saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Psicologia (2009): Taula d'adaptació

ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT
(Llicenciatura en Psicologia)
ASSIGNATURES NOU PLA
(Grau de Psicologia)
Codi Denominació Crèdits Codi Denominació ECTS
11161240 Administració de Test Via Internet 6 11204220 Administració de Test a través d'Internet 6
11161229 Alteracions de la Memòria 4,5 11204250 Alteracions de la Memòria 6
11162276 Alteracions del Llenguatge 6 11204254 Trastorns del Llenguatge 6
11161104 Anàlisi del Comportament Psicosocial: Estratègies i Mètodes 4,5 --- --- ---
11161101 Aprenentatge i condicionament 4,5 11204102 Aprenentatge i Condicionament 3
11161215 Avaluació Clínica 4,5 11204271 Avaluació Clínica 3
11161001 Avaluació Psicològica 9 11204113

11204114
Avaluació i Diagnòstic Psicològic I
i
Avaluació i Diagnòstic Psicològic II
6

3
11162280 Bilingüisme 4,5 11204257 Bilingüisme i Adquisició de Segones Llengües 6
11161204 Cognició i Conflictes Interpersonals 6 11204209 Gestió i Resolució de Conflictes Interpersonals en Contextos Educatius 6
11161106 Desenvolupament Cognitiu 4,5 11204109 Desenvolupament Cognitiu 6
11161011 Desenvolupament de l'Adult i de la Vellesa 4,5 --- --- ---
11161102 Desenvolupament Psicomotriu 4,5 11204108 Desenvolupament Psicomotriu 6
11161103 Desenvolupament Socioafectiu 4,5 11204006 Desenvolupament Socioafectiu 6
11162256 Diagnòstic en Educació 6 11204206 Avaluació Psicopedagògica en Educació 6
11162252 Dificultats d'Aprenentatge i Intervenció Psicopedagògica 6 11204204 Dificultats d'Aprenentatge 6
11161241 Dissenys en Investigació Aplicada 6 11204221 Dissenys en Investigació Aplicada 6
11161236 Dissenys Experimentals Multivariants 6 11204217 Dissenys Experimentals Multivariants 6
11161248 Drogodependències 6 11204240 Psicofarmacologia i Drogodependències 6
11161206 Educació Emocional en la Infància i en l'Adolescència 4,5 11204210 Intervenció Psicoeducativa en l'Àmbit de les Emocions 3
11161225 Emoció, Ansietat i Estrès 6 11204248 Emoció, Ansietat i Estrès 6
11161224 Ergonomia 6 11204252 Bases Psicològiques del Disseny Ergonòmic 3
11162274 Ergonomia Aplicada a la Psicologia del Treball 4,5 11204232 Ergonomia Aplicada al Treball 3
11161008 Fonaments de Neurociència 9 11204004 Fonaments de Psicobiologia 6
11162273 Formació de Personal 4,5 11204231 Formació de Personal 3
11161244 Genètica de la Conducta 4,5 11204241 Genètica de la Conducta 3
11161002 Història de la Psicologia 6 11204001 Història de la Psicologia  6
11162282 Intel·ligència Artificial i Xarxes Neuronals 4,5 11204258 Intel·igència Artificial i Xarxes Neuronals 6
11162262 Intervenció Familiar 6 11204269 Teràpia Familiar 6
11162254 Intervenció Psicoeducativa en el Context Familiar 6 11204201 Intervenció Psicoeducativa en la Primera Infància 6
11161205 Intervenció Psicoeducativa en la Vellesa 6 11204203 Psicogerontologia 6
11162110 Intervenció Psicològica 9 11204121 Intervenció en Psicologia Clínica 6
11161203 Intervenció Psicomotriu 6 11204211 Intervenció Psicomotriu 6
11161201 Intervenció Psicopedagògica en els Trastorns del Desenvolupament 6 11204208 Intervenció Psicoeducativa en Trastorns del Desenvolupament 6
11161226 La Memòria en la Vida Quotidiana 4,5 11204249 La Memòria en la Vida Quotidiana 6
11161238 Mètodes Informàtics en Psicologia 6 11204220 Administració de Test a través d'Internet 6
11161234 Models d'Equacions Estructurals: Aplicacions Informàtiques amb LISREL 6 11204213 Models d'Equacions Estructurals en Ciències del Comportament 6
11161006 Motivació i Emoció 6 11204007 Motivació i Emoció 6
11162109 Neuropsicobiologia Clínica 6 11204238 Models Biològics dels Trastorns Mentals 3
11161251 Neuropsicologia 6 11204105

11204239
Neuropsicologia I
i
Neuropsicologia II
3

3
11161232 Paquets Informàtics en l'Anàlisi de Dades 6 11204215 Paquets Informàtics en l'Anàlisi de Dades 6
11161005 Percepció i Atenció 9 11204101 Percepció i Atenció 6
11161211 Personalitat i Conducta Antisocial 4,5 11204272 Psicologia de la Delinqüència i de la Conducta Antisocial 3
11162015 Pràcticum 9 11204401 Pràctiques Externes 12
11161247 Psicobiologia del Cicle Vital 4,5 11204246 Psicobiologia del Cicle Vital 6
11161003 Psicoestadística 12 11204002

11204110
Estadística en Ciències del Comportament I
i
Estadística en Ciències del Comportament II
6

3
11161220 Psicologia Comercial i del Consum 4,5 11204226 Psicologia Comercial i del Consum 3
11161218 Psicologia Comunitària 4,5 11204224 Psicologia Comunitària  3
11162017 Psicologia de l'Educació 4,5 11204117 Psicologia de l'Educació I 3
11162111 Psicologia de la Comunicació 4,5 --- --- ---
11162018 Psicologia de la Instrucció 6 11204118 Psicologia de l'Educació II 6
11161007 Psicologia de la Memòria 6 11204103 Psicologia de la Memòria 6
11161012

11161013
Psicologia de la personalitat
i
Psicologia Diferencial
4,5

4,5
11204008 Personalitat i Diferències Individuals 6
11162263 Psicologia de la Salut 4,5 11204265 Psicologia de la Salut 6
11161010 Psicologia del Desenvolupament 9 --- --- ---
11162021 Psicologia del Llenguatge 6 11204119 Llenguatge i Comunicació 6
11162020 Psicologia del Pensament 4,5 11204120 Pensament i Resolució de Problemes  6
11162019 Psicologia dels Grups i de les Organitzacions 9 11204115

11204116
Psicologia dels Grups
i
Psicologia de les Organitzacions
3

6
11162268 Psicologia dels Recursos Humans 4,5 11204228 Psicologia dels Recursos Humans 3
11161105 Psicologia Experimental 9 11204111 Psicologia Experimental 6
11161009 Psicologia Fisiològica 9 11204005

11204104
Psicologia Biològica I
i
Psicologia Biològica II
6

6
11161217 Psicologia Jurídica 4,5 11204223 Psicologia Jurídica 6
11161014 Psicologia Social 9 11204003 Psicologia Social 6
11161107 Psicologia Social Aplicada 4,5 11204112 Psicologia Social Aplicada 6
11161216 Psicologia Social de l'Esport 4,5 11204222 Psicologia Social de l'Esport 3
11161004 Psicometria 6 11204010 Psicometria 6
11162259 Psicopatologia de l'Adult 4,5 11204261 Psicopatologia de l'Adult 6
11162260 Psicopatologia del Nen i de l'Adolescent 4,5 11204262 Psicopatologia del Nen i de l'Adolescent I 6
11162016 Psicopatologia i Tècniques d'Intervenció i Tractament Psicològic 9 11204106

11204107
Psicopatologia I
i
Psicopatologia II
6

6
11162275 Salut Laboral 4,5 11204233 Salut Laboral 3
11162272 Selecció de Personal 4,5 11204230 Selecció de Personal 3
11162258 Tècnica Psicoanalítica 6 11204259 Tècnica Psicoanalítica 6
11162257 Tècniques Cognitivo-Conductuals 4,5 11204260 Tècniques Cognitivo-Conductuals  6
11161233 Tècniques Multivariants: Aplicacions Informàtiques amb SPSS 6 11204216 Tècniques Multivariants: Aplicacions Informàtiques amb SPSS 6
11161214 Tècniques Projectives 6 11204264 Tècniques Projectives 6
11161108 Teories i Sistemes Contemporanis en Psicologia 4,5 --- --- ---
11162266 Teràpia de Grup 4,5 11204267 Teràpia Grupal 3
11162112 Trastorns del Desenvolupament 6 --- --- ---
--- --- --- 11204207 Observació i Anàlisi de Pràctiques Educatives 6
--- --- --- 11204209 Psicologia del Treball 6
Per reconèixer l’assignatura de Seminaris Interdisciplinaris, cladrà escollir una de les següents assignatures:      
11161237 Administració de Treballs Experimentals Via Internet 6 11204276 Seminaris Interdisciplinaris 3
11162281 Adquisició del Llenguatge 4,5
11161228 Aprenentatge Humà 4,5
11162279 Cognició i Comunicació Animal 4,5
11161239 Construccions d'Escales i Tests Informatitzats 6
11162261 Deontologia Professional 4,5
11162269 Desenvolupament Organitzacional 4,5
11162270 Direcció, Comunicació i Participació en les Organitzacions 4,5
11161242 Elaboració de Qüestionaris d'Opinió Via Internet 6
11161235 Estadística Aplicada a la Genètica de la Conducta 6
11161250 Etologia 4,5
11161230 Factors Atencionals i Rendiment Psicològic 4,5
11162271 Grups i Equips de Treball 4,5
11162278 Intel·ligència i Creativitat 4,5
11161213 Intel·ligència i Delinqüència 4,5
11161208 Intervenció Primerenca 4,5
11161227 Memòria i Testimonis 4,5
11162253 Models d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica 6
11161245 Neurofisiologia 4,5
11161209 Personalitat i Salut 4,5
11161231 Processos Psicològics en l'Activitat Esportiva 4,5
11161249 Psicobiologia de les Conductes Primàries 4,5
11161246 Psicoendocrinologia 4,5
11161243 Psicofarmacologia 4,5
11161222 Psicologia Ambiental 4,5
11161207 Psicologia de la Deficiència Mental 4,5
11161221 Psicologia de la Persuasió 4,5
11161202 Psicologia de la Superdotació 6
11162277 Psicologia de l'Art 6
11161210 Psicologia Diferencial de la Intel·ligència i la Creativitat 4,5
11161223 Psicologia Econòmica 4,5
11162255 Psicologia Infantil Escolar 4,5
11161219 Psicologia Social i Problemes Socials 4,5
11162267 Psicopatologia del Llenguatge 4,5
11162265 Teràpia de Parella 4,5
11162264 Teràpia Sexual 4,5
11161212 Test, Intel·ligència i Creativitat 4,5