saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Emprenedoria i Innovació

Màster universitari en Emprenedoria i Innovació - 8a edició

Admissió

El Màster s'adreça a qualsevol titulat universitari, excepte aquells que provinguin de les branques d'Arts i Humanitats i Ciències de la Salut.

Si vols cursar aquest Màster, has d'estar motivat per aprofundir en l'adquisició dels coneixements i les habilitats necessàries per crear i gestionar empreses innovadores. Per això, és recomanable que disposis de l'actitud i la motivació per proposar i assolir reptes. S'espera, a més, que reuneixis habilitats com ara:

 • Disciplina i dedicació. Hàbits d'estudi.
 • Capacitat de planificació i organització. Treball en equip i lideratge.
 • Agilitat en la presa de decisions. Responsabilitat i observació.
 • Creativitat i curiositat. Sensibilitat per les manifestacions artístiques.
 • Esperit crític, metòdic, ordenat i sistemàtic.
 • Actitud tolerant, responsable, respectuosa i ètica.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació general obligatòria per fer la preinscripció, si ets estudiant estranger procedent de països de parla no hispana es requereix que presentis acreditació del coneixement de català o espanyol. En el cas que no puguis acreditar aquest coneixement, cal que adjuntis degudament emplenada i signada la Carta de compromís de coneixement de l’espanyol.

Opcionalment també pots presentar:

 • Acreditació del nivell d'anglès.
 • Acreditació de formació complementària relacionada amb el contingut del màster com cursos, seminaris o altres activitats de formació.
 • Acreditació de l’experiència laboral.
 • Acreditació d'altres mèrits presentats en el currículum.

Criteris de selecció

 1. Valoració de l’expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster: fins a un màxim de 50 punts.
 2. Altres titulacions universitàries: fins a un màxim de 10 punts.
 3. Nivell d’anglès: fins a un màxim de 10 punts.
 4. Formació complementària (acreditat documentalment): fins a un màxim de 10 punts.
 5. Experiència laboral en l’àmbit de la formació del màster (acreditat documentalment): fins a un màxim de 10 punts.
 6. Altres mèrits (acreditat documentalment): fins a un màxim de 10 punts.

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
master(ELIMINAR)@urv.cat