saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Antropologia Mèdica i Salut Global

Màster universitari en Antropologia Mèdica i Salut Global - 11a edició

Màster universitari en Antropologia Mèdica i Salut Global

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 60 - - 60
2n 12 6 12 30
TOTALS 72 6 12 90

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
12895101 Antropologia i Ciències de la Salut 3
12895102 Demografia i Epidemiologia 6
12895103 Dissenys i Tècniques Avançades en Antropologia Mèdica I 3
12895104 Gènere i Salut 3
12895105 Salut i Societat en la Història d'Occident 6
12895106 Salut, Desenvolupament i Medi Ambient 3
12895113 Orientacions Teòriques en Antropologia Mèdica 6
Segon quadrimestre
12895107 Sistemes Mèdics 6
12895108 Alimentació, Salut i Cultura 6
12895109 Antropologia de la Dependència, l'Envelliment i les Pràctiques de Cura  3
12895110 Antropologia i Salut Global 3
12895111 Antropologia i Salut Mental 6
12895112 Dissenys i Tècniques Avançades en Antropologia Mèdica II 3
12895114 Teories sobre la Subjectivitat: Ment, Cos, Cervell 3

SEGON CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
12895115 Dissenys i Tècniques Avançades en Antropologia Mèdica III  3
12895116 Estudis Avançats en Salut Global 6
12895117 Polítiques Públiques, Desigualtat i Salut  3
12895301 Treball de Fi de Màster 12

Assignatures optatives

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2024-25
12895201 Seminari de Recerca 6
12895501 Pràctiques Acadèmiques Externes (*) 6

(*) Per poder matricular l'assignatura Pràctiques Externes, l'estudiant ha d'haver superat el 40% dels crèdits totals del màster.

CURS 2019-20 CURS 2020-21 CURS 2021-22 CURS 2022-23
1r curs Tutoria 1r curs Examen 1r curs Extingit ---
2n curs Docència 2n curs Tutoria 2n curs Examen 2n curs Extingit

Observacions

  • Després que les assignatures corresponents a un curs hagin passat per les fases de tutoria i examen, en el curs acadèmic immediatament següent l'estudiant pot gaudir de dues convocatòries extraordinàries d’avaulació dins d’aquell mateix curs. Si amb aquestes convocatòries no supera les assignatures, no podrà finalitzar la carrera per aquest pla d'estudis. 
  • En el cas d'assignatures compartides amb el màster, el centre pot oferir docència alternativa durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
  • En les assignatures amb tutoria o docència alternativa, l'estudiant ha de pagar l'import íntegre del preu del crèdit. En les assignatures amb dret sols a examen, l'estudiant ha de pagar el 20% del preu del crèdit.
  • Els alumnes que no puguin finalitzar els estudis en aquest pla poden demanar adaptació al nou pla d'estudis implantat.
ASSIGNATURES DEL MÀSTER D'ANTROPOLOGIA MÈDICA I SALUT GLOBAL (2014) ASSIGNATURES DEL MÀSTER D'ANTROPOLOGIA MÈDICA I SALUT GLOBAL (2020)
Codi  Assignatura Crèdits Codi Assignatura Crèdits
12835101 Antropologia i Ciències de la Salut 5 12895101 Antropologia i Ciències de la Salut 3
12835104 Sistemes Mèdics 5 12895107 Sistemes Mèdics 6
12835105 Salut i Societat en la Història d'Occident 5 12895105 Salut i Societat en la Història d'Occident 6
12835107 Salut Global 5 12895102 Demografia i Epidemiologia 6
12835108 Metodologia Etnogràfica en Antropologia Mèdica 5 12895103 Dissenys i Tècniques Avançades en Antropologia Mèdica I 3
12835109 Tècniques Avançades en Etnografia 5 12895112 Dissenys i Tècniques Avançades en Antropologia Mèdica II 3
12835110 Alimentació, Salut i Cultura 3 12895108 Alimentació, Salut i Cultura 6
12835111 Antropologia i Salut Global 3 12895110 Antropologia i Salut Global 3
12835112 Antropologia i Salut Mental 3 12895111 Antropologia i Salut Mental 6
12835113 Orientacions Crítiques en Antropologia Mèdica 3 12895113 Orientacions Teòriques en Antropologia Mèdica 6
12835114 Les Orientacions Fenomenològiques: Cos i Cultura 3 12895114 Teories sobre la Subjectivitat: Ment, Cos, Cervell 3
12835115 Salut, Desenvolupament i Medi Ambient 5 12895106 Salut, Desenvolupament i Medi Ambient 3
12835117 Cultura i Economia Política de les Afliccions 5 12895117 Polítiques Públiques, Desigualtat i Salut 3
12835119 Cultura i Economia Política de l'Atenció en Salut: Les Institucions Assistencials  5 12895109 Antropologia de la Dependència, l'Envelliment i les Pràctiques de Cura 3
12835120 Antropologia Mèdica Aplicada 5 12895115 Dissenys i Tècniques Avançades en Antropologia Mèdica III 3
12835121 Seminari d'Estudis Avançats 10 12895116 Estudis Avançats en Salut Global 6