saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Mercats Internacionals

Màster universitari en Mercats Internacionals - 6a edició

Màster universitari en Mercats Internacionals

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 24 27 9 60
TOTALS 24 27 9 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Anual
16675301 Treball de Fi de Màster 9
Primer quadrimestre
16675101 Reptes i Desafiaments de la Globalització 3
16675102 La Innovació en un Entorn Global 3
16675103 Responsabilitat Social i Ètica Empresarial 3
16675104 Estratègies d'Internacionalització 3
16675105 Comunicació i Gestió Intercultural 3
16675106 Tècniques de Negociació 3
16675107 Mercats Financers Internacionals 3
16675108 Lideratge i Presa de Decisions 3
  Optatives 6
Segon quadrimestre
  Optatives 21

ASSIGNATURES OPTATIVES:

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2020-21
16675201 Anglès per a Negocis 3
16675202 Economies Emergents 3
16675203 Fiscalitat Comparada 3
16675204 Dret de la Competència 3
16675205 Sostenibilitat i Estat del Benestar 3
16675206 Recursos Naturals i Polítiques Ambientals 3
16675207 Economia Regional 3
16675208 La Competència i la Regulació dels Mercats 3
16675209 Anàlisi de Dades per a Negocis Internacionals 3
16675210 Temes d'Actualitat Econòmica I 3 No
16675211 Temes d'Actualitat Econòmica II 3 No
16675212 Anàlisi de Dades Microeconòmiques ** 3
16675213 Anàlisi de Dades Macroeconòmiques ** 3
16675214 Política Econòmica Internacional ** 3
16675215 Tècniques Quantitatives I ** 3
16675216 Tècniques Quantitatives II ** 3
16675217 Tècniques d'Investigació ** 3
16675501 Pràctiques Externes  9

** Els estudiants que cursin 18 crèdits d’entre aquestes assignatures, obtindran l'especialitat en Investigació.

Assignatures de mobilitat (*)
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
16675218 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I 3
16675219 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II 6
16675220 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat III 9

(*) Assignatures en què només es poden matricular els estudiants que fan programes de mobilitat.

Calendari d'extinció del Màster d'Economia

CURS 2016-17 CURS 2017-18 CURS 2018-19
1r curs Tutoria 1r curs Examen 1r curs Extingit

Observacions

  • Després que les assignatures corresponents a un curs hagin passat per les fases de tutoria i examen, en el curs acadèmic immediatament següent l'estudiant pot demanar autorització per poder gaudir d'una convocatòria extraordinària d'avaluació dins d'aquell mateix curs.
    Si amb aquestes convocatòries no supera les assignatures, no podrà finalitzar la carrera per aquest pla d'estudis.
  • En el cas d'assignatures compartides amb el màster, el centre pot oferir docència alternativa durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
  • En les assignatures amb tutoria o docència alternativa, l'estudiant ha de pagar l'import íntegre del preu del crèdit. En les assignatures amb dret sols a examen, l'estudiant ha de pagar el 15% del preu del crèdit. 
  • Els alumnes que no puguin finalitzar els estudis en aquest pla poden demanar adaptació al nou pla d'estudis implantat.