saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster interuniversitari en Enginyeria Computacional i Matemàtica

Màster interuniversitari en Enginyeria Computacional i Matemàtica - 8a edició

Màster interuniversitari en Enginyeria Computacional i Matemàtica

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 18 24 18 60
TOTALS 18 24 18 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI  ASSIGNATURA CRÈDITS
Anual
17645301 Treball de Fi de Màster * 18
Primer quadrimestre
17645101 Mètodes Numèrics en Enginyeria 6
17645102 Simulació 6
  Optatives 18
Segon quadrimestre
17645104 Computació d'Altes Prestacions 6
  Optatives 6

* Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Màster, és requisit haver superat o matriculat tots els crèdits obligatoris i optatius que requereix el màster.

ASSIGNATURES OPTATIVES:

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2019-20
17645217 Codis Digitals 6
17645224 Sistemes Dinàmics Caòtics 6
17645218 Teoria de Grafs i les seves Aplicacions 6
17645225 Modelització mitjançant Equacions Diferencials 6
17645219 Criptografia i Tecnologia Blockchain 6
17645226 Anàlisi Multivariant de Dades 6
17645220 Elements Finits i Diferències Finites: Solució Numèrica de EDPs 6
17645227 Xarxes Complexes 6
17645228 Investigació Operativa 6
17645221 Optimització Metaheurística 6
17645229 Estructures de Dades i Algoritmes 6
17645230  Intel·ligència Artificial 6
17645222  Sistemes Distribuïts a Gran Escala 6
17645231 Reconeixement de Patrons 6
17645216 Anàlisi de Dades d'Entorns Big Data* 6

* Aquesta assignatura només s’ofereix en català/castellà. 

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 17 25 18 60
TOTALS 17 25 18 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI  ASSIGNATURA CRÈDITS
Anual
17645301 Treball de Fi de Màster * 18
Primer quadrimestre
17645101 Mètodes Numèrics en Enginyeria 6
17645102 Simulació 6
  Optatives 20
Segon quadrimestre
17645103 Computació d'Altes Prestacions 5
  Optatives 5

* Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Màster, és requisit haver superat o matriculat tots els crèdits obligatoris i optatius que requereix el màster.

ASSIGNATURES OPTATIVES:

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2019-20
17645201 Codis Correctors d'Errors 5
17645202 Sistemes Dinàmics Caòtics 5
17645203 Grafs i Aplicacions 5
17645204 Modelització mitjançant Equacions Diferencials 5
17645205 Criptologia 5
17645206 Anàlisi Multivariant de Dades 5
17645207 Simulació amb Partícules i amb Elements Finits 5
17645208 Xarxes Complexes 5
17645209 Investigació Operativa 5
17645210 Optimització Combinatòria 5
17645211 Estructures de Dades i Algoritmes 5
17645212 Representació del Coneixement 5 No
17645213  Intel·ligència Artificial 5
17645214  Computació Distribuïda 5
17645215 Reconeixement de Patrons 5