saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Antropologia i Evolució Humana (2013)

Branca: Art i Humanitats

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 48 12 -- -- -- 60
2n 12 48 -- -- -- 60
3r -- 48 12 -- -- 60
4t -- -- 48 -- 12 60
TOTALS 60 108 60 -- 12 240

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre  
12284002 Introducció a l'Antropologia 6 Bàsica Antropologia Arts i Humanitats
12284003 Geografia Humana 6 Bàsica Geografia Arts i Humanitats
12284008 Fonaments de la Història 6 Bàsica Història Arts i Humanitats
12284007 Competències en TIC per a l'Antropologia i l'Evolució Humana 6 Bàsica Enginyeria i Informàtica --
12284102 Evolució Humana i Cultura (**) 6 Obligatòria    
Segon Quadrimestre  
12284004 Pensament Filosòfic i Científic Contemporani 6 Bàsica Filosofia Arts i Humanitats
12284005 Anglès I 6 Bàsica Idioma Modern Arts i Humanitats
12284101 Història de l'Antropologia I (**) 6 Obligatòria    
12284001 Etnografia 6 Bàsica Antropologia Arts i Humanitats
12284006 Sociologia 6 Bàsica Sociologia Arts i Humanitats

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre  
12284010 Anglès II 6 Bàsica Idioma Modern Arts i Humanitats
12284103 Història de l'Antropologia II (**) 6 Obligatòria    
12284109 Antropologia Biològica (**) 6 Obligatòria    
12284105 Evolució Humana (**) 6 Obligatòria    
12284110 Noves Tecnologies Aplicades a les Ciències Humanes (**) 6 Obligatòria    
Segon Quadrimestre  
12284106 Arqueologia del Quaternari (**) 6 Obligatòria    
12284107 Cultura Material (**) 6 Obligatòria    
12284009 Lingüística General 6 Bàsica Lingüística Arts i Humanitats
12284108 Estadística (**) 6 Obligatòria    
12284104 Mètodes i Tècniques Etnogràfiques (**) 6 Obligatòria    

 

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Segon Quadrimestre
12284125 Seminaris de Disseny d'Investigació (**) 6 Obligatòria
  • L'estudiant ha de cursar obligatòriament totes les assignatures d'una de les mencions.
MENCIÓ D'ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12284111 Antropologia del Parentiu (**) 6 Obligatòria
12284112 Antropologia Política (**) 6 Obligatòria
12284123 Antropologia de la Religió 6 Obligatòria
12284115 Antropologia Mèdica (**) 6 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
Segon Quadrimestre
12284114 Antropologia Urbana (**) 6 Obligatòria
12284122 Comunicació i Cultura 6 Obligatòria
12284113 Antropologia Econòmica (**) 6 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
MENCIÓ D'EVOLUCIÓ HUMANA
Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12284116 Prehistòria (**) 6 Obligatòria
12284117 Etnoarqueologia (**) 6 Obligatòria
12284118 Paleocologia Humana (**) 6 Obligatòria
12284124 Patrimoni Arqueològic 6 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
Segon Quadrimestre
12284119 Epistemologia de l'Evolució (**) 6 Obligatòria
12284121 Genètica (**) 6 Obligatòria
12284120 Metodologia Arqueològica (**) 6 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12284301 Treball de Fi de Grau (*) (**) (només UOC) 12 Obligatòria
Primer Quadrimestre
  Optatives 24 Optativa
Segon Quadrimestre
  Optatives 24 Optativa
(*) Per poder matricular l'assignatura de Treball Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
(**) Totes les assignatures s'ofereixen en la modalitat virtual. Les assignatures marcades amb (**) s'ofereixen també en modalitat semipresencial.

Guia de l’assignatura de Treball de Fi de Grau de la Facultat de Lletres

Guia de Pràctiques Externes de la Facultat de Lletres

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 48 12 -- -- -- 60
2n 12 48 -- -- -- 60
3r -- 42 18 -- -- 60
4t -- 6 42 -- 12 60
TOTALS 60 108 60 -- 12 240

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre  
12284002 Introducció a l'Antropologia 6 Bàsica Antropologia Arts i Humanitats
12284003 Geografia Humana 6 Bàsica Geografia Arts i Humanitats
12284008 Fonaments de la Història 6 Bàsica Història Arts i Humanitats
12284007 Competències en TIC per a l'Antropologia i l'Evolució Humana 6 Bàsica Enginyeria i Informàtica --
12284102 Evolució Humana i Cultura (**) 6 Obligatòria    
Segon Quadrimestre  
12284004 Pensament Filosòfic i Científic Contemporani 6 Bàsica Filosofia Arts i Humanitats
12284005 Anglès I 6 Bàsica Idioma Modern Arts i Humanitats
12284101 Història de l'Antropologia I (**) 6 Obligatòria    
12284001 Etnografia 6 Bàsica Antropologia Arts i Humanitats
12284006 Sociologia 6 Bàsica Sociologia Arts i Humanitats

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre  
12284010 Anglès II 6 Bàsica Idioma Modern Arts i Humanitats
12284103 Història de l'Antropologia II (**) 6 Obligatòria    
12284109 Antropologia Biològica (**) 6 Obligatòria    
12284105 Evolució Humana (**) 6 Obligatòria    
12284110 Noves Tecnologies Aplicades a les Ciències Humanes (**) 6 Obligatòria    
Segon Quadrimestre  
12284106 Arqueologia del Quaternari (**) 6 Obligatòria    
12284107 Cultura Material (**) 6 Obligatòria    
12284009 Lingüística General 6 Bàsica Lingüística Arts i Humanitats
12284108 Estadística (**) 6 Obligatòria    
12284104 Mètodes i Tècniques Etnogràfiques (**) 6 Obligatòria    

 

3r curs

  • L’estudiant ha de cursar obligatòriament totes les assignatures d’una de les mencions.
MENCIÓ D'ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12284111 Antropologia del Parentiu (**) 6 Obligatòria
12284112 Antropologia Política (**) 6 Obligatòria
12284123 Antropologia de la Religió 6 Obligatòria
12284113 Antropologia Econòmica (**) 6 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
Segon Quadrimestre
12284114 Antropologia Urbana (**) 6 Obligatòria
12284122 Comunicació i Cultura 6 Obligatòria
12284115 Antropologia Mèdica (**) 6 Obligatòria
  Optatives 12 Optativa
MENCIÓ D'EVOLUCIÓ HUMANA
Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
12284116 Prehistòria (**) 6 Obligatòria
12284117 Etnoarqueologia (**) 6 Obligatòria
12284118 Paleocologia Humana (**) 6 Obligatòria
12284124 Patrimoni Arqueològic 6 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
Segon Quadrimestre
12284119 Epistemologia de l'Evolució (**) 6 Obligatòria
12284121 Genètica (**) 6 Obligatòria
12284120 Metodologia Arqueològica (**) 6 Obligatòria
  Optatives 12 Optativa

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
12284301 Treball de Fi de Grau (*) (**) (només UOC) 12 Obligatòria
Primer Quadrimestre
12284125 Seminaris de Disseny d'Investigació (**) 6 Obligatòria
  Optatives 18 Optativa
Segon Quadrimestre
  Optatives 24 Optativa
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
(**) Totes les assignatures s'ofereixen en la modalitat virtual. Les assignatures marcades amb (**) s'ofereixen també en modalitat semipresencial.