saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Periodisme (2009): Itinerari a Temps Parcial

Branca: ciències socials i jurídiques
Àmbit: periodisme, comunicació, publicitat i relacions públiques

Continguts (Itinerari a Temps Parcial)

1r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Àmbit del coneixement
Anual
A escollir entre les dues opcions:
12334007 Redacció per a Professionals de la Comunicació (Català) 9 Bàsica Filologia, Estudis Clàssics, Traducció i Lingüística
12334010 Redacció per a Professionals de la Comunicació (Castellà) 9 Bàsica Filologia, Estudis Clàssics, Traducció i Lingüística
Primer Quadrimestre
12334008 Món Actual 6 Bàsica Història, Arqueologia, Geografia, Filosofia i Humanitats
12334102 Expressió Oral i Locució 6 Obligatòria  
Segon Quadrimestre
12334009 Corrents Estètics Contemporanis 6 Bàsica Periodisme, Comunicació, Publicitat i Relacions Públiques
12334003 Fonaments de la Comunicació 6 Bàsica Periodisme, Comunicació, Publicitat i Relacions Públiques

1r curs - 2 any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Àmbit del coneixement
Anual
12334006 Tecnologia i Llenguatges Audiovisuals 9 Bàsica Periodisme, Comunicació, Publicitat i Relacions Públiques
Primer Quadrimestre
12334001 Estructura i Canvi Social 6 Bàsica Ciències Socials, Treball Social, Relacions Laborals i Recursos Humans, Sociologia, Ciència Política i Relacions Internacionals
12334002 Sistema Jurídic-polític 6 Bàsica Dret i Especialitats Jurídiques
Segon Quadrimestre
12334110 Projectes de Disseny Gràfic 6 Obligatòria  

2n curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia Àmbit del coneixement
Anual
12334103 Llenguatge Audiovisual 9 Obligatòria  
12334104 Teoria i Pràctica del Periodisme 9 Obligatòria  
Primer Quadrimestre
12334004 Teoria de la Comunicació 6 Bàsica Periodisme, Comunicació, Publicitat i Relacions Públiques
Segon Quadrimestre
12334005 Opinió Pública 6 Bàsica Periodisme, Comunicació, Publicitat i Relacions Públiques

2n curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia  
Anual
12334105 Història i Estructura de la Comunicació 9 Obligatòria  
12334106 Fonaments de la Publicitat i les Relacions Públiques 9 Obligatòria  
Primer Quadrimestre
12334101 Emprenedoria i Gestió d'Empreses de Comunicació 6 Obligatòria  
Segon Quadrimestre
12334107 Projectes Multimèdia 6 Obligatòria  

3r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12334112 Gèneres Informatius 9 Obligatòria
Primer Quadrimestre
12334111 Anàlisi de la Pràctica Periodística 6 Obligatòria
12334114 Història del Periodisme 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12334109 Dret de la Comunicació 6 Obligatòria
12334115 Innovació en Formats Periodístics 6 Obligatòria

3r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12334113 Gèneres Interpretatius 9 Obligatòria
Primer Quadrimestre
12334108 Teoria de la Imatge 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12334116 Gabinets de Comunicació 6 Obligatòria
12334117 Taller de Periodisme de Dades 6 Obligatòria

4t curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12334301 Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
(*) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
Primer Quadrimestre
  Optativa 1 6 Optativa
  Optativa 2 6 Optativa
Segon Quadrimestre
  Optativa 3 6 Optativa

4t curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12334401 Pràctiques Acadèmiques Externes (*) 12 Obligatòria
(**) Per poder matricular l'assignatura de Pràctiques Acadèmiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau. A partir del curs 2022-23, per poder matricular l'assignatura de Pràctiques Acadèmiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
Primer Quadrimestre
  Optativa 4 6 Optativa
Segon Quadrimestre
  Optativa 5 6 Optativa
  Optativa 6 6 Optativa

Continguts (Itinerari a Temps Parcial)

1r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual
A escollir entre les dues opcions:
12244007 Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Català) 9 Bàsica Llengua
12244010 Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Castellà) 9 Bàsica Llengua
Primer Quadrimestre
12244004 Teories de la Comunicació 6 Bàsica Comunicació
12244008 Història del Món Actual 6 Bàsica Història
Segon Quadrimestre
12244005 Opinió Pública 6 Bàsica Comunicació
12244009 Corrents Estètics Contemporanis en Comunicació 6 Bàsica Història

1r curs - 2 any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual
12244006 Tecnologia Audiovisual i d'Internet 9 Bàsica Comunicació
Primer Quadrimestre
12244001 Estructura i Canvi Social 6 Bàsica Sociologia
12244002 Ordenament Jurídic i Sistema Polític 6 Bàsica Dret
Segon Quadrimestre
12244003 Introducció a la Psicologia 6 Bàsica Psicologia

2n curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Anual
12244101 Introducció a l'Economia i a l'Empresa 9 Obligatòria
12244103 Teoria i Tècnica del Llenguatge Audiovisual 9 Obligatòria
12244105 Història i Estructura de la Comunicació 9 Obligatòria
Primer Quadrimestre
12244102 Comunicació i Expressió Oral 6 Obligatòria

2n curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12244104 Fonaments del Periodisme 9 Obligatòria
12244106 Fonaments de la Comunicació Publicitària i de les Relacions Públiques 9 Obligatòria
12244107 Disseny Gràfic i Multimèdia 9 Obligatòria

3r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12244112 Gèneres Informatius en Mitjans Escrits i Audiovisuals 9 Obligatòria
Primer Quadrimestre
12244108 Teoria de la Imatge 6 Obligatòria
12244114 Periodisme del Segle XX 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12244109 Dret de la Comunicació 6 Obligatòria
12244115 Periodisme a Internet 6 Obligatòria

3r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12244113 Gèneres Interpretatius en Mitjans Escrits i Audiovisuals 9 Obligatòria
Primer Quadrimestre
12244111 Teoria i Anàlisi de les Pràctiques Professionals en Periodisme 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12244116 Organització i Praxi dels Gabinets de Comunicació 6 Obligatòria
12244117 Taller de Projectes de Recerca i Professionals 6 Obligatòria

4t curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12244301 Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
(*) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
Primer Quadrimestre
  Optativa 1 6 Optativa
  Optativa 2 6 Optativa
Segon Quadrimestre
  Optativa 3 6 Optativa

4t curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12244401 Pràctiques Acadèmiques Externes (*) 12 Obligatòria
(**) Per poder matricular l'assignatura de Pràctiques Acadèmiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau. A partir del curs 2022-23, per poder matricular l'assignatura de Pràctiques Acadèmiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
Primer Quadrimestre
  Optativa 4 6 Optativa
Segon Quadrimestre
  Optativa 5 6 Optativa
  Optativa 6 6 Optativa