saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular

Màster universitari en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular - 8a edició

Màster universitari en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 15 18 27 (obligatòria) 60
TOTALS 15 18 27 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
13685101 Introducció a la Química Computacional 6
13685102 Tècniques de Determinació Estructural 6
13685103 Seminaris Multidisciplinaris 3
13685301 Treball de Fi de Màster 27

Assignatures optatives

Obligatòriament heu de cursar dues de les assignatures marcades amb un *. L'elecció l'heu de de fer en funció de les indicacions del tutor.

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2021-22
13685205 Caracterització de Sòlids i Superfícies * 4,5 No
13685202 Materials Catalítics i Catàlisi Heterogènia * 4,5
13685203 Mètodes de Síntesi i Anàlisi Sintètica * 4,5
13685201 Química Organometàl·lica i Catàlisi Homogènia * 4,5
13685204 Síntesi Asimètrica * 4,5
13685206 Mètodes Teòrics per Determinar l'Estructura Electrònica i Molecular * 4,5
13685211 Modelització Computacional en Catàlisi i Ciència de Materials * 4,5
13685210 Química Sostenible: Una Aproximació Catalítica 4,5
13685207 Materials Polimèrics Nanoestructurats 4,5
13685208 Nanocatàlisi 4,5
13685209 Química Supramolecular 4,5
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
13685212 Determinació Estructural 4,5
13685213 Síntesi Orgànica 4,5
13685214 Espectroscòpia 4,5
13685215 Cinètica Química 4,5
13685216 Compostos Organometàl·lics 4,5
13685217 Compostos de Coordinació 4,5
13685218 Cristal·lografia 3

L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.

Afecta els estudiants amb estudis del màster en Química Teòrica i Computacional i del màster en Síntesi i Catàlisi

ASSIGNATURES DEL MÀSTER DE QUÍMICA TEÒRICA I COMPUTACIONAL (2010) ASSIGNATURES DEL MÀSTER DE SÍNTESI, CATÀLISI I DISSENY MOLECULAR
Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura Crèdits
13615102 Mètodes de la Química Quàntica 5 13685206 Mètodes Teòrics per Determinar l'Estructura Electrònica i Molecular 4,5
ASSIGNATURES DEL MÀSTER DE SÍNTESI I CATÀLISI (2009) ASSIGNATURES DEL MÀSTER DE SÍNTESI, CATÀLISI I DISSENY MOLECULAR
Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura Crèdits
13605101 Tècniques de Determinació Estructural 6 13685102 Tècniques de Determinació Estructural 6
13605102 Seminaris Multidisciplinaris 3 13685103 Seminaris Multidisciplinaris 3
13605103 Química Organometàl·lica i Catàlisi Homogènia 6 13685201 Química Organometàl·lica i Catàlisi Homogènia 4,5
13605104 Materials Catalítics i Catàlisi Heterogènia 6 13685202 Materials Catalítics i Catàlisi Heterogènia 4,5
13605105 Estereoquímica i Catàlisi Asimètrica 6 13685204 Síntesi Asimètrica 4,5
13605106 Mètodes de Síntesi i Anàlisi Sintètica 6 13685203 Mètodes de Síntesi i Anàlisi Sintètica 4,5
13605107 Química Orgànica Física i Supramolecular 6 13685209 Química Supramolecular 4,5