saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial

Màster universitari en Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial - 5a edició

Màster universitari en Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 36 15 9 60
TOTALS 36 15 9 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
17685101 Criptologia i Seguretat de la Informació 4.5
17685102 Informàtica Forense 4.5
17685103 Identificació Biomètrica 4.5
17685104 Sistemes Multiagent 4.5
17685105 Visió Artificial i Reconeixement de Patrons 4.5
17685106 Computació Neuronal i Evolutiva 4.5
  Optatives 6
Segon quadrimestre
17685107 Protecció de la Privadesa 4,5
17685108 Sistemes d'Ajuda a la Presa de Decisions Multicriteri 4,5
17685301 Treball de Fi de Màster 9
  Optatives 9

ASSIGNATURES OPTATIVES:

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2020-21
Primer quadrimestre
17685201 Arquitectures Segures de Sistemes Distribuïts 3
17685204 Planificació i Raonament Aproximat 6
Segon quadrimestre
17685202 Computació Ubiqua 3 No
17685203 Investigació i Emprenedoria en Seguretat i Intel·ligència Artificial 3
17685205 Representació i Enginyeria del Coneixement 6
17685206 Sistemes de Visualització i Interacció 3
17685207 Seguretat Multimèdia 3
17685208 Xarxes Complexes 6

- Per als estudiants que han realitzat l'Enginyeria Tècnica en Informàtica (Gestió o Sistemes):

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
17234126 Modelització i Visualització 6
17234117 Tècniques Avançades de Programació 6
17234106 Sistemes Distribuïts 6
17234120 Seguretat en Xarxes 6
17234128 Intel·ligència Artificial 6

Per als estudiants que han realitzat l'Enginyeria Tècnica Industrial (en Electrònica Industrial o Electricitat) o la Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions (Telemàtica):

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
17234126 Modelatge i Visualització 6
17234117 Tècniques Avançades de Programació 6
17234106 Sistemes Distribuïts 6
17234105 Anàlisis i Diseny d'Aplicacions 6
17234128 Intel·ligència Artificial 6

Per als estudiants d'enginyeries en el camp de les TIC (excepte informàtica, que no requereix complements):

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
17234120 Seguretat en Xarxes 6
17234128 Intel·ligència Artificial 6

Per als estudiants de graus o llicenciatures de Matemàtiques, Física o afins:

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
17234120 Seguretat en Xarxes 6
17234128 Intel·ligència Artificial 6


L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.

CURS 2016-17 CURS 2017-18 CURS 2018-19
1r curs Tutoria 1r curs Examen 1r curs Extingit
2n curs Tutoria 2n curs Examen 2n curs Extingit

Observacions

  • Després que les assignatures corresponents a un curs hagin passat per les fases de tutoria i examen, en el curs acadèmic immediatament següent l'estudiant pot demanar autorització per poder gaudir d'una convocatòria extraordinària d'avaluació dins d'aquell mateix curs.
    Si amb aquestes convocatòries no supera les assignatures, no podrà finalitzar la carrera per aquest pla d'estudis.
  • En el cas d'assignatures compartides amb el màster, el centre pot oferir docència alternativa durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
  • En les assignatures amb tutoria o docència alternativa, l'estudiant ha de pagar l'import íntegre del preu del crèdit. En les assignatures amb dret sols a examen, l'estudiant ha de pagar el 15% del preu del crèdit.
  • Els alumnes que no puguin finalitzar els estudis en aquest pla poden demanar adaptació al nou pla d'estudis implantat.
ASSIGNATURES DEL MÀSTER EN ENG. INFORMÀTICA: SEGURETAT INFORMÀTICA I SISTEMES INTEL·LIGENTS (2013) ASSIGNATURES DEL MÀSTER EN ENG. DE LA SEGURETAT INFORMÀTICA I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (2016)
Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura Crèdits
17665101 Investigació i Emprenedoria en Enginyeria Informàtica 6 17685203 Investigació i Emprenedoria en Seguretat i Intel·ligència Artificial 3
17665211 Seguretat Multimèdia 4.5 17685207 Seguretat Multimèdia 3
17665104 Sistemes de Visualització i Interacció 6 17685206 Sistemes de Visualització i Interacció 3
17665212 Computació Ubiqua 4.5 17685202 Computació Ubiqua 3
17665107 Arquitectures de Sistemes Distribuïts 6 17685201 Arquitectures Segures de Sistemes Distribuïts 3
17665108 Criptologia i Seguretat de la Informació 6 17685101 Criptologia i Seguretat de la Informació 4.5
17665201 Computació Neuronal i Evolutiva 6 17685106 Computació Neuronal i Evolutiva 4.5
17665202 Xarxes Complexes 6 17685208 Xarxes Complexes 3
17665203 Representació i Enginyeria del Coneixement 6 17685205 Representació i Enginyeria del Coneixement 3
17665204 Planificació i Raonament Aproximat 6 17685204 Planificació i Raonament Aproximat 3
17665205 Identificació Biomètrica 4,5 17685103 Identificació Biomètrica 4.5
17665206 Protecció de la Privadesa 4,5 17685107 Protecció de la Privadesa 4,5
17665210 Sistemes d'Ajuda a la Presa de Decisions Multi-criteri 4,5 17685108 Sistemes d'Ajuda a la Presa de Decisions Multicriteri 4,5
17665208 Introducció als Sistemes Multi-Agent 4,5 17685104 Sistemes Multiagent 4.5
17665209 Visió Artificial i Reconeixement de Patrons 4,5 17685105 Visió Artificial i Reconeixement de Patrons 4.5
17665207 Informàtica Forense 4,5 17685102 Informàtica Forense 4.5