saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Genètica, Física i Química Forense

Màster universitari en Genètica, Física i Química Forense - 8a edició

Màster universitari en Genètica, Física i Química Forense

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 42 - 18 60
TOTALS 42 - 18 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Anuals
13695102 Genètica Forense 9
13695107 Química Forense 9
Primer quadrimestre
13695101 Física Forense 4.5
13695103 Introducció a les Ciències Forenses 6
13695104 Tècniques Cromatogràfiques en Anàlisi Forense 4.5
Segon quadrimestre
13695105 Anàlisi de Dades Químiques d'Interès Forense 4.5
13695106 Anàlisi de Casos Forenses 4.5
13695301 Treball de Fi de Màster 18
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
13695201 Genètica 6

L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar l'asignatura programada com a complement de formació.