saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009): Itinerari a temps parcial

Continguts (Itinerari a Temps Parcial)

1r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre    
15204001 Habilitats del Tècnic/a en Relacions Laborals i Ocupació 6 Bàsica Habilitats del Tècnic/a en Relacions Laborals i Ocupació --
15204004 Elements de Dret Constitucional 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
Segon Quadrimestre    
15204008 Teoria de les Organitzacions 6 Bàsica Economia Ciències Socials i Jurídiques
15204009 Sociologia del Treball 6 Bàsica Sociologia Ciències Socials i Jurídiques
15204010 Psicologia del Treball i de les Organitzacions 6 Bàsica Psicologia Ciències Socials i Jurídiques

1r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre
15204002 Economia 6 Bàsica Economia Ciències Socials i Jurídiques
15204003 Història de les Relacions Laborals 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
15204005 Elements de Dret Civil 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
Segon Quadrimestre
15204006 Dret del Treball I 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
15204007 Dret de la Seguretat Social I 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques

2n curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
15204103 Dret Sindical I 5 Obligatòria
15204109 Dret de la Seguretat Social II 5 Obligatòria
15204116 Mètodes i Tècniques d'Investigació Social 5 Obligatòria
Segon Quadrimestre
15204101 Economia Laboral 5 Obligatòria
15204104 Dret Sindical II 5 Obligatòria
15204105 Dret del Treball II 5 Obligatòria

2n curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS  Tipologia
Primer Quadrimestre
15204111 Dret Mercantil 5 Obligatòria
15204114 Elements de Dret Administratiu 5 Obligatòria
15204119 Polítiques de Recursos Humans 5 Obligatòria
Segon Quadrimestre
15204112 Règim d'Estrangeria 5 Obligatòria
15204115 Psicologia dels Recursos Humans 5 Obligatòria
15204117 Teories i Models de les Relacions Laborals 5 Obligatòria

3r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
15204113 Elements de Dret Processal 3 Obligatòria
15204120 Dret de la Seguretat i Salut al Treball 6 Obligatòria
15204121 Direcció Estratègica de les Organitzacions 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
15204102 Mercat de Treball Aplicat 6 Obligatòria
15204110 Dret de la Seguretat Social III 6 Obligatòria
  Optativa 3 Optativa

3r curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
15204106 Dret de l'Ocupació i del Treball Autònom 6 Obligatòria
15204122 Igualtat, Gènere i Ocupació 6 Obligatòria
  Optativa 3 Optativa
Segon Quadrimestre
15204107 Dret Sancionador i Processal del Treball 6 Obligatòria
15204118 Sistemes Laborals Comparats 6 Obligatòria
  Optativa 3 Optativa

4t curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
15204108 Relacions Laborals Especials 6 Obligatòria
15204123 Fiscalitat del Treball i de l'Empresa 9 Obligatòria
Segon Quadrimestre
15204401 Pràctiques Externes (*) 9 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
(*) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.

4t curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
15204124 Gestió de la Qualitat i Auditoria del Sistema 6 Obligatòria
  Optatives 9 Optativa
Segon Quadrimestre
15204301 Treball de Fi de Grau (**) 9 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
(**) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau i a l'hora matricular tots els crèdits que falten per finalitzar els estudis.