saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Periodisme (2009): Itinerari a Temps Parcial

Continguts (Itinerari a Temps Parcial)

1r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual
A escollir entres les dues opcions:
12244007 Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Català) 9 Bàsica Llengua
12244010 Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Castellà) 9 Bàsica Llengua
Primer Quadrimestre
12244004 Teories de la Comunicació 6 Bàsica Comunicació
12244008 Història del Món Actual 6 Bàsica Història
Segon Quadrimestre
12244005 Opinió Pública 6 Bàsica Comunicació
12244009 Corrents Estètics Contemporanis en Comunicació 6 Bàsica Història

1r curs - 2 any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual
12244006 Tecnologia Audiovisual i d'Internet 9 Bàsica Comunicació
Primer Quadrimestre
12244001 Esctructura i Canvi Social 6 Bàsica Sociologia
12244002 Ordenament Jurídic i Sistema Polític 6 Bàsica Dret
Segon Quadrimestre
12244003 Introducció a la Psicologia 6 Bàsica Psicologia

2n curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Anual
12244101 Introducció a l'Economia i a l'Empresa 9 Obligatòria
12244103 Teoria i Tècnica del Llenguatge Audiovisual 9 Obligatòria
12244105 Història i Estructura de la Comunicació 9 Obligatòria
Primer Quadrimestre
12244102 Comunicació i Expressió Oral 6 Obligatòria

2n curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12244104 Fonaments del Periodisme 9 Obligatòria
12244106 Fonaments de la Comunicació Publicitària i de les Relacions Públiques 9 Obligatòria
12244107 Disseny Gràfic i Multimèdia 9 Obligatòria

3r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12244112 Gèneres Informatius en Mitjans Escrits i Audiovisuals 9 Obligatòria
Primer Quadrimestre
12244108 Teoria de la Imatge 6 Obligatòria
12244114 Periodisme del Segle XX 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12244109 Dret de la Comunicació 6 Obligatòria
12244115 Periodisme a Internet 6 Obligatòria

3r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12244113 Gèneres Interpretatius en Mitjans Escrits i Audiovisuals 9 Obligatòria
Primer Quadrimestre
12244111 Teoria i Anàlisi de les Pràctiques Professionals en Periodisme 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
12244116 Organització i Praxi dels Gabinets de Comunicació 6 Obligatòria
12244117 Taller de Projectes de Recerca i Professionals 6 Obligatòria

4t curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12244301 Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
(*) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
Primer Quadrimestre
  Optativa 1 6 Optativa
  Optativa 2 6 Optativa
Segon Quadrimestre
  Optativa 3 6 Optativa

4t curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12244401 Pràctiques Externes (*) 12 Obligatòria
(**) Per poder matricular l'assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau. A partir del curs 2022-23, per poder matricular l'assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
Primer Quadrimestre
  Optativa 4 6 Optativa
Segon Quadrimestre
  Optativa 5 6 Optativa
  Optativa 6 6 Optativa