saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reconeixements

Reconeixements entre el Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i el Grau d'Enginyeria Elèctrica (PFG Àmbit Industrial)
GRAU D'ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA GRAU D'ENGINYERIA ELÈCTRICA
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 17204007 Àlgebra Lineal * 6 1r 17214007 Àlgebra Lineal * 6
1r 17204005 Anàlisi Matemàtica I * 6 1r 17214005 Anàlisi Matemàtica I * 6
1r 17204006 Anàlisi Matemàtica II * 6 1r 17214006 Anàlisi Matemàtica II * 6
1r 17204102 Anglès Tècnic * 6 1r 17214102 Anglès Tècnic * 6
1r 17204008 Economia i Organització d'Empreses * 6 1r 17214008 Economia i Organització d'Empreses * 6
1r 17204003 Física I * 6 1r 17214003 Física I * 6
1r 17204004 Física II * 6 1r 17214004 Física II * 6
1r 17204002 Fonaments de Computadors * 6 1r 17214002 Fonaments de Computadors * 6
1r 17204001 Fonaments de Programació * 6 1r 17214001 Fonaments de Programació * 6
1r 17204101 Orientació Professional i Acadèmica * 6 1r 17214101 Orientació Professional i Acadèmica * 6
2n 17204122 Ciència i Resistència de Materials * 5 2n 17214122 Ciència i Resistència de Materials * 5
2n 17204009 Estadística i Mètodes Transformats * 6 2n 17214009 Estadística i Mètodes Transformats * 6
2n 17204011 Dibuix Tècnic * 6 2n 17214011 Dibuix Tècnic * 6
2n 17204107 Fonaments d'Electrònica * 5 2n 17214107 Fonaments d'Electrònica * 5
2n 17204116 Fonaments d'Instal·lacions Elèctriques * 5 2n 17214116 Fonaments d'Instal·lacions Elèctriques * 5
2n 17204115 Fonaments de Màquines Elèctriques * 5 2n 17214115 Fonaments de Màquines Elèctriques * 5
2n 17204010 Fonaments Químics de l'Enginyeria * 6 2n 17214010 Fonaments Químics de l'Enginyeria * 6
2n 17204121 Màquines i Mecanismes * 5 2n 17214121 Màquines i Mecanismes * 5
2n 17204117 Termodinàmica i Hidràulica * 6 2n 17214117 Termodinàmica i Hidràulica * 6
2n 17204105 Teoria de Circuits I * 6 2n 17214105 Teoria de Circuits I * 6
2n 17204106 Teoria de Circuits II * 5 2n 17214106 Teoria de Circuits II * 5
3r 17204110 Electrònica de Potència * 6 3r 17214110 Electrònica de Potència * 6
3r 17204123 Control Automàtic * 6 3r 17214104 Fonaments de Regulació Automàtica * 6
4t 17204103 Automatització * 6 4t 17214103 Automatització * 6
4t 17204118 Organització Industrial * 6 4t 17214118 Organització Industrial * 6
4t 17204125 Oficina Tècnica * 6 4t 17214125 Oficina Tècnica * 6
3r 17204109 Electrònica Analògica * 6 Optativa 17214222 Electrònica Analògica * 6
3r 17204108 Electrònica Digital * 6 Optativa 17214221 Electrònica Digital * 6
3r 17204119 Informàtica Industrial I * 6 Optativa 17214226 Informàtica Industrial I * 6
3r 17204112 Equips Electrònics * 6 Optativa 17214224 Equips Electrònics * 6
3r 17204113 Instrumentació * 6 Optativa 17214225 Instrumentació * 6
3r 17204111 Microcontroladors * 6 Optativa 17214223 Microcontroladors * 6
4t 17204120 Informàtica Industrial II * 6 Optativa 17214230 Informàtica Industrial II * 6
4t 17204124 Modelització de Sistemes i Control de Processos * 6 Optativa 17214231 Modelització de Sistemes i Control de Processos * 6
4t 17204114 Sistemes Electrònics de Potència * 6 Optativa 17214229 Sistemes Electrònics de Potència * 6
4t 17204104 Sistemes Robotitzats * 6 Optativa 17214228 Sistemes Robotitzats * 6
Optativa 17204222 Centrals Elèctriques * 6 3r 17214108 Centrals Elèctriques * 6
Optativa 17204224 Instal∙lacions Elèctriques * 6 3r 17214119 Instal∙lacions Elèctriques * 6
Optativa 17204225 Màquines Elèctriques * 6 3r 17214120 Màquines Elèctriques * 6
Optativa 17204227 Disseny de Màquines Elèctriques * 6 3r 17214123 Disseny de Màquines Elèctriques * 6
Optativa 17204223 Energies Renovables * 6 3r 17214109 Energies Renovables * 6
Optativa 17204226 Sistemes Elèctrics de Potència * 6 3r 17214114 Sistemes Elèctrics de Potència * 6
Optativa 17204231 Control de Màquines Elèctriques * 6 4t 17214124 Control de Màquines Elèctriques * 6
Optativa 17204230 Luminotècnia * 3 4t 17214113 Luminotècnia * 3
Optativa 17204229 Manteniment Industrial * 3 4t 17214111 Manteniment Industrial * 3
Optativa 17204232 Transport d'Energia Elèctrica * 6 4t 17214127 Transport d'Energia Elèctrica * 6
Optativa 17204228 Tecnologies Mediambientals * 3 4t 17214112 Tecnologies Mediambientals * 3
Optativa 17204212 Gestió i Direcció de Projectes * 3 Optativa 17214205 Gestió i Direcció de Projectes * 3
Optativa 17204214 Tècniques en Prevenció de Riscos Laborals * 3 Optativa 17214207 Tècniques en Prevenció de Riscos Laborals * 3
Optativa 17204207 Història de l'Enginyeria * 6 Optativa 17214216 Història de l'Enginyeria * 6
Optativa 17204258 Dispositius i Sistemes Optoelectrònics * 3 Optativa 17214241 Dispositius i Sistemes Optoelectrònics * 3
Optativa 17204259 Topografia * 3 Optativa 17214243 Topografia * 3
Optativa 17204213 Laboratori de Centrals Elèctriques * 3 Optativa 17214206 Laboratori de Centrals Elèctriques * 3
Optativa 17204206 Sistemes Embedded * 3 Optativa 17214215 Sistemes Embedded * 3
Optativa 17204210 Introducció als Robots Mòbils * 3 Optativa 17214219 Introducció als Robots Mòbils * 3
Optativa 17204208 Gestió de Potència del Vehícle Elèctric * 3 Optativa 17214217 Gestió de Potència del Vehícle Elèctric * 3
Optativa 17204260 Perifèrics en Instal∙lacions d'Automatització * 3 Optativa 17214242 Perifèrics en Instal∙lacions d'Automatització * 3
Optativa 17204215 Sensors i Actuadors Industrials * 6 Optativa 17214208 Sensors i Actuadors Industrials * 6
Optativa 17204216 Representació Gràfica d'Instal∙lacions * 3 Optativa 17214209 Representació Gràfica d'Instal∙lacions * 3
Optativa 17204217 Tècniques de Comunicació Professional * 3 Optativa 17214210 Tècniques de Comunicació Professional * 3
Optativa 17204218 Tecnologies de Producció d'Energia Elèctrica, Tèrmica i Fred * 3 Optativa 17214211 Tecnologies de Producció d'Energia Elèctrica, Tèrmica i Fred * 3
Optativa 17204219 Topografia i Obra Civil * 3 Optativa 17214212 Topografia i Obra Civil * 3
Optativa 17204220 Transferència de Calor en Sistemes Electrònics * 3 Optativa 17214213 Transferència de Calor en Sistemes Electrònics * 3
Optativa 17204205 Aplicacions amb Microcontroladors * 3 Optativa 17214214 Aplicacions amb Microcontroladors * 3
Optativa 17204209 Innovació i Emprenedoria * 3 Optativa 17214218 Innovació i Emprenedoria * 3
Optativa 17204211 Transmissió de Dades * 3 Optativa 17214220 Transmissió de Dades * 3
Optativa 17204203 Activitats Universitàries Reconegudes I * 3 Optativa 17214203 Activitats Universitàries Reconegudes I * 3
Optativa 17204256 Activitats Universitàries Reconegudes II * 3 Optativa 17214239 Activitats Universitàries Reconegudes II * 3

*Només en els casos en què l'estudiant canviï d'un dels graus a un altre del mateix Programa Formatiu de Grau (PFG) el reconeixement d'aquestes assignatures no tindrà cost. Si l'estudiant ja ha finalitzat un dels graus que formen part del PFG o cursa simultàniament dos graus del mateix PFG haurà d'abonar el preu dels crèdits reconeguts segons estableix el decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

Reconeixements entre el Grau d'Enginyeria Elèctrica i el Grau d'Enginyeria Informàtica

GEI 1.0

GRAU D'ENGINYERIA ELÈCTRICA GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 17214007 Àlgebra Lineal * 6 1r 17234007 Àlgebra Lineal * 6
1r 17214005 Anàlisi Matemàtica I * 6 1r 17234005 Anàlisi Matemàtica I * 6
1r 17214006 Anàlisi Matemàtica II * 6 1r 17234006 Anàlisi Matemàtica II * 6
1r 17214102 Anglès Tècnic * 6 1r 17234102 Anglès Tècnic * 6
1r 17214008 Economia i Organització d'Empreses * 6 1r 17234008 Economia i Organització d'Empreses * 6
1r 17214003 Física I * 6 1r 17234003 Física I * 6
1r 17214004 Física II * 6 1r 17234004 Física II * 6
1r 17214002 Fonaments de Computadors * 6 1r 17234002 Fonaments de Computadors * 6
1r 17214001 Fonaments de Programació * 6 1r 17234001 Fonaments de Programació I * 6
1r 17214101 Orientació Professional i Acadèmica * 6 1r 17234101 Orientació Professional i Acadèmica * 6
Optativa 17214216 Història de l'Enginyeria 6 Optativa 17234207 Història de l'Enginyeria 6

*Només en els casos en què l'estudiant canviï d'un dels graus a un altre del mateix Programa Formatiu de Grau (PFG) el reconeixement d'aquestes assignatures no tindrà cost. Si l'estudiant ja ha finalitzat un dels graus que formen part del PFG o cursa simultàniament dos graus del mateix PFG haurà d'abonar el preu dels crèdits reconeguts segons estableix el decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

GEI 2.0

GRAU D'ENGINYERIA ELÈCTRICA GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 17214007 Àlgebra Lineal * 6 1r 17234007 Àlgebra Lineal * 6
1r 17214005 Anàlisi Matemàtica I * 6 1r 17234005 Anàlisi Matemàtica I * 6
1r 17214006 Anàlisi Matemàtica II * 6 1r 17234006 Anàlisi Matemàtica II * 6
1r 17214102 Anglès Tècnic * 6 1r 17234102 Anglès Tècnic * 6
1r 17214008 Economia i Organització d'Empreses *  6 1r 17234008 Economia i Organització d'Empreses *  6
1r 17214002 Fonaments de Computadors * 6 1r 17234002 Fonaments de Computadors * 6
1r 17214001 Fonaments de Programació * 6 1r 17234001 Fonaments de Programació I * 6
1r 17214101 Orientació Professional i Acadèmica * 6 1r 17234101 Orientació Professional i Acadèmica * 6
Optativa 17214216 Història de l'Enginyeria * 6 Optativa 17234207 Història de l'Enginyeria * 6
Reconeixement des del Grau d’Enginyeria Elèctrica Grau d’Enginyeria Informàtica (sentit únic)
1r 17214004 Física II *  6 1r 17234013 Física * 6

*Només en els casos en què l'estudiant canviï d'un dels graus a un altre del mateix Programa Formatiu de Grau (PFG) el reconeixement d'aquestes assignatures no tindrà cost. Si l'estudiant ja ha finalitzat un dels graus que formen part del PFG o cursa simultàniament dos graus del mateix PFG haurà d'abonar el preu dels crèdits reconeguts segons estableix el decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

GEI 3.0

GRAU D'ENGINYERIA ELÈCTRICA GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 17214007 Àlgebra Lineal * 6 1r 17234007 Àlgebra Lineal * 6
1r 17214005 Anàlisi Matemàtica I * 6 1r 17234005 Anàlisi Matemàtica I * 6
1r 17214006 Anàlisi Matemàtica II * 6 1r 17234006 Anàlisi Matemàtica II * 6
1r 17214102 Anglès Tècnic * 6 1r 17234270 Anglès Tècnic * 6
1r 17214008 Economia i Organització d'Empreses *  6 1r 17234008 Economia i Organització d'Empreses *  6
1r 17214002 Fonaments de Computadors * 6 1r 17234002 Fonaments de Computadors * 6
1r 17214001 Fonaments de Programació * 6 1r 17234001 Fonaments de Programació I * 6
1r 17214101 Orientació Professional i Acadèmica * 6 1r 17234101 Orientació Professional i Acadèmica * 6
Optativa 17214216 Història de l'Enginyeria * 6 Optativa 17234207 Història de l'Enginyeria * 6
Reconeixement des del Grau d'Enginyeria Elèctrica Grau d'Enginyeria Informàtica (sentit únic)
1r 17214004 Física II * 6 1r 17234013 Física * 6

*Només en els casos en què l'estudiant canviï d'un dels graus a un altre del mateix Programa Formatiu de Grau (PFG) el reconeixement d'aquestes assignatures no tindrà cost. Si l'estudiant ja ha finalitzat un dels graus que formen part del PFG o cursa simultàniament dos graus del mateix PFG haurà d'abonar el preu dels crèdits reconeguts segons estableix el decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

Reconeixements entre el Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i el Grau d’Enginyeria Informàtica

GEI 1.0

GRAU D'ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 17204007 Àlgebra Lineal * 6 1r 17234007 Àlgebra Lineal * 6
1r 17204005 Anàlisi Matemàtica I * 6 1r 17234005 Anàlisi Matemàtica I * 6
1r 17204006 Anàlisi Matemàtica II * 6 1r 17234006 Anàlisi Matemàtica II * 6
1r 17204003 Física I* 6 1r 17234003 Física I* 6
1r 17204004 Física II* 6 1r 17234004 Física II* 6
1r 17204102 Anglès Tècnic * 6 1r 17234102 Anglès Tècnic * 6
1r 17204008 Economia i Organització d'Empreses * 6 1r 17234008 Economia i Organització d'Empreses * 6
1r 17204002 Fonaments de Computadors * 6 1r 17234002 Fonaments de Computadors * 6
1r 17204001 Fonaments de Programació * 6 1r 17234001 Fonaments de Programació I * 6
1r 17204101 Orientació Professional i Acadèmica * 6 1r 17234101 Orientació Professional i Acadèmica * 6
Optativa 17204207 Història de l'Enginyeria 6 Optativa 17234207 Història de l'Enginyeria 6

 *Només en els casos en què l'estudiant canviï d'un dels graus a un altre del mateix Programa Formatiu de Grau (PFG) el reconeixement d'aquestes assignatures no tindrà cost. Si l'estudiant ja ha finalitzat un dels graus que formen part del PFG o cursa simultàniament dos graus del mateix PFG haurà d'abonar el preu dels crèdits reconeguts segons estableix el decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

GEI 2.0

GRAU D'ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 17204007 Àlgebra Lineal * 6 1r 17234007 Àlgebra Lineal * 6
1r 17204005 Anàlisi Matemàtica I * 6 1r 17234005 Anàlisi Matemàtica I * 6
1r 17204006 Anàlisi Matemàtica II * 6 1r 17234006 Anàlisi Matemàtica II * 6
1r 17204102 Anglès Tècnic * 6 1r 17234102 Anglès Tècnic * 6
1r 17204008 Economia i Organització d'Empreses * 6 1r 17234008 Economia i Organització d'Empreses *  6
1r 17204002 Fonaments de Computadors * 6 1r 17234002 Fonaments de Computadors * 6
1r 17204001 Fonaments de Programació * 6 1r 17234001 Fonaments de Programació I * 6
1r 17204101 Orientació Professional i Acadèmica * 6 1r 17234101 Orientació Professional i Acadèmica * 6
Optativa 17204207 Història de l'Enginyeria * 6 Optativa 17234207 Història de l'Enginyeria * 6
Reconeixement des del Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica al Grau d’Enginyeria Informàtica (sentit únic)
1r 17204004 Física II * 6 1r 17234013 Física * 6

*Només en els casos en què l'estudiant canviï d'un dels graus a un altre del mateix Programa Formatiu de Grau (PFG) el reconeixement d'aquestes assignatures no tindrà cost. Si l'estudiant ja ha finalitzat un dels graus que formen part del PFG o cursa simultàniament dos graus del mateix PFG haurà d'abonar el preu dels crèdits reconeguts segons estableix el decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

GEI 3.0

GRAU D'ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 17204007 Àlgebra Lineal * 6 1r 17234007 Àlgebra Lineal * 6
1r 17204005 Anàlisi Matemàtica I * 6 1r 17234005 Anàlisi Matemàtica I * 6
1r 17204006 Anàlisi Matemàtica II * 6 1r 17234006 Anàlisi Matemàtica II * 6
1r 17204102 Anglès Tècnic * 6 1r 17234270 Anglès Tècnic * 6
1r 17204008 Economia i Organització d'Empreses * 6 1r 17234008 Economia i Organització d'Empreses *  6
1r 17204002 Fonaments de Computadors * 6 1r 17234002 Fonaments de Computadors * 6
1r 17204001 Fonaments de Programació * 6 1r 17234001 Fonaments de Programació I * 6
1r 17204101 Orientació Professional i Acadèmica * 6 1r 17234101 Orientació Professional i Acadèmica * 6
Optativa 17204207 Història de l'Enginyeria * 6 Optativa 17234207 Història de l'Enginyeria * 6
Reconeixement des del Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica al Grau d'Enginyeria Informàtica (sentit únic)
1r 17204004 Física II * 6 1r 17234013 Física * 6

*Només en els casos en què l'estudiant canviï d'un dels graus a un altre del mateix Programa Formatiu de Grau (PFG) el reconeixement d'aquestes assignatures no tindrà cost. Si l'estudiant ja ha finalitzat un dels graus que formen part del PFG o cursa simultàniament dos graus del mateix PFG haurà d'abonar el preu dels crèdits reconeguts segons estableix el decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

Reconeixements entre el Doble Grau d’Enginyeria Elèctrica/Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i el Grau d’Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions
DOBLE GRAU D'ENGINYERIA ELÈCTRICA  I ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA GRAU D'ENGINYERIA DE SISTEMES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 17904007 Àlgebra Lineal * 6 1r 17244007 Àlgebra Lineal * 6
1r 17904005 Anàlisi Matemàtica I * 6 1r 17244005 Anàlisi Matemàtica I * 6
1r 17904006 Anàlisi Matemàtica II * 6 1r 17244006 Anàlisi Matemàtica II * 6
1r 17904003 Física I * 6 1r 17244003 Física I * 6
1r 17904004 Física II * 6 1r 17244004 Física II * 6
1r 17904102 Anglès Tècnic * 6 1r 17244102 Anglès Tècnic * 6
1r 17904008 Economia i Organització d'Empreses * 6 1r 17244008 Economia i Organització d'Empreses * 6
1r 17904002 Fonaments de Computadors * 6 1r 17244002 Fonaments de Computadors * 6
1r 17904001 Fonaments de Programació * 6 1r 17244001 Fonaments de Programació I * 6
1r 17904101 Orientació Professional i Acadèmica * 6 1r 17244101 Orientació Professional i Acadèmica * 6
2n 17904116 Electrònica Digital 6 2n 17244105 Electrònica Digital 6

*Només en els casos en què l'estudiant canviï d'un dels graus a un altre del mateix Programa Formatiu de Grau (PFG) el reconeixement d'aquestes assignatures no tindrà cost. Si l'estudiant ja ha finalitzat un dels graus que formen part del PFG o cursa simultàniament dos graus del mateix PFG haurà d'abonar el preu dels crèdits reconeguts segons estableix el decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

Reconeixements entre el Doble Grau d'Enginyeria Elèctrica/Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i el Grau d'Enginyeria Biomèdica
DOBLE GRAU D'ENGINYERIA ELÈCTRICA I ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA GRAU D'ENGINYERIA BIOMÈDICA
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 17904007 Àlgebra Lineal 6 1r 17254007 Àlgebra Lineal 6
1r 17904006 Anàlisi Matemàtica II 6 1r 17254006 Anàlisi Matemàtica 6
1r 17904003 Física I 6 1r 17254003 Física I 6
1r 17904004 Física II 6 1r 17254004 Física II 6
1r 17904008 Economia i Organització d'Empreses 6 1r 17254008 Economia i Organització d'Empreses 6
1r 17904002 Fonaments de Computadors 6 1r 17254002 Fonaments de Computadors 6
1r 17904001 Fonaments de Programació 6 1r 17254001 Fonaments de Programació 6
1r 17904101 Orientació Professional i Acadèmica 6 1r 17254101 Orientació Professional i Acadèmica 6
2n 17904116 Electrònica Digital 6 3r 17254108 Electrònica Digital 6
Reconeixements entre el Doble Grau d’Enginyeria Elèctrica/Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i el Grau d’Enginyeria Informàtica

GEI 1.0

DOBLE GRAU D'ENGINYERIA ELÈCTRICA I ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 17904007 Àlgebra Lineal * 6 1r 17234007 Àlgebra Lineal * 6
1r 17904005 Anàlisi Matemàtica I * 6 1r 17234005 Anàlisi Matemàtica I * 6
1r 17904006 Anàlisi Matemàtica II * 6 1r 17234006 Anàlisi Matemàtica II *  
1r 17904003 Física I * 6 1r 17234003 Física I * 6
1r 17904004 Física II * 6 1r 17234004 Física II * 6
1r 17904008 Economia i Organització d'Empreses * 6 1r 17234008 Economia i Organització d'Empreses * 6
1r 17904002 Fonaments de Computadors * 6 1r 17234002 Fonaments de Computadors * 6
1r 17904001 Fonaments de Programació * 6 1r 17234001 Fonaments de Programació I * 6
1r 17904101 Orientació Professional i Acadèmica * 6 1r 17234101 Orientació Professional i Acadèmica * 6
1r 17904102 Anglès Tècnic * 6 1r 17234102 Anglès Tècnic * 6

*Només en els casos en què l'estudiant canviï d'un dels graus a un altre del mateix Programa Formatiu de Grau (PFG) el reconeixement d'aquestes assignatures no tindrà cost. Si l'estudiant ja ha finalitzat un dels graus que formen part del PFG o cursa simultàniament dos graus del mateix PFG haurà d'abonar el preu dels crèdits reconeguts segons estableix el decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

GEI 2.0

DOBLE GRAU D'ENGINYERIA ELÈCTRICA I ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 17904007 Àlgebra Lineal * 6 1r 17234007 Àlgebra Lineal * 6
1r 17904005 Anàlisi Matemàtica I * 6 1r 17234005 Anàlisi Matemàtica I * 6
1r 17904006 Anàlisi Matemàtica II * 6 1r 17234006 Anàlisi Matemàtica II * 6
1r 17904008 Economia i Organització d'Empreses * 6 1r 17234008 Economia i Organització d'Empreses *  6
1r 17904002 Fonaments de Computadors * 6 1r 17234002 Fonaments de Computadors * 6
1r 17904001 Fonaments de Programació * 6 1r 17234001 Fonaments de Programació I * 6
1r 17904101 Orientació Professional i Acadèmica * 6 1r 17234101 Orientació Professional i Acadèmica * 6
1r 17904102 Anglès Tècnic * 6 1r 17234270 Anglès Tècnic * 6
Reconeixement des del Doble Grau d’Enginyeria Elèctrica i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica al Grau d’Enginyeria Informàtica (sentit únic)
1r 17904004 Física II * 6 1r 17234013 Física * 6

*Només en els casos en què l'estudiant canviï d'un dels graus a un altre del mateix Programa Formatiu de Grau (PFG) el reconeixement d'aquestes assignatures no tindrà cost. Si l'estudiant ja ha finalitzat un dels graus que formen part del PFG o cursa simultàniament dos graus del mateix PFG haurà d'abonar el preu dels crèdits reconeguts segons estableix el decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

GEI 3.0

DOBLE GRAU D'ENGINYERIA ELÈCTRICA I ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 17904007 Àlgebra Lineal * 6 1r 17234007 Àlgebra Lineal * 6
1r 17904005 Anàlisi Matemàtica I * 6 1r 17234005 Anàlisi Matemàtica I * 6
1r 17904006 Anàlisi Matemàtica II * 6 1r 17234006 Anàlisi Matemàtica II * 6
1r 17904008 Economia i Organització d'Empreses * 6 1r 17234008 Economia i Organització d'Empreses *  6
1r 17904002 Fonaments de Computadors * 6 1r 17234002 Fonaments de Computadors * 6
1r 17904001 Fonaments de Programació * 6 1r 17234001 Fonaments de Programació I * 6
1r 17904101 Orientació Professional i Acadèmica * 6 1r 17234101 Orientació Professional i Acadèmica * 6
1r 17904102 Anglès Tècnic * 6 optativa  17234102 Anglès Tècnic * 6
Reconeixement des del Doble Grau d'Enginyeria Elèctrica i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica al Grau d'Enginyeria Informàtica (sentit únic)
1r 17904004 Física II * 6 1r 17234013 Física * 6

*Només en els casos en què l'estudiant canviï d'un dels graus a un altre del mateix Programa Formatiu de Grau (PFG) el reconeixement d'aquestes assignatures no tindrà cost. Si l'estudiant ja ha finalitzat un dels graus que formen part del PFG o cursa simultàniament dos graus del mateix PFG haurà d'abonar el preu dels crèdits reconeguts segons estableix el decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.