24 12 (obligatòria) 15+9 60
TOTALS 60 180 30 12 24 306

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre  
13904001 Matemàtiques 9 Bàsica Matemàtiques Ciències
13904004 Estadística 6 Bàsica Estadística Ciències de la Salut
13904005 Biologia 6 Bàsica Biologia Ciències
13904009 Química I 6 Bàsica Química Ciències
13904011 Física I 3 Bàsica Física Ciències
Segon Quadrimestre  
13904012 Física II 6 Bàsica Física Ciències
13904006 Biologia Cel·lular 6 Bàsica Biologia Ciències
13904007 Genètica 6 Bàsica Biologia Ciències
13904008 Bioquímica 6 Bàsica Bioquímica Ciències de la Salut
13904010 Química II 6 Bàsica Química Ciències

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
13904101 Química Orgànica 6 Obligatòria
13904103 Enzimologia 6 Obligatòria
13904104 Estructura i Funció de Biomolècules 6 Obligatòria
13904105 Biologia animal i Vegetal 6 Obligatòria
13904106 Metodologia i Experimentació en Bioquímica 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
13904102 Expressió i Replicació Gèniques 6 Obligatòria
13904107 Biofísica 6 Obligatòria
13904108 Metodologia i Experimentació en Biologia Molecular 6 Obligatòria
13904109 Senyalització i Control de Funcionament Cel·lular 6 Obligatòria
13904110 Bioinformàtica 6 Obligatòria
13904126 Cultius Cel·lulars 4 Obligatòria

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
13904111 Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular 6 Obligatòria
13904112 Metabolisme i la seva Regulació 9 Obligatòria
13904113 Microbiologia 6 Obligatòria
13904115 Immunologia 6 Obligatòria
13904116 Metodologia i Experimentació en Biociències Moleculars II 3 Obligatòria
Segon Quadrimestre
13904114 Biologia Molecular de Sistemes 6 Obligatòria
13904117 Metabolisme de Microorganismes 6 Obligatòria
13904118 Metabolisme Vegetal 3 Obligatòria
13904119 Bioquímica Clínica i Patologia Molecular 6 Obligatòria
13904120 Termodinàmica i Cinètica 4 Obligatòria
13904121 Enginyeria Bioquímica 6 Obligatòria

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
13904122 Genètica Molecular 6 Obligatòria
13904123 Tecnologia de l'ADN Recombinant 6 Obligatòria
13904131 Aspectes Legals, Socials i Comunicatius 6 Obligatòria
13904134 Economia i Gestió d'Empreses 6 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
Segon Quadrimestre
13904125 Bioquímica de la Nutrició 6 Obligatòria
13904127 Química Analítica Instrumental 4 Obligatòria
13904128 Enginyeria de Bioreactors 4 Obligatòria
13904129 Processos de Separació i Purificació 4 Obligatòria
13904130 Biotecnologia Molecular Microbiana 4 Obligatòria
13904132 Biotecnologia Molecular Animal i Vegetal 6 Obligatòria
13904133 Processos i Productes Biotecnològics 3 Obligatòria


5è curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
  Optatives 24 Optativa
Segon Quadrimestre
13904301 Treball de Fi de Grau I (Grau de Bioquímica i Biologia Molecular) (**) 15 Obligatòria
13904302 Treball de Fi de Grau II (Grau de Biotecnologia) (**) 9 Obligatòria
13904401 Pràctiques Externes (*) 12 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.
(**) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau. En aquest 70% han d’estar incloses totes les assignatures de 1r i 2n curs.

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Anual  
13904013 Física 9 Bàsica Física Ciències
Primer Quadrimestre  
13904001 Matemàtiques 9 Bàsica Matemàtiques Ciències
13904004 Estadística 6 Bàsica Estadística Ciències de la Salut
13904005 Biologia 6 Bàsica Biologia Ciències
13904009 Química I 6 Bàsica Química Ciències
Segon Quadrimestre  
13904006 Biologia Cel·lular 6 Bàsica Biologia Ciències
13904007 Genètica 6 Bàsica Biologia Ciències
13904008 Bioquímica 6 Bàsica Bioquímica Ciències de la Salut
13904010 Química II 6 Bàsica Química Ciències

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
13904101 Química Orgànica 6 Obligatòria
13904103 Enzimologia 6 Obligatòria
13904104 Estructura i Funció de Biomolècules 6 Obligatòria
13904105 Biologia animal i Vegetal 6 Obligatòria
13904106 Metodologia i Experimentació en Bioquímica 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
13904102 Expressió i Replicació Gèniques 6 Obligatòria
13904107 Biofísica 6 Obligatòria
13904108 Metodologia i Experimentació en Biologia Molecular 6 Obligatòria
13904109 Senyalització i Control de Funcionament Cel·lular 6 Obligatòria
13904110 Bioinformàtica 6 Obligatòria
13904126 Cultius Cel·lulars 4 Obligatòria

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
13904111 Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular 6 Obligatòria
13904112 Metabolisme i la seva Regulació 9 Obligatòria
13904113 Microbiologia 6 Obligatòria
13904115 Immunologia 6 Obligatòria
13904116 Metodologia i Experimentació en Biociències Moleculars II 3 Obligatòria
Segon Quadrimestre
13904114 Biologia Molecular de Sistemes 6 Obligatòria
13904117 Metabolisme de Microorganismes 6 Obligatòria
13904118 Metabolisme Vegetal 3 Obligatòria
13904119 Bioquímica Clínica i Patologia Molecular 6 Obligatòria
13904120 Termodinàmica i Cinètica 4 Obligatòria
13904121 Enginyeria Bioquímica 6 Obligatòria

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
13904122 Genètica Molecular 6 Obligatòria
13904123 Tecnologia de l'ADN Recombinant 6 Obligatòria
13904131 Aspectes Legals, Socials i Comunicatius 6 Obligatòria
13904134 Economia i Gestió d'Empreses 6 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
Segon Quadrimestre
13904125 Bioquímica de la Nutrició 6 Obligatòria
13904127 Química Analítica Instrumental 4 Obligatòria
13904128 Enginyeria de Bioreactors 4 Obligatòria
13904129 Processos de Separació i Purificació 4 Obligatòria
13904130 Biotecnologia Molecular Microbiana 4 Obligatòria
13904132 Biotecnologia Molecular Animal i Vegetal 6 Obligatòria
13904133 Processos i Productes Biotecnològics 3 Obligatòria


5è curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
  Optatives 24 Optativa
Segon Quadrimestre
13904301 Treball de Fi de Grau I (Grau de Bioquímica i Biologia Molecular) (**) 15 Obligatòria
13904302 Treball de Fi de Grau II (Grau de Biotecnologia) (**) 9 Obligatòria
13904401 Pràctiques Externes (*) 12 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.
(**) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau. En aquest 70% han d’estar incloses totes les assignatures de 1r i 2n curs.