saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster interuniversitari en Planificació, Governança i Lideratge Territorial

Màster interuniversitari en Planificació, Governança i Lideratge Territorial - 7ª edició

Màster interuniversitari en Planificació, Governança i Lideratge Territorial

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 15 33 12 60
TOTALS 15 33 12 60

PRIMER CURS: Assignatures obligatòries (virtual)

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Anuals
21675301 Treball de Fi de Màster (presencial) 12
  Optatives 33
Primer quadrimestre
21675101 Dret Urbanístic i Règim Jurídic de l'Ordenació del Territori 3
21675102 Actors Territorials i Participació Ciutadana en la Gestió del Territori: Mètodes i Instruments de Planificació Participativa 3
21675103 Planificació i Gestió de Projectes Territorials 3
Assignatures obligatòries pels estudiants de l'especialitat de Planificació Territorial (URV)
Primer quadrimestre
21675104 Informació Territorial 3
21675105 Prospectiva Territorial    3
Assignatures obligatòries pels estudiants de l'especialitat d'Estratègies per a la Governança i el Lideratge Territorial (UGR-UMA)
Primer quadrimestre
21675106 Governança Territorial, Gestió Pública Estratègica i Qualitat en l'Administració Pública 3
Segon quadrimestre
21675107 Condicions i Valors pel Lideratge. Responsabilitat Social en la Gestió del Territori  3

ASSIGNATURES OPTATIVES

L'estudiant ha de cursar obligatòriament 18 ECTS d'una de les especialitats següents.
Els 18 crèdits d'assignatures optatives d'especialitat s'han de completar amb 15 crèdits optatius més entre les assignatures de la mateixa especialitat o de les optatives complementàries.

ESPECIALITAT EN PLANIFICACIÓ TERRITORIAL (URV)
Les assignatures presencials es cursen a la Facultat de Turisme i Geografia de la URV, campus de Vila-seca (Tarragona)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2021-22
Assignatures virtuals
21675203 Planejament Territorial. Anàlisi de Casos Pràctics 3
21675205 Plans de Mobilitat i  Planificació Estratègica d'Infraestructures 3
Assignatures presencials
21675206 Tècniques Qualitatives per a la Planificació Territorial 3
21675207 Tècniques Quantitatives per a la Planificació Territorial 3
21675204 Planejament Urbanístic. Anàlisi de Casos Pràctics 3
21675201 Criteris d'Urbanització del Territori: Ciutat Compacta Versus Ciutat Difusa 3
21675202 Interrelació i Col.laboració entre Municipis: La Diversitat de Formes Administratives 3
21675208 Xarxes Territorials 3 No
ESPECIALITAT EN ESTRATÈGIES PER A LA GOVERNANÇA I LIDERATGE TERRITORIAL (UGR-UMA)
Les assignatures presencials es cursen a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UGR, campus de la Cartuja (Granada) i a la Facultat de Lletres de la UMA (Málaga)
 
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2021-22
Assignatures virtuals
21675220 Intel·ligència Territorial: Innovació i Competitivitat 3
21675217 Gestió Integrada d'Àrees Litorals. Estudi de Casos 3
21675212 Estratègies de Desenvolupament i Dinamització del Món Rural 3
21675215 Estratègies per al Desenvolupament Sostenible Agrari en Espais Muntanyosos Tropicals i Mediterranis 3
21675209 Amenaces i Oportunitats Lligades a la Dinàmica del Medi Natural i Espais en Conflicte 3 No
21675216 Gestió de Riscos Ambientals de Funcionament en Espais Complexos 3
21675221 Investigació Social Aplicada als Conflictes Urbans 3
Assignatures presencials
21675214 Estratègies per la Sostenibilitat Mediambiental 3
21675211 Diferenciació Residencial i Governança Urbana  3
21675210 Determinació d’Escenaris de Canvi Climàtic 3
21675218 Gestió Pràctica  del Patrimoni Cultural. Estudi de Casos 3
21675213 Estratègies de Desenvolupament de Territoris Turístics 3
21675219 Instruments d’Anàlisi i Gestió del Paisatge 3
OPTATIVES COMPLEMENTÀRIES
L'estudiant haurà de completar els crèdits optatius amb les assignatures següents. Les assignatures de TIG requereixen un coneixement bàsic de sistemes d'informació geogràfica i del software ArcGIS
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2021-22
Assignatures virtuals de TIG
21675225 TIGs i Paisatge 3
21675228 TIGs per a l'Avaluació de la Capacitat d'Acollida del Territori 3
21675227 TIGs per a la Planificació Urbanística. Estudi de Casos 3
21675224 TIGs i Geolicalització. Estudi de Casos 3
21675223 TIGs i Anàlisi de Xarxes 3
21675226 TIGs i Prospectiva Territorial 3
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2021-22
Altres assignatures virtuals
21675203 Planejament Territorial. Anàlisi de Casos Pràctics 3
21675205 Plans de Mobilitat i  Planificació Estratègica d'Infraestructures 3
21675222 Estratègies i Tècniques d’Integració Paisatgística 3
21675217 Gestió Integrada d'Àrees Litorals. Estudi de Casos 3
21675216 Gestió de Riscos Ambientals de Funcionament en Espais Complexos  3
Assignatures presencials
21675501 Pràctiques Externes 6
CURS 2019-20 CURS 2020-21 CURS 2021-22
1r curs Tutoria 1r curs Examen 1r curs Extingit
Observacions
  • Després que les assignatures corresponents a un curs hagin passat per les fases de tutoria i examen, en el curs acadèmic immediatament següent l'estudiant pot demanar autorització per poder gaudir d'una convocatòria extraordinària d'avaluació dins d'aquell mateix curs. Si amb aquestes convocatòries no supera les assignatures, no podrà finalitzar la carrera per aquest pla d'estudis.
  • En el cas d'assignatures compartides amb el màster, el centre pot oferir docència alternativa durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
  • En les assignatures amb tutoria o docència alternativa, l'estudiant ha de pagar l'import íntegre del preu del crèdit. En les assignatures amb dret sols a examen, l'estudiant ha de pagar el 15% del preu del crèdit.
  • Els alumnes que no puguin finalitzar els estudis en aquest pla poden demanar adaptació al nou pla d'estudis implantat.
ASSIGNATURES DEL MÀSTER D’ANÀLISI I GESTIÓ DEL TERRITORI: PLANIFICACIÓ, GOVERNANÇA I LIDERATGE TERRITORIAL (2015) ASSIGNATURES DEL MÀSTER EN PLANIFICACIÓ, GOVERNANÇA I LIDERATGE TERRITORIAL (2019)
Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura Crèdits
21645106 Governança Territorial, Gestió Pública Estratègica i Qualitat en l'Administració Pública 3 21675106 Governança Territorial, Gestió Pública Estratègica i Qualitat en l'Administració Pública 3
21645107 Condicions i Valors pel Lideratge. Responsabilitat Social en la Gestió del Territori 3 21675107 Condicions i Valors pel Lideratge. Responsabilitat Social en la Gestió del Territori 3
21645101 Dret Urbanístic i Règim Jurídic de l'Ordenació del Territori 3 21675101 Dret Urbanístic i Règim Jurídic de l'Ordenació del Territori 3
21645104 Actors Territorials i Participació Ciutadana en la Gestió del Territori: Mètodes i Instruments de Planificació Participativa 3 21675102 Actors Territorials i Participació Ciutadana en la Gestió del Territori: Mètodes i Instruments de Planificació Participativa 3
21645105 Planificació i Gestió de Projectes Territorials 3 21675103 Planificació i Gestió de Projectes Territorials 3
21645102 Informació Territorial 3 21675104 Informació Territorial 3
21645103 Prospectiva Territorial 3 21675105 Prospectiva Territorial 3
21645211 TIGs per a l'Avaluació de la Capacitat d'Acollida del Territori 3 21675228 TIGs per a l'Avaluació de la Capacitat d'Acollida del Territori 3
21645212 TIGs per a la Planificació Urbanística. Estudi de Casos 3 21675227 TIGs per a la Planificació Urbanística. Estudi de Casos 3
21645213 TIGs i Geolicalització. Estudi de Casos 3 21675224 TIGs i Geolicalització. Estudi de Casos 3
21645214 TIGs i Anàlisi de Xarxes 3 21675223 TIGs i Anàlisi de Xarxes 3
21645215 TIGs i Prospectiva Territorial 3 21675226 TIGs i Prospectiva Territorial 3
21645201 TIGs i Paisatge 3 21675225 TIGs i Paisatge 3
21645216 Estratègies per la Sostenibilitat Mediambiental 3 21675214 Estratègies per la Sostenibilitat Mediambiental 3
21645219 Problemes Ambientals en Entorns Mediterranis: Canvi Climàtic, Riscs Ambientals i Usos del Sol en Espais de Interfase 3

21675209

21675210

21675216

Amenaces i Oportunitats Lligades a la Dinàmica del Medi Natural i Espais en Conflicte

o

Determinació d'Escenaris de Canvi Climàtic

o

Gestió de Riscos Ambientals de Funcionament en Espais Complexos

3

3

3

21645218 Conflictes Paisatgístics i Territorials en Espais Rurals i Urbans: Integració Paisatgística, Recursos Arquitectònics en Zones Rurals i Segregació Social Intraurbana 3

21675222

21675215

21675211

Estratègies i Tècniques d'Integració Paisatgística

o

Estratègies per al Desenvolupament Sostenible Agrari en Espais Muntanyosos Tropicals i Mediterranis

o

Diferenciació Residencial i Governança Urbana

3

3

3

21645220 Instruments d'Anàlisi i Gestió del Paisatge 3 21675219 Instruments d'Anàlisi i Gestió del Paisatge 3
21645221 Gestió Integrada d'Àrees Litorals. Estudi de Casos 3 21675217 Gestió Integrada d'Àrees Litorals. Estudi de Casos 3
21645222 Estratègies de Desenvolupament i Dinamització del Món Rural 3 21675212 Estratègies de Desenvolupament i Dinamització del Món Rural 3
21645223 Investigació Social Aplicada als Conflictes Urbans 3 21675221 Investigació Social Aplicada als Conflictes Urbans 3
21645224 Gestió Pràctica del Patrimoni Cultural. Estudi de Casos 3 21675218 Gestió Pràctica del Patrimoni Cultural. Estudi de Casos 3
21645225 Estratègies de Desenvolupament de Territoris Turístics 3 21675213 Estratègies de Desenvolupament de Territoris Turístics 3
21645217 Intel·ligència Territorial: Innovació i Competitivitat 3 21675220 Intel·ligència Territorial: Innovació i Competitivitat 3
21645202 Tècniques Qualitatives per a la Planificació Territorial 3 21675206 Tècniques Qualitatives per a la Planificació Territorial 3
21645203 Tècniques Quantitatives per a la Planificació Territorial 3 21675207 Tècniques Quantitatives per a la Planificació Territorial 3
21645204 Planejament Territorial. Anàlisi de Casos Pràctics 3 21645204 Planejament Territorial. Anàlisi de Casos Pràctics 3
21645205 Planejament Urbanístic. Anàlisi de Casos Pràctics 3 21675204 Planejament Urbanístic. Anàlisi de Casos Pràctics 3
21645206 Plans de Mobilitat i Planificació Estratègica d'Infraestructures 3 21675205 Plans de Mobilitat i Planificació Estratègica d'Infraestructures 3
21645207 Criteris d'Urbanització del Territori: Ciutat Compacta Versus Ciutat Difusa 3 21675201 Criteris d'Urbanització del Territori: Ciutat Compacta Versus Ciutat Difusa 3
21645208 Interrelació i Col.laboració entre Municipis: La Diversitat de Formes Administratives 3 21675202 Interrelació i Col.laboració entre Municipis: La Diversitat de Formes Administratives 3
21645209 Xarxes Territorials 3 21675208 Xarxes Territorials 3
21645501 Pràctiques Externes 6 21675501 Pràctiques Externes 6