saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster interuniversitari en Condicionants Genètics, Nutricionals i Ambientals del Creixement i...

Màster interuniversitari en Condicionants Genètics, Nutricionals i Ambientals del Creixement i del Desenvolupament - 13a edició

Màster interuniversitari en Condicionants Genètics, Nutricionals i Ambientals del Creixement i del Desenvolupament

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER  CRÈDITS TOTALS

1r

15

21

9
(obligatòria)
15 (obligatòria)

60

TOTALS

15

21

9

15

60

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
14645101 Estadística I. Tractament i Anàlisi de Dades Mitjançant un Paquet Informàtic 3
14645102 Metodologia de la Investigació 6
14645103 Programació Precoç (Early Programming) de la Salut i la Malaltia 6
14605123 Pràctiques Externes 9
14605124 Treball de Fi de Màster                          15

ASSIGNATURES OPTATIVES 

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2020-21
14645201 Activitat i Condició Física i Despesa Energètica en Nens i Adolescents  3
14645202 Creixement Normal i Patològic 4
14645203 Cronobiologia i Crononutrició durant el Desenvolupament 3
14645204 Epidemiologia Genètica, Clínica i Poblacional 3
14645205 Introducció a la Genètica i Genòmica Humana. Genètica del Creixement i Desenvolupament Humà  3
14645206 Medicina Basada en l'Evidència 3
14645207 Metabolisme Infant-juvenil 4
14645208 Nutrició del Nen i l'Adolescent Sans 6
14645209 Nutrició Infantil i Immunitat a la Infància 3
14645210 Nutrigenòmica i Genòmica Funcional Aplicada a la Investigació en Nutrició Materno-infantil 3
14645211 Valoració de la Composició Corporal i Exploració de l'Estat Nutricional en el Nen Sa i Malalt 4
14645212 Estadística II: Mètodes Avançats  3
14645213 Impacte de Factors Infecciosos i Tòxics en l'Origen de les Malalties 4
14645214 Microbiota a la Salut i Malalties dels Nens 5
14645215 Neurodesenvolupament Normal i Patològic                        5
14645216 Nutrició del Nen i l'Adolescent Malalts 5
14645217 Nutrició i Hàbits de Vida en el Nen Oncològic 3
14645218 Patrons Alimentaris en el Nen i Adolescent. Dietes saludables: Mediterrània i Atlàntica 6
14645219 Tecnologies Òmiques, Teràpies Avançades i Innovació en Investigació en Nutrició Materno-infantil i Juvenil  4
CURS 2019-20 CURS 2020-21 CURS 2021-22
1r curs Tutoria 1r curs Examen 1r curs Extingit

Observacions

  • Després que les assignatures corresponents a un curs hagin passat per les fases de tutoria i examen, en el curs acadèmic immediatament següent l'estudiant pot demanar autorització per poder gaudir d'una convocatòria extraordinària d'avaluació dins d'aquell mateix curs. Si amb aquestes convocatòries no supera les assignatures, no podrà finalitzar la carrera per aquest pla d'estudis.
  • En el cas d'assignatures compartides amb el màster, el centre pot oferir docència alternativa durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
  • En les assignatures amb tutoria o docència alternativa, l'estudiant ha de pagar l'import íntegre del preu del crèdit. En les assignatures amb dret sols a examen, l'estudiant ha de pagar el 15% del preu del crèdit.
  • Els alumnes que no puguin finalitzar els estudis en aquest pla poden demanar adaptació al nou pla d'estudis implantat.

ASSIGNATURES MÀSTER INTERUNIVERSITARI EN CONDICIONANTS GENÈTICS, NUTRICIONALS I AMBIENTALS DEL CREIXEMENT I DEL DESENVOLUPAMENT. TAULA D'ADAPTACIÓ

ASSIGNATURES MÀSTER INTERUNIVERSITARI EN CONDICIONANTS GENÈTICS, NUTRICIONALS I AMBIENTALS DEL CREIXEMENT I DEL DESENVOLUPAMENT NUTRENVIGEN G+D Factors (2019) TAULA D'ADAPTACIÓ

Codi Assignatura                                     Crèdits Codi Assignatura                                                Crèdits
14605217 Aspectes Nutricionals de Malalties d'Origen Genètic i Síndromes Malformatives 1 14645205 Introducció a la Genètica i Genòmica Humana. Genètica del Creixement i Desenvolupament Humà 3
14605103 Bases Moleculars del Creixement i Desenvolupament 1
14605107 Nutrigenòmica i Nutrigenètica en Pediatria 1 14645210 Nutrigenòmica i Genòmica Funcional Aplicada a la Investigació en Nutrició Materno-infantil 3
14605119 Conceptes Bàsics de Genètica, Tècniques de Diagnòstic, Assessorament i Teràpia Genètica. Tractament de Malalties Metabòliques 1 14645219 Tecnologies Òmiques, Teràpies Avançades i Innovació en Investigació en Nutrició Materno-infantil i Juvenil 4
14605102 Nutrició Precoç i les seves Conseqüències Metabòliques Tardanes 2 14645103 Programació Precoç (Early Programming) de la Salut i la Malaltia 6
14605109 Paper dels Nutrients en Etapes Crítiques del Desenvolupament en la Programació Metabòlica de les Malalties de l'Infant i de l'Adult 3
14605108 Condicionants Nutricionals del Creixement i Desenvolupament 1
14605106 Medicina del Desenvolupament. Factors Ambientals, Alimentació i Nutrició 1
14605116 Avenços en l'Estudi de l'Origen de les Malalties de la Infància i de l'Adult en el Període Perinatal 2
14605214 Aliments Funcionals o Bioactius en l'Edat Pediàtrica 1 14645214 Microbiota a la Salut i Malalties dels Nens 5
14605206 Nutrició Infantil i Immunitat 1 14645209 Nutrició Infantil i Immunitat a la Infància 3
14605121 Nutrició Infantil 2 14645208 Nutrició del Nen i l'Adolescent Sans 6
14605219 Nutrició Perinatal/Neonatal 2
14605110 Alimentació i Nutrició de l'Infant Sa i de l'Infant Malalt 2 14645216 Nutrició del Nen i l'Adolescent Malalts 5
14605101 Nous Aspectes de l'Alimentació de l'Infant en la Malaltia 1
14605215 La Cirurgia Pediàtrica en la Patologia de l'Aparell Digestiu i la seva Repercussió Nutricional 3
14605218 Aspectes Nutricionals de Malalties Endocrinometabòliques 2 14645207 Metabolisme Infant-juvenil 4
14605216 Avenços en el Diagnòstic Precoç de la Patologia Metabòlica durant el Període Neonatal 1
14605207 Característiques Fisiopatològiques de la Síndrome Metabòlica en Pediatria 1
14605221 Activitat Física i Despesa Energètica en l'Infant i l'Adolescent 1 14645201 Activitat i Condició Física i Despesa Energètica en Nens i Adolescents 3
14605105 Activitat Física i Salut 1
14605117 Dieta Atlàntica. Beneficis en la Prevenció i el Tractament des del Fetus a la Gent Gran 3 14645218 Patrons Alimentaris en el Nen i Adolescent. Dietes saludables: Mediterrània i Atlàntica 6
14605118 Nutrició Comunitària i el seu Impacte en els Infants i Adolescents dels Països Desenvolupats. Escoles Infantils i Menjadors Escolars 1
14605111 Efectes de Contaminants Mediambientals sobre el Creixement i Desenvolupament 1 14645213 Impacte de Factors Infecciosos i Tòxics en l'Origen de les Malalties 4
14605209 Influències de la Nutrició i els Tòxics en el desenvolupament de Malalties Hepàtiques en la Infància i Adolescència 1
14605213 Efectes del Càncer i del seu Tractament en el Creixement i Desenvolupament 1 14645217 Nutrició i Hàbits de Vida en el Nen Oncològic 3
14605120 Exploració de l’Estado Nutricional 3 14645211 Valoració de la Composició Corporal i Exploració de l'Estat Nutricional en el Nen Sa i Malalt 4
14605115 Nutrició i Composició Corporal 2
14605204 Medicina de l'Adolescent 1 14645202 Creixement Normal i Patològic 4
14605104 Patologia del Desenvolupament 1
14605125 Avenços en l'Estudi de l'Alçada Baixa i Trastorns del Creixement 1
14605210 Patologia Respiratòria Crònica, Genèticament Condicionada, i els seus Efectes sobre el Desenvolupament 1
14605212 Avenços en l'Estudi de la Pubertat 1
14605114 Aspectes Actuals Teòrics i Pràctics en el Neurodesenvolupament 1 14645215 Neurodesenvolupament Normal i Patològic 5
14605205 Avaluació i Tractament Neuropsicològic de l'Infant d'Alt Risc 1
14605104 Patologia del Desenvolupament 1
14605208 Nadons d'Alt Risc: Influència de les Lesions Orgàniques, de l'Entorn Socioambiental i de la Nutrició 1
14605113 Tractament i Anàlisi de Dades per Mitjà d'un Paquet Estadístic 3 14645101 Estadística I. Tractament i Anàlisi de Dades Mitjançant un Paquet Informàtic 3
14645212 Estadística II: Mètodes Avançats 3
14605222 Epidemiologia Clínica i Poblacional 3 14645204 Epidemiologia Genètica, Clínica i Poblacional 3
14605203 Epidemilogia Genètica 1
14605201 Ètica de la Investigació en Pediatria 1 14645102 Metodologia de la Investigació 6
14605112 Metodologia i Gestió dels Recursos de Recerca. Tècniques i Fonts d'Informació 2  
14605202 Medicina Basada en l'Evidència 2 14645206 Medicina Basada en l'Evidència 3
14605123 Pràctiques Externes 10 14605123 Pràctiques Externes 9