saltar al contingut principal
Cercar
URV

Procediment a seguir un cop finalitzada l'automatrícula

Un cop finalitzada la matrícula, el doctorand rep un correu electrònic de confirmació. Després, cal tenir en compte el següent:

Impressió del rebut

Necessàriament s'ha d'imprimir o quedar amb una còpia del rebut de matrícula, el qual:

Es pot imprimir a través dels meus rebuts.

Comprovació de les dades de matrícula

En el rebut es troba informació sobre el contingut de la matrícula.

En el mateix rebut s'informa de l'import que cal abonar, així com del número de compte corrent on s'ha domiciliat l'import, si s’ha escollit aquesta forma de pagament.

Dades personals

Si s'ha canviat l'adreça, en el moment de l'automatricula es podrà fer la modificació corresponent: apartat de dades personals. Es pot comprovar quina és la informació que consta actualment aquí.

L'actualització de les dades és un tema important, perquè quan la URV s'ha de posar en contacte amb els doctorands ho fa a través de les dades que consten al sistema informàtic.

Lliurament de material

La URV ofereix als doctorands que es matriculen el material següent:

- Una carpeta
- Una agenda

Des del centre us indicaran el sistema de distribució.

Justificant d'exempció de preus de matrícula

Si en el moment de la matrícula no constava al sistema el dret a l'exempció dels preus, però s'està en disposició d'acreditar-ho posteriorment, cal presentar-lo al Servei de Gestió Acadèmica abans del termini establert per Normativa acadèmica i de matrícula de Doctorat.

Tipus d'exempcions:

- Família nombrosa, víctimes d'actes terroristes, víctimes de violència masclista en l’àmbit de la parella, i discapacitat d'un mínim d'un 33%.