saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Finances i Comptabilitat (2009)

Branca: ciències socials i jurídiques
Àmbit: ciències econòmiques, administració i direcció d’empresas, màrqueting, comerç, comptabilitat i turisme

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 60 --- --- --- --- 60
2n --- 48 12 --- --- 60
3r --- 30 30 --- --- 60
4t --- 30 --- 24 (obligatòria) 6 (obligatòria) 60
TOTALS 60 108 42 24 6 240

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Àmbit de coneixement
Primer Quadrimestre  
16244001 Introducció a la Comptabilitat 6 Bàsica Ciències Econòmiques, Administració i Direcció d'Empreses, Màrqueting, Comerç, Comptabilitat i Turisme
16244004 Introducció a l'Economia 6 Bàsica Ciències Econòmiques, Administració i Direcció d'Empreses, Màrqueting, Comerç, Comptabilitat i Turisme
16244007 Estadística I 6 Bàsica Matemàtiques i Estadística
16244008 Matemàtiques I 6 Bàsica Matemàtiques i Estadística
16244010 Dret Mercantil 6 Bàsica Dret i Especialitats Jurídiques
Segon Quadrimestre  
16244002 Comptabilitat Financera 6 Bàsica Ciències Econòmiques, Administració i Direcció d'Empreses, Màrqueting, Comerç, Comptabilitat i Turisme
16244003 Organització d'Empreses 6 Bàsica Ciències Econòmiques, Administració i Direcció d'Empreses, Màrqueting, Comerç, Comptabilitat i Turisme
16244005 Macroeconomia 6 Bàsica Ciències Econòmiques, Administració i Direcció d'Empreses, Màrqueting, Comerç, Comptabilitat i Turisme
16244006 Principis d'Economia Aplicada 6 Bàsica Ciències Econòmiques, Administració i Direcció d'Empreses, Màrqueting, Comerç, Comptabilitat i Turisme
16244009 Matemàtiques II 6 Bàsica Matemàtiques i Estadística

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
16244103 Microeconomia 6 Obligatòria
16244107 Comptabilitat Financera Superior 6 Obligatòria
16244111 Administració d'Empreses 6 Obligatòria
16244112 Matemàtiques de les Operacions Financeres 6 Obligatòria
16244113 Fonaments dels Mercats Financers 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
16244101 Direcció Financera: Inversió 6 Obligatòria
16244104 Estadística II 6 Obligatòria
16244108 Anàlisi dels Estats Financers 6 Obligatòria
  Optatives 12 Optativa

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
16244102 Direcció Financera: Finançament 6 Obligatòria
16244105 Economia Mundial 6 Obligatòria
16244109 Comptabilitat de Gestió 6 Obligatòria
16244114 Valoració d'Actius Financers 6 Obligatòria
16244115 Mercats i Actius Financers I 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
  Optatives 30 Optativa

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
16244301 Treball de Fi de Grau (*) 6 Obligatòria
(*) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
Primer Quadrimestre
16244110 Auditoria 6 Obligatòria
16244116 Planificació Econòmica i Financera 6 Obligatòria
16244106 Mercats i Actius Financers II 6 Obligatòria
16244117 Fiscalitat 6 Obligatòria
16244118 Anàlisi de Dades Financeres 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
16244401 Pràctiques Acadèmiques Externes (**) 24 Obligatòria
(**) Per poder matricular l'assignatura de Pràctiques Acadèmiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 60% dels crèdits totals del grau.

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 60 --- --- --- --- 60
2n --- 60 --- --- --- 60
3r --- 30 30 --- --- 60
4t --- 30 --- 24 (Obligatòria) 6 60
TOTALS 60 120 30 24 6 240

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre  
16204001 Introducció a la Comptabilitat 6 Bàsica Empresa Ciències Socials i Jurídiques
16204004 Introducció a la Microeconomia 6 Bàsica Economia Ciències Socials i Jurídiques
16204007 Estadística I 6 Bàsica Estadística Ciències Socials i Jurídiques
16204008 Matemàtiques I 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
16204010 Dret Mercantil 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
Segon Quadrimestre  
16204002 Comptabilitat Financera 6 Bàsica Empresa Ciències Socials i Jurídiques
16204003 Organització d'Empreses 6 Bàsica Empresa Ciències Socials i Jurídiques
16204005 Introducció a la Macroeconomia 6 Bàsica Economia Ciències Socials i Jurídiques
16204006 Principis d'Economia Aplicada 6 Bàsica Economia Ciències Socials i Jurídiques
16204009 Matemàtiques II 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
16204103 Microeconomia 6 Obligatòria
16204107 Comptabilitat Financera Superior 6 Obligatòria
16204111 Administració d'Empreses 6 Obligatòria
16204112 Matemàtiques de les Operacions Financeres 6 Obligatòria
16204118 Màrqueting 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
16204101 Direcció Financera: Inversió 6 Obligatòria
16204104 Estadística II 6 Obligatòria
16204108 Anàlisi dels Estats Financers 6 Obligatòria
16204113 Fonaments dels Mercats Financers 6 Obligatòria
16204119 Macroeconomia Monetària 6 Obligatòria

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
16204102 Direcció Financera: Finançament 6 Obligatòria
16204105 Economia Mundial 6 Obligatòria
16204109 Comptabilitat de Gestió 6 Obligatòria
16204114 Valoració d'Actius Financers 6 Obligatòria
16204115 Mercats i Actius Financers I 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
  Optatives 30 Optativa

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
16204301 Treball de Fi de Grau (*) 6 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
Primer Quadrimestre
16204110 Auditoria 6 Obligatòria
16204116 Planificació Econòmica i Financera 6 Obligatòria
16204117 Mercats i Actius Financers II 6 Obligatòria
16204120 Fiscalitat 6 Obligatòria
16204121 Anàlisi de Dades Financeres 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
16204401 Pràctiques Acadèmiques Externes (**) 24 Obligatòria
(**) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Acadèmiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 60% dels crèdits totals del grau.

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 60 --- --- --- --- 60
2n --- 60 --- --- --- 60
3r --- 30 30 --- --- 60
4t --- 30 --- 24 (Obligatòria) 6 60
TOTALS 60 120 30 24 6 240

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre  
16204001 Introducció a la Comptabilitat 6 Bàsica Empresa Ciències Socials i Jurídiques
16204004 Introducció a la Microeconomia 6 Bàsica Economia Ciències Socials i Jurídiques
16204007 Estadística I 6 Bàsica Estadística Ciències Socials i Jurídiques
16204008 Matemàtiques I 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
16204010 Dret Mercantil 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
Segon Quadrimestre  
16204002 Comptabilitat Financera 6 Bàsica Empresa Ciències Socials i Jurídiques
16204003 Organització d'Empreses 6 Bàsica Empresa Ciències Socials i Jurídiques
16204005 Introducció a la Macroeconomia 6 Bàsica Economia Ciències Socials i Jurídiques
16204006 Principis d'Economia Aplicada 6 Bàsica Economia Ciències Socials i Jurídiques
16204009 Matemàtiques II 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
16204103 Microeconomia 6 Obligatòria
16204107 Comptabilitat Financera Superior 6 Obligatòria
16204111 Administració d'Empreses 6 Obligatòria
16204112 Matemàtiques de les Operacions Financeres 6 Obligatòria
16204118 Màrqueting 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
16204101 Direcció Financera: Inversió 6 Obligatòria
16204104 Estadística II 6 Obligatòria
16204108 Anàlisi dels Estats Financers 6 Obligatòria
16204113 Fonaments dels Mercats Financers 6 Obligatòria
16204119 Macroeconomia Monetària 6 Obligatòria

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
16204102 Direcció Financera: Finançament 6 Obligatòria
16204105 Economia Mundial 6 Obligatòria
16204109 Comptabilitat de Gestió 6 Obligatòria
16204114 Valoració d'Actius Financers 6 Obligatòria
16204115 Mercats i Actius Financers I 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
  Optatives 30 Optativa

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
16204301 Treball de Fi de Grau (*) 6 Obligatòria
(*) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
Primer Quadrimestre
16204110 Auditoria 6 Obligatòria
16204116 Planificació Econòmica i Financera 6 Obligatòria
16204117 Mercats i Actius Financers II 6 Obligatòria
16204120 Fiscalitat 6 Obligatòria
16204106 Ciutadania 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
16204401 Pràctiques Externes (**) 24 Obligatòria
(**) Per poder matricular l'assignatura de Pràctiques Acadèmiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 60% dels crèdits totals del grau.