saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Infermeria (2016): Itinerari a Temps parcial

Continguts (Itinerari a Temps Parcial)

Els codis dels ensenyaments de Grau corresponen, el primer al grup de Tarragona, el segon al grup de Tortosa i el tercer al grup del Vendrell.

1r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
18234001
18244001
18254001
Estructura i Funció del Cos Humà I 6 Bàsica Anatomia Humana
18234009
18244009
18254009
Ètica del Cuidatge i Bases Conceptuals i Metodològiques de la Infermeria 6 Bàsica Ètica
18234004
18244004
18254004
Biologia i Microbiologia 6 Bàsica Biologia
Segon Quadrimestre
18234002
18244002
18254002
Estructura i Funció del Cos Humà II 6 Bàsica Fisiologia
18234007
18244007
18254007
Salut Pública i Educació per a la Salut 6 Bàsica Educació

1r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual
18234005
18244005
18254005
Fonaments de Psicologia Aplicada 6 Bàsica Psicologia
18234008
18244008
18254008
Tecnologies de la Informació, Comunicació i Documentació 6 Bàsica Comunicació
18234101
18244101
18254101
Infermeria Bàsica en el Cicle Vital 6 Obligatòria  
18234111
18244111
18254111
Pràctiques de Simulació Clínica I 3 Obligatòria  
Segon Quadrimestre
18234003
18244003
18254003
Bioestadística 6 Bàsica Estadística
18234109
18244109
18254109
Introducció a les Pràctiques Clíniques 3 Obligatòria  

2n curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual
18234107
18244107
18254107
Farmacologia 6 Obligatòria  
18234112
18244112
18254112
Pràctiques de Simulació Clínica II (*) 5 Obligatòria  
Primer Quadrimestre
18234103
18244103
18254103
Infermeria en la Joventut 6 Obligatòria  
18234102
18244102
18254102
Infermeria en la Gestació, Infància i Adolescència 6 Obligatòria  
Segon Quadrimestre
18234010
18244010
18254010
Antropologia i Ciutadania 6 Obligatòria Antropologia

2n curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual
18234110
18244110
18254110
Pràctiques Clíniques I (*) 9 Obligatòria  
  Optatives 3 Optativa  
Primer Quadrimestre
18234006
18244006
18254006
Relació Terapèutica i Comunicació en la Infermeria 6 Bàsica Psicologia
18234108
18244108
18254108
Principis de Nutrició en Infermeria 3 Obligatòria  
Segon Quadrimestre
18234104
18244104
18254104
Infermeria en la Persona Adulta 10 Obligatòria  

3r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
18234106
18244106
18254106
Infermeria de Salut Mental i Psiquiàtrica 6 Obligatòria
18234105
18244105
18254105
Infermeria en la Persona Gran 6 Obligatòria
18234117
18244117
18254117
Metodologia d'Investigació i Infermeria 4 Obligatòria
18234115
18244115
18254115
Gestió i Experiència Organitzativa 4 Obligatòria
18234114
18244114
18254114
Programes de Salut en la Comunitat 3 Obligatòria
18234113
18244113
18254113
Cures Pal·liatives 3 Obligatòria
  Optatives 3 Optativa

3r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
18234116
18244116
18254116
Infermeria en Cuidatges Crítics 6 Obligatòria
18234118
18244118
18254118
Pràctiques de Simulació Clínica III (*) 4 Obligatòria
18234119
18244119
18254119
Pràctiques Clíniques II (*) 18 Obligatòria
  Optatives 3 Optativa

4t curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual
18234120
18244120
18254120
Pràctiques Clíniques III (*) 17 Obligatòria
18234121
18244121
18254121
Pràctiques Clíniques IV (*) 17 Obligatòria

4t curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
18234122
18244122
18254122
Pràctiques Clíniques V (*) 8,5 Obligatòria
18234123
18244123
18254123
Pràctiques Clíniques VI (*) 8,5 Obligatòria
18234301
18244301
18254301
Treball de Fi de Grau (**) (*) 9 Obligatòria
(**) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau. Consulteu els prerequisits de superació.
(*) Consulteu els prerequisits de superació.