saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular

Màster universitari en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular - 8a edició

Màster universitari en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular

Informació acadèmica

Organització docència virtual

Donada la situació d'emergència sanitària, de forma temporal durant el curs 2020-21 els alumnes podran escollir entre cursar el primer quadrimestre de forma virtual o presencial.

Treball final de màster

Convocatòria única: juny i setembre

Guia de l’assignatura de TFM de la Facultat de Química.

Mobilitat

Opcional. Per a la realització del Treball fi de màster hi ha convenis amb universitats i empreses europees. També hi ha un conveni institucional amb el Clúster Unicat de Berlín.

Consulta els convenis de mobilitat d'aquest màster.

Qualitat

Beques específiques

Beques del Departament de Química de la URV

ICIQ

Beques de Màster URV

Doctorats relacionats