saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Psicologia (2009): Itinerari a Temps Parcial

Continguts (Itinerari a Temps Parcial)

1r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
11204001 Història de la Psicologia 6 Bàsica Història
11204002 Estadística en Ciències del Comportament I 6 Bàsica Estadística
11204004 Fonaments de Psicobiologia 6 Bàsica Biologia
Segon Quadrimestre
11204007 Motivació i Emoció 6 Bàsica Psicologia
11204008 Personalitat i Diferències Individuals 6 Bàsica Psicologia

1r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
11204003 Psicologia Social 6 Bàsica Sociologia
11204006 Desenvolupament Socioafectiu 6 Bàsica Psicologia
Segon Quadrimestre
11204005 Psicologia Biològica I 6 Bàsica Biologia
11204009 Psicologia del Treball 6 Bàsica Empresa
11204010 Psicometria 6 Bàsica Matemàtiques

2n curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
11204101 Percepció i Atenció 6 Obligatòria
11204102 Aprenentatge i Condicionament 3 Obligatòria
11204104 Psicologia Biològica II 6 Obligatòria
11204110 Estadística en Ciències del Comportament II 3 Obligatòria
Segon Quadrimestre
11204109 Desenvolupament Cognitiu 6 Obligatòria
11204112 Psicologia Social Aplicada 6 Obligatòria

2n curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
11204106 Psicopatologia I 6 Obligatòria
11204108 Desenvolupament Psicomotriu 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
11204103 Psicologia de la Memòria 6 Obligatòria
11204111 Psicologia Experimental 6 Obligatòria
11204113 Avaluació i Diagnòstic Psicològic I 6 Obligatòria

3r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
11204107 Psicopatologia II 6 Obligatòria
11204114 Avaluació i Diagnòstic Psicològic II 3 Obligatòria
11204117 Psicologia de l'Educació I 3 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
Segon Quadrimestre
11204116 Psicologia de les Organitzacions 6 Obligatòria
11204120 Pensament i Resolució de Problemes 6 Obligatòria

3r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
11204105 Neuropsicologia I 3 Obligatòria
11204115 Psicologia dels Grups 3 Obligatòria
11204119 Llenguatge i Comunicació 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
11204118 Psicologia de l'Educació II 6 Obligatòria
11204121 Intervenció en Psicologia Clínica 6 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa

4t curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
  Optatives 30 Optativa

4t curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Segon Quadrimestre
11204401 Pràctiques Externes (*) 12 Obligatòria
11204301 Treball de Fi de Grau (**) 6 Obligatòria
  Optatives 12 Optativa
(*) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.
(**) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.