saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Recerca Avançada en Estudis Humanístics

Màster universitari en Recerca Avançada en Estudis Humanístics - 3a edició

Màster universitari en Recerca Avançada en Estudis Humanístics

Pla d'estudis

 CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 18 24 6 12 60
TOTALS 18 24 6 12 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Anuals
12875401 Pràctiques Externes 6
12875301 Treball de Fi de Màster 12
Primer quadrimestre
12875101 Comunicació i Transferència de la Recerca 6
12875102 Humanitats Digitals i Ciències Humanístiques 6
Segon quadrimestre
12875103 Gestió, Visibilitat i Avaluació de la Recerca 6

ASSIGNATURES OPTATIVES

Els estudiants poden cursar entre 18 i 21 ECTS optatius sense tenir en compte les diferents especialitats, o bé cursar els 18 ECTS d’una única especialitat (* o **) per què aquesta apareixi en la denominació del títol, i completar amb les assignatures optatives comunes fins arribar als 24 ECTS requerits .

CODI ASSIGNATURES CRÈDITS OFERTA 2020-21
12875201 Art, Política i Societat * 3
12875202 Democràcies, Dictadures, Feixismes i Populismes a Europa i Amèrica al Segle XX * 3
12875203 Guerra i Diplomàcia * 3
12875204 Intercanvis Culturals i Influències Artístiques * 3
12875205 Sociabilitats i Construccions de la Ciutadania * 3
12875206 Usos i Funcions de la Imatge * 3
CODI ASSIGNATURES CRÈDITS OFERTA 2020-21
12875207 Corrents Teòrics i Mètodes de l’Anàlisi Literària * 3
12875208 L’Estudi del Text: de la Creació a l’Edició * 3
12875209 Literatura i Cultura: Contextos i Vigències * 3
12875210 Models Teòrics i Formals en Recerca Lingüística * 3
12875211 Mètodes d’Investigació en Lingüística Aplicada * 3
12875212 Variació i Norma Lingüística * 3

L’estudiant ha de cursar entre 3 i 6 ECTS de l’oferta següent per a completar els 24 crèdits optatius:

CODI ASSIGNATURES CRÈDITS OFERTA 2020-21
12875213 Art i Patrimoni versus Turisme i Oci? 3 No
12875214 Corrents Filosòfics Contemporanis 3
12875215 Etnopoètica i Narratives Orals 3 No
12875216 Evolució Humana 3 No
12875217 Fonts Clàssiques per a la Recerca en Humanitats 6
12875218 Guerra, Poder i Societat durant l’Antiguitat 3 No
12875219 Humanisme, Il·lustració i Liberalisme 3 No
12875220 Imatge, Imaginari i Pensament 3 No
12875221 Mètodes de Recerca en Lingüística Històrica 3 No
12875222 Religió i Mitologia del Món Clàssic 3
12875223 El Poder a l’Edat Mitjana 3 No
12875224 Teatre i Identitat a l’Edat Mitjana 3 No
12875225 Metodologia de la Recerca en E/LE 3 Sí 
12875226 Aprenentatge i Adquisició de Llengües Estrangeres 3
12875227 Art Sagrat i Profà a l’Edat Mitjana 3

- Per alumnes que han realitzat estudis de l’àmbit d’Història, Història de l’Art i Arqueologia

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
12254105 Literatura Romànica 6
12254115 Llatí 6

 - Per alumnes que han realitzat estudis de l'àmbit de Llengua i Literatura

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
12304103 Arts Visuals: Experiències, Protagonistes i Usos 6
12294105 Societat i Cultura a l’Època Contemporània 6

  - Per alumnes que han realitzat altres especialitats

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
12304103 Arts Visuals: Experiències, Protagonistes i Usos 6
12254105 Literatura Romànica 6
12254115 Llatí 6
12294105 Societat i Cultura a l’Època Contemporània 6

L’òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació fins a un màxim de 18 crèdits.