saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Psicologia: Mencions

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que formen part de la menció. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

Menció: PSICOLOGIA DE LA SALUT (30 crèdits) Aquesta menció està formada per totes les assignatures obligatòries i de formació bàsica
Codi Assignatura Crèdits ECTS
11204001 Història de la Psciologia 6
11204002 Estadística en Ciències del Comportament I 6
11204003 Psicologia Social 6
11204004 Fonaments de Psicobiologia 6
11204005 Psicologia Biològica I 6
11204006 Desenvolupament Socioafectiu 6
11204007 Motivació i Emoció 6
11204008 Personalitat i Diferències Individuals 6
11204009 Psicologia del Treball 6
11204010 Psicometria 6
11204101 Percepció i Atenció 6
11204102 Aprenentatge i Condicionament 3
11204103 Psicologia de la Memòria 6
11204104 Psicologia Biològica II 6
11204105 Neuropsicologia I 3
11204106 Psicopatologia I 6
11204107 Psicopatologia II 6
11204108 Desenvolupament Psicomotriu 6
11204109 Desenvolupament Cognitiu 6
11204110 Estadística en Ciències del Comportament II  3
11204111 Psicologia Exoperimental 6
11204112 Psicologia Social Aplicada  6
11204113 Avaluació i Diagnòstic Psicològic I 6
11204114 Avaluació i Diagnòstic Psicològic II 3
11204115 Psicologia dels Grups 3
11204116 Psicologia de les Organitzacions 6
11204117 Psicologia de l’Educació I 3
11204118 Psciologia de l’Educació II 6
11204119 Llenguatge i Comunicació 6
11204120 Pensament i Resolució de Problemes 6
11204121 Intervenció i Psicologia Clínica  6
Menció: AVALUACIÓ I INTERVENCIÓ CLÍNICA (30 crèdits)
Codi Assignatura Crèdits ECTS
11204250 Alteracions de la Memòria 6
11204271 Avaluació Clínica 3
11204270 Avaluació Conductal 6
11204266 Avaluació i Intervenció en les Socioadiccions 3
11204204 Dificultats d'Aprenentatge 6
11204241 Genètica de la Conducta 3
11204211 Intervenció Psicomotriu 6
11204238 Models Biològics dels Trastorns Mentals 3
11204239 Neuropsicologia II 3
11204245 Psicobiologia de la Conducta Sexual 3
11204244 Psicobiologia de l'Agressivitat 3
11204246 Psicobiologia del Cicle Vital 6
11204243 Psicobiologia de l'Estrès 3
11204242 Psicoendrocrinologia 3
11204240 Psicofarmacologia i Drogodependències 6
11204272 Psicologia de la Deliqüència i la Conducta Antisocial 3
11204265 Psicologia de la Salut 6
11204268 Psicologia del Dolor 3
11204223 Psicologia Jurídica 3
11204261 Psicopatologia de l'Adult 6
11204262 Psicopatologia del Nen i de l'Adolescent I 3
11204263 Psicopatologia del Nen i de l'Adolescent II 3
11204259 Tècnica Psicoanalítica 6
11204260 Tècniques Cognitivo-conductals 6
11204264 Tècniques Projectives 6
11204269 Teràpia Familiar 6
11204267 Teràpia Grupal 3
11204251 Trastorns de l'Atenció i el Rendiment 6
11204254 Trastorns del LLenguatge 6
Menció: PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ (30 crèdits)
Codi Assignatura Crèdits ECTS
11204206 Avaluació Psicopedagògica en Educació 6
11204204 Dificultats d'Aprenentatge 6
11204209 Gestió i Resolució de Conflictes Interpersonals en Contextos Educatius 6
11204255 Intel·ligència i Creativitat 3
11204201 Intervenció Psicoeducativa en la Primera Infància 6
11204210 Intervenció Psicoeducativa en l'Àmbit de les Emocions 3
11204208 Intervenció Psicoeducativa en Trastorns del Desenvolupament 6
11204211 Intervenció Psicomotriu 6
11204207 Observació i Anàlisi de Pràctiques Educatives 6
11204205 Programes d'Intervenció Psicoeducativa en Contextos Familiars 6
11204203 Psicogerontologia 6
11204202 Psicologia de la Diversitat Cultural 3

  

Menció: PSICOLOGIA DEL TREBALL, ORGANITZACIONS I RECURSOS HUMANS (30 crèdits)
Codi Assignatura Crèdits ECTS
11204219 Construcció d'Escales i Tests Informatitzats 6
11204235 Cultura i Canvi Organitzatiu 3
11204229 Direcció i Participació en les Organitzacions 3
11204232 Ergonomia Aplicada al Treball 3
11204231 Formació de Personal 3
11204227 Psicologia Ambiental 3
11204226 Psicologia Comercial i del Consum 3
11204224 Psicologia Comunitària 3
11204234 Psicologia de la Negociació 3
11204228 Psicologia dels Recursos Humans 3
11204223 Psicologia Jurídica 3
11204236 Psicologia Política 3
11204237 Psicologia Social de les Actituds 3
11204222 Psicologia Social de l'Esport 3
11204233 Salut Laboral 3
11204230 Selecció de Personal 3
11204225 Tècniques d'Intervenció Psicosocial 3
Menció: INVESTIGACIÓ BÀSICA EN L'ÀMBIT PSICOLÒGIC (30 crèdits) (No activada)
Codi Assignatura Crèdits ECTS
11204218 Administració de Tasques Experimentals a Través d'Internet 6
11204220 Administració de Test a Través d'Internet 6
11204250 Alteracions de la Memòria 6
11204212 Aplicació de l'Anàlisi Factorial en el Disseny de Tests Psicològics 6
11204252 Bases Psicològiques del Disseny Ergonòmic 3
11204257 Bilingüisme i Adquisició de Segones Llengües 6
11204256 Cognició i Comunicació Animal 6
11204219 Construcció d'Escales i Tests Informatitzats 6
11204214 Desenvolupament i Avaluació de Bancs d'Ítems i de Tests Adaptatius Informatitzats 6
11204221 Dissenys en Investigació Aplicada 6
11204217 Dissenys Experimentals Multivariants 6
11204248 Emoció, Ansietat i Estrès 6
11204258 Intel·ligència Artificial i Xarxes Neuronals 6
11204255 Intel·ligència i Creativitat 3
11204249 La Memòria en la Vida Quotidiana 6
11204238 Models Biològics dels Trastorns Mentals 3
11204213 Models d'Equacions Estructurals en Ciències del Comportament 6
11204239 Neuropsicologia II 3
11204215 Paquets Informàtics en l'Anàlisi de Dades 6
11204253 Processos Psicològics Bàsics en la Comunicació Publicitària 6
11204247 Psicobiologia de les Emocions i la Intel·ligència 3
11204216 Tècniques Multivariants: Aplicacions Informàtiques amb SPSS 6