saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster interuniversitari en Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement

Màster interuniversitari en Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement - 16a edició

Admissió

El màster s’adreça a docents, gestors educatius o dissenyadors instruccionals i, més àmpliament, a titulats universitaris amb motivació i experiència en àmbits afins a l'Educació, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i l’Enginyeria Informàtica.

Les persones candidates cal que tinguin força motivació per la innovació educativa, a més d’un nivell d’usuari avançat en l’ús de les TIC, de tal manera que es garanteixi un seguiment adequat dels continguts tractats en cadascuna de les matèries.

A més, és important destacar la necessitat que l’estudiant sigui responsable i autònom. Tot i que la no presencialitat s’adapta a cadascun dels alumnes, es requereix prou responsabilitat per treballar de manera continuada en la realització i el seguiment de cadascuna de les matèries.

Les característiques personals més valorades són:

  • Motivació per la innovació educativa.
  • Coneixements tècnics.
  • Autonomia.
  • Responsabilitat.

Documentació específica 

La documentació general obligatòria per fer la preinscripció.

Criteris de selecció

  1. Idoneïtat de la titulació d’origen: fins a un màxim de 40 punts.
  2. Expedient acadèmic de la titulació que dóna accés al màster: fins a un màxim de 20 punts.
  3. Currículum: fins a un màxim de 30 punts.
  4. Entrevista, si es considera necessari: fins a un màxim de 10 punts.

Es considerarà un mèrit tenir un bon domini de l’idioma anglès (es valorarà a partir d’un nivell B2).

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
master(ELIMINAR)@urv.cat