saltar al contingut principal
Cercar
URV

Finançament - Centre de Recerca Urbana del Camp


Centre de Recerca Urbana del Camp

Unió Europea / European Union 
Estat / Spanish 
Títol: Servicios ecosistémicos culturales, salud y bienestar en zonas urbanas y periurbanas con clústeres petroquímicos / Cultural ecosystem services, health and well-being in urban and peri-urban areas with petrochemical clusters
Investigador Principal: Perez Albert, Maria Yolanda
Codi Oficial: PID2020-114363GB-I00
Convocatòria: Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020. Modalidad: Retos Investigación. Any 2020
Data d'Inici: 01/09/2021 Data de Finalització: 31/08/2024
Títol: El paisaje como valor colectivo. Análisis de su significado, usos y percepción social
The landscape as a common value. Analysis of its significance, uses and social perception - CHORA
Investigador Principal: Perez Albert, Maria Yolanda
Codi Oficial: CSO2017-82411-P
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica y Tècnica i d'innovació 2013-2016. Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d`Excel·lència. Subprograma Estatal de Generació del Coneixement. Projectes d`R+D
Data d'Inici: 01/01/2018 Data de Finalització: 30/06/2021
Títol: Arquitectura, Territori i Paisatge
Investigador Principal: Sardà Ferran, Jordi
Codi Oficial: 2017 SGR 00492
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 30/09/2021
Títol: PATRIARQ-CAIT
Investigador Principal: De Sola-Morales Serra, Pau|Zuaznabar Uzcudun, Guillermo
Codi Oficial: 2017 SGR 01050
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 30/09/2021
Catalunya / Catalonia 
Títol: Centre de Recerca Urbana del Camp
Investigador Principal: Toldra Domingo, Jose Maria
Codi Oficial: 2021 SGR 01019
Convocatòria: Ajuts per donar suport a l’activitat científica dels grups de recerca de Catalunya (SGR-Cat 2021)
Data d'Inici: 01/01/2022 Data de Finalització: 30/06/2025
Títol: El poblament visigòtic a Roses: del Puig Rom a l'assentament del Conjunt de la Ciutadella
Investigador Principal: Subias Pascual, Eva|Codina Reina, Maria Dolors
Codi Oficial: CLT009/18/00082
Convocatòria: Aprovació de projectes quadriennals de recerca en matèria d'arqueologia i paleontologia 2018-2021
Data d'Inici: 01/01/2018 Data de Finalització: 31/12/2021
Altres / Other 
Títol: Arquitectura, Territori i Paisatge
Investigador Principal: Sardà Ferran, Jordi
Codi Oficial: 2022PFR-URV-30
Convocatòria: Programa de Foment de la Recerca. Any 2022
Data d'Inici: 01/01/2022 Data de Finalització: 31/12/2024
Títol: Arquitectura, Territori i Paisatg
Investigador Principal: Sardà Ferran, Jordi
Codi Oficial: 2021PFR-URV-92
Convocatòria: Programa de Foment de la Recerca. Any 2021
Data d'Inici: 01/01/2021 Data de Finalització: 31/12/2023
Títol: PATRIARQ-CAIT
Investigador Principal: De Sola-Morales Serra, Pau
Codi Oficial: 2019PFR-URV-22
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts. Any 2019
Data d'Inici: 01/01/2020 Data de Finalització: 31/12/2022
Títol: Arquitectura, Territori i Paisatge
Investigador Principal: Sardà Ferran, Jordi
Codi Oficial: 2019PFR-URV-79
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts. Any 2019
Data d'Inici: 01/01/2020 Data de Finalització: 31/12/2022
Títol: PATRIARQ-CAIT
Investigador Principal: De Sola-Morales Serra, Pau
Codi Oficial: 2018PFR-URV-B2-22
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
Data d'Inici: 01/01/2019 Data de Finalització: 31/07/2021
Títol: Arquitectura, Territori i Paisatge
Investigador Principal: Sardà Ferran, Jordi
Codi Oficial: 2018PFR-URV-B2-79
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
Data d'Inici: 01/01/2019 Data de Finalització: 31/07/2021
Títol: PATRIARQ-CAIT
Investigador Principal: De Sola-Morales Serra, Pau
Codi Oficial: 2017PFR-URV-B2-22
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
Data d'Inici: 01/01/2018 Data de Finalització: 30/09/2021
Títol: Arquitectura, Territori i Paisatge
Investigador Principal: Sardà Ferran, Jordi
Codi Oficial: 2017PFR-URV-B2-79
Convocatòria: Programa de foment de l'activitat de la recerca 2014-2016.Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
Data d'Inici: 01/01/2018 Data de Finalització: 30/09/2021
Contractes d'R+D / R&D contracts 
Títol: III ADDENDA AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIO ENTRE L?AJUNTAMENT DE REUS I LA FUNDACIO URV, MITJANÇANT L?ESCOLA TECNICA SUPERIOR | D?ARQUITECTURA, PER A LA COL·LABORACIO MUTUA EN L?AMBIT DEL PATRIMONI URBA I ARQUITECTONIC
Investigador Principal: Solé Gras, Josep Maria
Codi Oficial: T22391S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Subvencions directes de recerca. Any 2022
Data d'Inici: 01/12/2022 Data de Finalització: 31/12/2022
Títol: Infraestructura i ús de la bicicleta al Camp de Tarragona: estat actual i reptes per a una mobilitat més sostenible, inclusiva i saludable (BICITGN)
Investigador Principal: Delclòs Alió, Xavier
Codi Oficial: 2022/05
Convocatòria: Ajuts no competitius de la Diputació de Tarragona gestionats per la URV. Subvencions directes de recerca. Any 2022.
Data d'Inici: 01/05/2022 Data de Finalització: 31/12/2022
Títol: FETS URBANS. GUIA D'ARQUITECTURA DE REUS
Investigador Principal: Sardà Ferran, Jordi|Solé Gras, Josep Maria
Codi Oficial: T21229S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2021.
Data d'Inici: 29/07/2021 Data de Finalització: 28/03/2022
Títol: DIRECTRIUS PER A LA REDACCIO DE PLANEJAMENT URBANISTIC DE LA CONURBACIO CENTRAL DEL CAMP DE TARRAGONA |
Investigador Principal: Frediani Sarfati, Arturo|Sardà Ferran, Jordi|Solé Gras, Josep Maria
Codi Oficial: T21079S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2021.
Data d'Inici: 01/03/2021 Data de Finalització: 30/06/2021
Títol: ESTUDI URBANISTIC DE LA PORTA DE SANT FRANCESC
Investigador Principal: Solé Gras, Josep Maria
Codi Oficial: T20311S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2020
Data d'Inici: 30/12/2020 Data de Finalització: 29/06/2021
Contractes de prestació de serveis / Contracts for the provision of services 
Títol: PROJECTE PER A L?ELABORACIO DE LA DIAGNOSI DE L'ESTAT DE L'HABITATGE A LA CONCA DE BARBERA PER A LA REDACCIO DEL PLA COMARCAL D'HABITATGE
Investigador Principal: Simon Moreno, Héctor
Codi Oficial: T22232S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2022
Data d'Inici: 25/05/2022 Data de Finalització: 24/10/2022
Títol: INFORME TECNIC PER AVALUAR LA DECLARACIO DEL MUNICIPI DE REUS COM A AREA AMB MERCAT D'HABITATGE TENS
Investigador Principal: Sardà Ferran, Jordi|Solé Gras, Josep Maria
Codi Oficial: T21174S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2021.
Data d'Inici: 28/05/2021 Data de Finalització: 27/07/2021
Títol: CONVENI PER L'ELABORACIO D'UN ESTUDI URBANISTIC
Investigador Principal: Sardà Ferran, Jordi
Codi Oficial: T20230S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca. Any 2020
Data d'Inici: 25/09/2020 Data de Finalització: 30/11/2020