saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Mercats Internacionals

Màster universitari en Mercats Internacionals - 8a edició

Admissió

El Màster s'adreça a titulats universitaris oficials en l’àmbit de l'Economia, l'Empresa o l'Enginyeria.

Els estudiants que vulguin cursar aquest Màster han d'estar motivats per aprofundir en el funcionament dels mercats internacionals. El Màster també està dirigit a estudiants que es plantegen qüestions relacionades amb l'economia (local, nacional o internacional) i vulguin desenvolupar una investigació per trobar la resposta.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació general obligatòria per fer la preinscripció, aquest màster requereix que presentis la següent documentació addicional:

  • Carta de motivació adreçada a la coordinació acadèmica. La carta haurà d’exposar les raons que porten l'estudiant a presentar la preinscripció al màster per tal que la comissió acadèmica pugui comparar les expectatives del candidat amb els objectius del programa de formació i valorar la idoneïtat de la incorporació al màster.
  • Acreditació del nivell d'anglès B2 o equivalent.  En el cas que no puguis acreditar aquest coneixement, es farà una prova de nivell.

Opcionalment, també pots presentar l’acreditació de formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació), acreditació d'experiència laboral en l’àmbit de la formació del màster o l’acreditació d'altres mèrits presentats en el currículum.

Criteris de selecció

  1. Valoració de l’expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dona accés al màster: fins a un màxim de 50 punts.
  2. Altres titulacions universitàries: fins a un màxim de 10 punts.
  3. Acreditació de nivell d’anglès superior al B2 o equivalent: fins a un màxim de 10 punts.
  4. Formació complementària relacionada amb el contingut del màster acreditada documentalment: fins a un màxim de 10 punts.
  5. Experiència laboral en l’àmbit de la formació del màster acreditada documentalment: fins a un màxim de 10 punts.
  6. Altres mèrits acreditats documentalment: fins a un màxim de 10 punts.

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
master(ELIMINAR)@urv.cat