saltar al contingut principal
Cercar
URV

Assignatura Optativa: Activitats Universitàries Reconegudes

FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

Ensenyament Núm. crèdits
Educació Infantil 3
Doble titulació de Grau d'Educació Infantil i Educació Primària amb menció d'Anglès No n’hi ha
Educació Primària 3
Educació Social 3
Pedagogia 3
Psicologia 3

FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA

Ensenyament Núm. crèdits
Administració i Direcció d'Empreses Dues assignatures de 3 crèdits
Economia                                                                                                                              Dues assignatures de 3 crèdits
Finances i Comptabilitat Dues assignatures de 3 crèdits
Doble titulació de grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret No n'hi ha
Doble titulació de grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Finances i Comptabilitat Dues assignatures de 3 crèdits

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES

Ensenyament Núm. crèdits
Doble titulació de grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret No n'hi ha
Dret 4
Doble titulació de grau de Dret i Relacions Laborals i Ocupació No n'hi ha
Relacions Laborals i Ocupació 3
Treball Social 6

FACULTAT D'ENOLOGIA

Ensenyament Núm. crèdits
Biotecnologia Dues assignatures de 3 crèdits
Doble titulació de grau Biotecnologia i Bioquímica i Biologia Molecular Dues assignatures de 3 crèdits
Doble titualció de grau de Biotecnologia i Enginyeria Informàtica No n'hi ha
Enologia (2009) Dues assignatures de 3 crèdits
Enologia (2014) 3

FACULTAT DE LLETRES

Ensenyament Núm. crèdits
Anglès 6
Antropologia i Evolució Humana 3
Comunicació Audiovisual 6
Història 2008 3
Història 2018 6
Història de l'Art 2008 Dues assignatures de 3 crèdits
Història de l'Art i Arqueologia 2018 6
Llengua i Literatura Catalanes 3
Llengua i Literatura Hispàniques 6
Periodisme 6
Publicitat i Relacions Públiques 6

FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

Ensenyament Núm. crèdits
Fisioteràpia 3
Medicina 3
Nutrició Humana i Diètetica 3

FACULTAT DE QUÍMICA

Ensenyament Núm. crèdits
Bioquímica i Biologia Molecular 3
Doble titulació de Biotecnologia i Bioquímica i Biologia Molecular Dues assignatures de 3 crèdits
Química 3

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA 

Ensenyament Núm. crèdits
Arquitectura Dues assignatures de 3 crèdits

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA

Ensenyament Núm. crèdits
Enginyeria Biomèdica Dues assignatures de 3 crèdits
Enginyeria Elèctrica Dues assignatures de 3 crèdits
Doble titulació de grau d'Enginyeria Elèctrica i d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica No n'hi ha
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Dues assignatures de 3 crèdits
Enginyeria Informàtica Dues assignatures de 3 crèdits
Doble titulació de grau d'Enginyeria Informàtica i Biotecnologia No n'hi ha
Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions Dues assignatures de 3 crèdits
Enginyeria Telemàtica Dues assignatures de 3 crèdits
Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils Dues assignatures de 3 crèdits

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA QUÍMICA

Ensenyament Núm. crèdits
Enginyeria Agroalimentària Dues assignatures de 3 crèdits
Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris Dues assignatures de 3 crèdits
Enginyeria Mecànica Dues assignatures de 3 crèdits
Enginyeria Química Dues assignatures de 3 crèdits
Tècniques de Bioprocessos Alimentaris Dues assignatures de 3 crèdits

FACULTAT D'INFERMERIA

Ensenyament Núm. crèdits
Infermeria 2009 Dues assignatures de 3 crèdits
Infermeria 2016 Dues assignatures de 3 crèdits

FACULTAT DE TURISME I GEOGRAFIA

Ensenyament Núm. crèdits
Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat Dues assignatures de 3 crèdits
Geografia i Ordenació del Territori Dues assignatures de 3 crèdits
Gestió en Turisme i Hoteleria Dues assignatures de 3 crèdits
Turisme Dues assignatures de 3 crèdits